Laboratuvar Tahlilleri ve Amaçları

 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri): Yükselmesi ya da düşmesi, şeker hastalığı ve şeker metabolizmasının diğer bozuklukları başta olmak üzere pek çok hastalığı işaret edebilir.
 • Üre: Su ve beslenme dengesindeki bozulmalar, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, karaciğer hastalıkları teşhislerinde kullanılır.
 • Kreatinin: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi, kas hastalıkları teşhisi için kullanılır.
 • ALT (Sgpt): Hepatit, siroz gibi karaciğer hastalıkları, ilaca bağlı enzim değişiklikleri, myokard enfeksiyonları, pulmoner emboli, iskelet sistemi ve pankreas hastalıklarının teşhisinde kullanılır.
 • AST (Sgot): Hepatit, siroz gibi karaciğer hastalıkları, ilaca bağlı enzim değişiklikleri, myokard enfeksiyonları, pulmoner emboli, iskelet sistemi ve pankreas hastalıklarının teşhisinde kullanılır.
 • Hemogram 26 Parametre: Kandaki hücrelerin sayıları ve oranlarını saptayarak, anemiler, enfeksiyonlar, pıhtılaşma bozuklukları başta olmak üzere hastalık teşhisinde ve takibinde kullanılır.
 • Total Kolesterol: Kandaki yağların bir bölümünü oluşturur ve damar hastalıkları riskini ölçümlemekte sıklıkla kullanılır. HDL ve LDL alt gruplarıdır.
 • HDL Kolesterol: Koroner hastalıkların risk analizinde total kolesterol ile birlikte kullanılır.
 • LDL Kolesterol: Koroner plak formasyonuna katıldığında damar hastalıklarında rol oynar.
 • Sedimantasyon: Gizlenmiş hastalık teşhisinde ve ayırıcı tanılarda(enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, maligniteler) kullanılır. Hastalıkları takipte önemli bir belirteçtir.
 • Trigliserid: Ağırlıklı olarak besinlerle alınan yağ miktarını gösterir. Fazla kilo ve damar hastalığı riskini saptamak için kullanılır.
 • TSH: Tiroid hastalıklarının taranması, tanısı ve tedavisinin izlenmesi için kullanılır.
 • Serbest T3: TSH salınımı normal olmayan kişilerde tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi için kullanılır.
 • Serbest T4: TSH salınımı normal olmayan kişilerde tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi için kullanılır.
 • Gaitada Gizli Kan Aranması: Bağırsak kanserleri başta olmak üzere, bağırsaklarda kanamaya neden olan hastalıkların teşhisinde kullanılır.
 • Kalsiyum: Kemik, paratiroid, böbrekten kaynaklanan bazı hastalıklarda yükselmiş ve düşmüş değerlerine rastlanabilir.
 • Sodyum: Vücutta su tutulumu veya su kaybı olan durumlarda, kan basıncının normal olmadığı durumlarda sebebi açıklamak ve tedaviyi düzenlemek için analiz edilir.
 • Klor: Uzun süreli kusma, ishal, zafiyet, bitkinlik, solunum sıkıntısı ve elektrolit dengesizliği düşünülen diğer durumlarda ölçümü gereklidir.
 • Gaita Mikroskopisi: Dışkının mikroskop altında incelenmek üzere hazırlanmış preparatında mevcut içeriğe göre hastalık araştırılması amacıyla kullanılır.
 • Romatoid Faktör (RF): Özellikle romatoid artritin ve bazı iltihabi hastalıkların teşhisinde kullanılır.
 • Tam İdrar Analizi: İdrar yolu ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere idrarda bulgu veren diğer sistemik hastalıkların teşhisi ve takibi için kullanılır. İdrar mikroskop altında incelenir, ayrıca içerdiği biyokimyasal bileşenler ölçülür.
 • Potasyum: Böbrek hastalıkları, kalp ritmi ve/veya kan basıncı bozuklukları, beslenme ve vücuttan atılımını bozabilen diğer klinik durumlarda kan düzeyi bilinmelidir.
 • Anti-HBS: hepatit B enfeksiyonuna karşı bağışıklık durumunu gösterir.
 • Anti-HCV: Kan ve cinsel ilişki ile bulaşan, karaciğer harabiyetine gidebilen Hepatit C virüsü ile teması ve klinik sonucunu gösterir.
 • Anti-HIV: Kan ve cinsel ilişki ile bulaşan, insanda bağışıklık yetmezliğine sebep olan virüs ile teması gösterir.
 • HBS AG: Kan ve cinsel ilişki ile bulaşabilen Hepatit B mikrobu ile karşılaşıp karşılaşılmadığının ve bunun sonucunda oluşabilecek klinik durumun göstergesidir.
 • AST: Hepatit, Siroz gibi haraciğer hastalıkları, ilaca bağlı enzim değişiklikleri, myokard enfarktüsü, pulmoner emboli, iskelet sistemi ve pankreas hastalıklarının teşhisinde kullanılır.
 • Total Protein: Besinsel durumu, karaciğer fonksiyonunu, tümöral hastalıkları, bazı böbrek hastalıklarını değerlendirmek için kullanılır.
 • Folik Asit: Başağrısı, unutkanlık, başdönmesi, davranış değişiklikleri mevcut kişilerde ölçülmesidir. B12 vitamini eksikliği de aynı bulguları verdiğinden ayırıcı tanı için her iki vitaminin de ölçümü daha doğrudur.
 • Ferritin: Vücudumuzda gerektiğinde kullanılmak üzere dokular içinde depolanmış demir miktarını gösterir.
 • Albumin: Total proteinin %60’ lık kısmını oluşturur. Besinsel durum, vücuttan protein atılımına neden olan hastalıkların tanısında karaciğer hastalıklarının tanısında ve takibinde kullanılır.
 • AFP: Kronik hepatit ve siroz, karaciğer kanseri, yumurtalık kanseri ve testis kanseri tanısı ve takibi için kullanılır.
 • Amilaz: Özellikle pankreatit ve diğer pankreas hastalıklarının tanısı ve takibinde, diabetin neden olduğu bazı durumlarda, kabakulak, sindirim sisteminin bazı hastalıklarında ölçümlenir.
 • Ca-15-3: Meme kanserinin evrelenmesi ve tedavinin izlenmesinde kullanılır. Diğer bazı malign hastalıklar ve memenin malign olmayan bazı kistik oluşumlarında da yükselebilir.
 • Ca-19-9: Pankreas kanseri başta olmak üzere diğer bağırsak ve karaciğer/safra yolları kanserlerinin izlenmesinde kullanılır. Mide, bağırsak sisteminin malign olmayan hastalıklarında da test sonuçları yüksek bulunabilir.
 • Ca-12-5: Kadınlarda over (yumurtalık) kanserinin seyrini izlemede kullanılır. Habis olmayan over hastalıklarında da yükselebilir.
 • Estradiol (E2): En sık kullanımı kadınlarda üreme yeteneğini gösteren ölçütlerden biri olmasıdır. Bazen erkeklerde hormon bozukluğu tanıın için de tetkik edilir.
 • Total Demir Bağlama Kapasitesi: Kandaki demir bulundurma kapasitesini belirlemek için kullanılır. Demir ölçümünü değerlendirmeyi tamamlayan bir tetkiktir.
 • Cea: Esas olarak tedavi gören kanser hastalığının takibinde ve nüksleri izlemek için kullanılır. Tümör varlığı ya da yokluğu için kesin bir sonuç vermemekle birlikte bu amaçla kullanımı da yaygındır.
 • Ürik Asit: Eklem ağrılarıyla giden gut hastalığının teşhisi en bilinen kullanım alanıdır. Ayrıca böbrek taşı öyküsü olanlarda, kemoterapi ve radyoterapi alanlarda mutlaka takip edilir.
 • Crp (C-Reaktif Protein): Enfeksiyonların, romatizmal hastalıkların, tümöral hastalıkların ve bazı otoimmun hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.
 • PSA Total: Erkeklerde en yaygın kanser türlerinden olan Prostat kanseri takibi için değerli bir testtir.
 • LDH: Karaciğer hastalıkları, bazı anemi türleri, myokard enfartüsü, bazı kas hastalıkları ve maligniteleri, genel olarak doku hasarı ve düzeyini teşhiste kullanılır.
 • FSH: Gebe kalamama ve/veya adet düzensizliği gibi sorunlarda, ergenlikte gelişme sürecindeki sorunlarda tetkik edilmelidir.
 • ALP: Safra kanalı tıkanıklığı ve siroz, hepatit gibi karaciğer hastalıklarının teşhisinin yanısıra kemik yapımı ile ilgili hastalıkların ve kemiğe metastaz kapan tümörlerin teşhisi ve takibi için kullanılır.
 • HbA1c: Kandaki kırmızı hücrelerde bulunan şeker miktarıdır. Hücrelerin ömrüne bağlı olarak yaklaşık 3 aylık kan şekeri ortalamasını gösterir.
 • Vitamin B12: Eksikliğine bağlı kansızlık gelişebilmektedir. Bu eksiklik besinle yetersiz alımından ya da vücutta biyo yararlanımdaki kusurdan kaynaklanabilir. Alkolizm, Çölyak hastalığı ve benzeri durumlarda buna yol açabilir. Eksikliğinde aynı zamanda nörolojik ve psikolojik bozukluklar ortaya çıkar.

 • Özel Ortadoğu Hastaneleri © Her Hakkı Saklıdır