Yükleniyor...

BÖLÜMLERİMİZ

 

Ankara Özel Ortadoğu Hastanesi 'nin Üroloji Bölümü olarak modern tıbbın birçok imkanından faydalanarak sizlerin sağlığı ve yaşam kalitenizi arttırmak için tanı ve tedavi hizmetleri sunuyoruz. Üroloji böbrekten başlayarak, idrar yolları, idrar kesesi, prostat ve testisler penis gibi üreme organlarının hastalıklarıyla ilgili tıp branşdır. Bütün bu idrar yolları ve üreme organlarının, doğuştan bozuklukları, iltihapları, kanserleri, yaralanmaları, taşlarına ve çalışma bozukluklarına Üroloji branşı bakar. Ürolojinin konusuna giren, en sık görülen hastalıklar şunlardır :

Böbrek taşları, iltihapları ve kanserleri, prostat büyümesi ve kanserleri, mesane hastalıkları ve kanseri, çocuk olmaması (infertilite), erkeklik problemleri (androloji), idrar kaçırma (kadın ve erkeklerde), çocuklarda görülen idrar yolları ve üreme organları anormallikleri

Üroloji ile igili olarak hastanemizde, muayene ve tahliller yanında, üroflowmetri (işeme Testi), sistoskopi (mesanenin özel aletle incelenmesi) , varikosel, hidrosel ameliyatları, sünnet ve idrar yolu darlıklarının tedavisi yapılmaktadır. Hastanemizin üroloji bölümünde uygulanan tanı ve tedavi hizmetlerinin bazıları şu şekildedir:

 1. Prostatın Ultrason muayenesi, İdrar akış hızı testi,
 2. Prostatın HOLEP denilen laser ile tedavisi: Prostat büyümesinin tedavisinde açık ameliyata eşdeğer, lazer ile , kapalı olarak yapılan en etkili yöntemdir.
 3. URS(Üreteroskopi): Üreter denilen böbrek ile idrar kesesi arasındaki kanalda bulunan taşların tedavisi için çok ince aletlerle üretere girip, taşı kırıp toz haline getirme işlemidir.
 4. RIRS(Retrograd İntrarenal Cerrahi)
 5. FURLAS(Fleksibil Üreteroskopik Laser Litotripsi): Normal idrar kanallarından girilerek kesmeden ve delmeden böbrek taşlarının laser ile toz haline getirilmesi
 6. AVICENNA ROBOFLEX: Robotik Fleksibil Üreterorenoskopi yöntemi böbrek taşlarının da kapalı yöntemle tedavisine imkan verir.
 7. PNL(Perkutan Litotripsi): Büyük böbrek taşlarının tedavisi için, böbreğe yerleştirilen ince bir tüp içerisinden taşların lazer ile kırılıp çıkarılmasıdır.
 8. Mini PNL(Perkutan Litotripsi): Çok ince aletlerle yapılan perkutan ameliyatıdır. Ağrısı ve izi daha azdır.

Prostat kanseri tanısı ve tedavisi:

 1. Prostatın Transrektal Ultrason klavuzluğunda Biopsisi, Prostattan Satürasyon Biopsisi
 2. Prostat Kanserinin Açık Ameliyatla Tedavisi (Radikal Prostatektomi)

Erkeklik organlarının hastalıkları (Androloji), infertilite, erkekte kısırlık teşhis ve tedavisi, idrar kaçırmanın teşhis ve tedavisi, sünnet ...

Neden HOLEP tercih ediyoruz?

1 - Etkinliği : Açık prostat ameliyatına eşit düzeyde doku çıkartıldığı için ,açık ameliyatla aynı düzeyde idrar yapma konforu sağlar.

2- Uygulanabilirliği : Cihaz ve yetişmiş personel varsa her büyüklükteki prostata uygulanabilir.

3-Maliyeti: Kısa ve uzun dönemde maliyet düşüktür. Greenlight prob maliyeti ülkeye yük getirir. HOLEP ameliyatının ömrünün uzun olması , tekrar ameliyat gerektirmemesi nedeniyle uzun dönemde hastaya maliyeti düşüktür.

4- Komplikasyonların azlığı: Kanama, iktidarsızlık komplikasyonları yok denecek kadar azdır.

Kazanç : Yüksek etkinlik, her hastaya uygulanabilirlik , düşük maliyet ve komplikasyonların az olmasıdır.

Erkek Check-Up Paketi
 • Hafta içi: 08:00 - 17:00
 • Cumartesi: 08:00 - 13:00

Bölüm Doktorlarımız

Scroll to Top