Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Özel Ortadoğu Hastanesi Çocuk Ünitesi; acili, poliklinikleri, yataklı tedavi hizmetleri, bebek odası ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile hizmet vermektedir. Uzmanlarımızdan oluşan güçlü bir kadro ile 0-15 yaş arası çocukların fiziksel ve mental gelişim takibi, tüm çocuk hastalıklarının teşhis ve tedavileri yapılmaktadır.

PEDİATRİ

Sağlıklı çocuk büyüme, beslenme takibi, her türlü çocukluk çağı hastalığının ayakta ve yatarak takibi konularında hizmet verilmektedir.

PEDİATRİK ASTIM-ALLERJİ

Sık tekrarlayan bronşit, geçmeyen öksürük ve astımlı çocukların teşhis ve tedavisi, cilt testleri konularında hizmet verilmektedir.

PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA

Büyümede gecikme, ergenlik bulgularının erken veya geç ortaya çıkması gibi hormonal bozuklukların takibi konularında hizmet verilmektedir.

PEDİATRİK GASTROENTOROLOJİ VE BESLENME

Çocukluk çağında görülen kusma, beslenme bozukluğu, kabızlık şikayetlerinin tedavisi, ülser, gastrit ve yakıcı madde içilmesine bağlı oluşan sindirim sistemi yanıklarının endoskopi ile tanısının konulması ve tedavisi konularında hizmet verilmektedir.

PEDİATRİK NEFROLOJİ

Tekrarlayan idrar yolu hastalıkları, idrar kaçırma gibi çocukluk çağı hastalıklarının takibi konularında hizmet verilmektedir.


  • Özel Ortadoğu Hastaneleri © Her Hakkı Saklıdır