Genel Başvuru

Özel Ortadoğu Hastanesi genel başvuru…

Genel Başvuru

  • YABANCI DİL BİLGİLERİ

  • DİĞER TEKNİK BİLGİLERİ

  • SAĞLIK DURUMU BİLGİLERİ

  • REFERANS BİLGİLERİ

  • DİĞER TAMAMLAYICI BİLGİLER

  • Bu iş başvuru formunda verdiğim bilgilerin ve yazdıklarımın muhtemel bir hizmet akdine esas teşkil ettiğini; bunların doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, aksi halde 4857 sayılı iş kanunu Md. 25 uyarınca hizmet akdinin ihbarsız ve tazminatsız feshedileceğini; işe alınmam halinde Kurum personel yönetmeliğine göre çalışmayı kabul ettiğimi ve 2 aylık deneme süresine tabi olacağımı kabul ve beyan ederim.
 

Güvenlik Doğrulaması


  • Özel Ortadoğu Hastaneleri © Her Hakkı Saklıdır