Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Blog Image

Atriyal fibrilasyon nedir?

Atriyal fibrilasyon, toplumda en sık görülen ve yaş ilerledikçe daha sık ortaya çıkan bir ritim bozukluğudur. Bu ritim bozukluğu hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve bazı hastalarda felce ve hatta ölüme neden olabilir. Ancak günümüzde modern yöntemlerle atriyal fibrilasyonun tedavisi mümkündür.

Atriyal fibrilasyon nedir?
Atriyal fibrilasyon belirtileri nelerdir?
Atriyal fibrilasyon nedenleri nelerdir? Atriyal fibrilasyon neden olur?
Atriyal fibrilasyon teşhisi nasıl konulur?
Atriyal fibrilasyon tedavisi nasıl yapılır?
Atriyal fibrilasyon hakkında sıkça sorulan sorular 

Atriyal fibrilasyon nedir?

Türkiye’de yaklaşık 800 bin kişi, en yaygın türü olan atriyal fibrilasyon (AF) olarak bilinen ve kendini çarpıntı, bayılma, halsizlik ve yorgunluk gibi belirtilerle gösteren bir ritim bozukluğu hastalığına sahiptir. Ancak birçok hasta, bu hastalığının farkında değildir ve bu da inme riskini artırabilir. 40 yaş ve üstü her dört kişiden birinin hayatları boyunca AF geliştirme riski taşıdığı bir gerçektir. Bu risk yaşlanmayla birlikte daha da artar. Atriyal fibrilasyon, yaşam süresinin arttığı düşünüldüğünde giderek daha fazla sayıda hastayı etkileyen bir ritim bozukluğudur. Oluşturduğu sorunlar arasında çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, uzun vadede kalp yetersizliği, sakat bırakıcı felç ve ne yazık ki yaşam süresinin kısalması yer almaktadır. Ancak özellikle kalpte ritim bozukluğuna neden olabilecek yapısal bir sorun olmayan hastalarda AF’nin tanınması ve kişiye özgü optimal tedavinin planlanması, kısa ve uzun vadede birçok sorunun önlenmesine yardımcı olabilir. Atriyal fibrilasyon, kalbin atriyumlarından kaynaklanan bir ritim bozukluğudur. Atriyal fibrilasyonda, kalp ritminde hızlanma ve düzensizlik meydana gelir. Hastalar, genellikle çarpıntı nedeniyle rahatsızlık hissederler.

Atriyal fibrilasyon belirtileri nelerdir?

Atriyal fibrilasyon, semptomların belirgin olmadığı bazı bireylerde saptanamayabilir ve bu kişiler, bir muayene sonrasında bu ritim bozukluğuna sahip olduklarını öğrenebilirler. Ancak bazı insanlarda şiddetli semptomlar görülebilir. Bu semptomlar şunlar olabilir:

Rahatsız edici düzensiz kalp atışları veya çarpıntı hissi
Egzersiz yapma yeteneğinin kaybı ve halsizlik
Tükenmişlik hissi
Nefes darlığı
Göğüs ağrısı
Baş dönmesi

Bu semptomlar birkaç dakika sürdüğü gibi, bazen birkaç saat boyunca da devam edebilir. Atriyal fibrilasyon atakları tekrarlayabilir. Semptomlar bazen kendiliğinden kaybolabilir. Ancak bazı kişilerde kalp ritmi normale dönmeyebilir ve bu durum kalıcı hale gelebilir.

Atriyal fibrilasyon nedenleri nelerdir?

Atriyal fibrilasyon neden olur?

Kalp, dört odadan oluşur. İki üst oda, yani kulakçık, ve iki alt oda, yani ventrikül, kalbin ana bileşenleridir. Kalbin sağ üst kulakçığında, sinüs düğümü olarak adlandırılan özel bir hücre grubu bulunur ve kısaca “kalbin doğal kalp pili” olarak adlandırılabilir. Sinüs düğümü, her kalp atışını başlatan sinyali üretir. Genellikle bu sinyal, iki üst kalp odasından geçer ve ardından atriyoventriküler düğüm olarak bilinen üst ve alt odacıklar arasındaki iletişim yoluyla devam eder. Bu sinyalin hareketi, kalbin odalarını uyarmak ve kasılmalarını sağlamak için kullanılır, böylece kan vücuda pompalanır.

Atriyal fibrilasyon durumunda, üst odalardaki sinyaller düzensiz hale gelir. Kalpteki elektriksel aktiviteler, kulakçıkların ve sinüs düğümünün düzenli aktivitesini bozar ve kulakçıklar rastgele hareket eder. Bu durumda kulakçıklar etkili bir şekilde kasılmaz, uzun vadede ise kulakçıkların genişlemesine neden olur. Atriyal fibrilasyonun en yaygın nedenlerinden biri yüksek tansiyondur. Uzun süreli hipertansiyona sahip olan kişilerde, kalp ventrikül kaslarının kalınlaşması ve genişlemesi meydana gelebilir. Kalp damar hastalıkları, romatizma gibi hastalıklar, mitral kapak darlığı gibi durumlar da atriyal fibrilasyonun nedenleri arasında yer alır. Ayrıca, tiroid bezinin aşırı çalışması, bazı akciğer hastalıkları ve bazı ilaç türleri de atriyal fibrilasyonu tetikleyebilir. Doğumsal kalp problemleri, geçirilmiş kalp ameliyatları, viral enfeksiyonlar, zatürre veya diğer hastalıklara bağlı stres durumları da atriyal fibrilasyonun sebepleri arasında sayılabilir. Bazı atriyal fibrilasyon vakalarında herhangi bir kalp sorunu bulunmayabilir ve hatta bazı durumlarda kesin bir neden belirlenemeyebilir.

Atriyal fibrilasyon teşhisi nasıl konulur?

Atriyal fibrilasyon teşhisi için ilk adım, hastanın detaylı bir tıbbi öyküsünün alınmasıdır. Atriyal fibrilasyon yaşayan kişiler genellikle yoğun çarpıntı hissi ve diğer şikayetlerini sağlık profesyonellerine aktarırlar. Bu durumun en yaygın teşhis yöntemi, elektrokardiyografi (EKG) ile gerçekleştirilir. Atriyal fibrilasyon, EKG kullanılarak teşhis edilebilir. EKG ile kalp ritmi ile ilgili problemler net bir şekilde görülebilir. Eğer EKG sonuçlarında bir sorun belirli değilse, doktor vücutta 24 ila 48 saat boyunca takılacak bir ritim Holter cihazının kullanılmasını önerebilir. Kalp ekokardiyografisi, kalbin yapısal durumunu değerlendirmek için kullanılabilir. Ayrıca, kardiyoloji uzmanı, atriyal fibrilasyonu tetikleyebilecek olası nedenleri araştırmak için ek testler isteyebilir. Atriyal fibrilasyon tedavi edilebilir bir durumdur.

Atriyal fibrilasyon tedavisi nasıl yapılır?

Atriyal fibrilasyon (AF) tedavisi, bireysel duruma göre değişmektedir. Örneğin, atak tarzındaki atriyal fibrilasyon hastalarında ana şikayet olan çarpıntıyı engellemek önemlidir. Bu amaçla kullanılan tedaviler arasında ritim düzenleyici ilaçlar, elektrik şoku uygulaması ve ablasyon yer almaktadır. Ritim düzenleyici yaklaşımlar, atakların sık sık tekrarlandığı, ritim bozukluğunun tekrarlama riskinin düşük olduğu ve özellikle ritim düzenleyici ilaçlar veya yaklaşımlarla ilgili ek sorunlar olmayan kişilerde tercih edilir. AF sürekli veya kalıcı olduğunda, ritim düzenleyici yaklaşımlar başarısız olur veya ritim bozukluğu nedeniyle fazla şikayet olmazsa, ritim düzeltilmez ve sadece kalp hızı yavaşlatılır. Bu amaçla kalp üst odaları ile alt odalar arasındaki elektriksel iletişimi sağlayan düğüme etkili ilaçlarla kalp hızı makul düzeylerde tutulmaya çalışılır. İlaçlar başarısız olursa, bu düğüm ablasyon yöntemiyle tahrip edilerek gerektiğinde kalp pili tedavisi uygulanır.

Atriyal fibrilasyon ablasyon tedavisi minimal invaziv bir yöntemin bir türüdür. Bu işlem, hastanın kasık bölgesinden anjiyo benzeri bir yöntemle uygulanır. Ablasyonun temel amacı, akciğer toplar damarı ile sol kulakçık arasındaki elektriksel bağlantının kesilmesine dayanmaktadır. Bu amaçla, yakma (radyofrekans) veya balon ile dondurma işlemi kullanılabilir. Atriyal fibrilasyon tedavisinde bir başka hedef, pıhtı atmasına bağlı felci önlemektir. Bu amaçla genellikle pıhtı önleyici ilaçlar kullanılır. Alternatif bir yöntem ise, kalp kulakçığında pıhtının sıkça biriktiği bölgeyi tıkayıcı cihazlarla kapatmaktır. Bazı hastalar cerrahi tedavi için uygun olabilir. Kapak hastalığı gibi ek cerrahi gerektiren AF hastalarında cerrahi yolla ablasyon mümkün olabilir. Atriyal fibrilasyon tedavisi konusunda sürekli olarak yenilikler geliştirilmektedir.

Atriyal fibrilasyon hakkında sıkça sorulan sorular 

Atrium nedir?

Atrium, kalbin odacıkları (sağ ve sol kulakçık) anlamına gelir. Sağ atriumda oksijenlenmemiş kan bulunur.

Atriyal nedir?

Atriyal, kalp odacıklarıyla ilişkilendirilen bir terimdir.

Fibrilasyon nedir?

Tıpta, “kalp çırpınımı” anlamına gelir. Bu terim, düzensiz kalp atışlarına atfedilir.

Atriyum fibrilasyonu nedir?

Atriyum, kalp odacıklarından biridir. “Atriyal,” kalp odacığına ait bir terimdir ve kalp odacığıyla ilgilidir. Atriyal fibrilasyon, yani atriyal fibrilasyon, bir ritim bozukluğunu ifade eder. Atriyal fibrilasyon, tehlikeli bir ritim bozukluğu olarak kabul edilir.

Atriyal fibrilasyonda nabız kaç olur?

Genellikle yetişkin ve sağlıklı bireylerde, normal nabız hızı dakikada 60 ile 100 arasında bulunur. Ancak atriyal fibrilasyon durumunda, atriumlarda dakikada 350 ile 600 arasında uyarı olabilir, bu da kalp atış hızının iletim durumuna bağlı olarak dakikada 60 ile 200 arasında değişebileceği anlamına gelir.

Atriyal fibrilasyonun tehlikeleri nelerdir?

Bazı insanlar yıllarca atriyal fibrilasyon yaşayabilirler ve hayatlarına olumsuz bir etki olmadan devam edebilirler. Ancak atriyal fibrilasyon ileride bazı sorunlara yol açabilir. Kanın pıhtılaşma problemlerine neden olabileceği için inme riski artabilir ve böbrek, kalp ve bağırsaklarda hasara yol açabilir. Ayrıca, kalp yetmezliği gelişebilir. Atriyal fibrilasyon, ölüm riskini artıran bir sorundur.

Atriyal fibrilasyon özellikleri nelerdir?

Kalp çarpıntısı, enerji eksikliği, yorgunluk, sersemlik, bayılma, göğüste baskı veya ağrı, normal aktivitelerde nefes darlığı gibi belirtileri ve özellikleri olan bir hastalıktır.

Atriyal fibrilasyon ilaç tedavisi ile düzelir mi?

Atriyal fibrilasyon tedavisinde ilk adım genellikle ilaç tedavisidir. Atriyal fibrilasyon ilaçları, hastanın durumuna göre değişiklik gösterebilir. Atriyal fibrilasyonun tedavisinde kullanılan ilaçlar çeşitli türlerdedir. Ritmi düzenleyen ilaçlar, yani antiaritmik ilaçlar, kalp hızını kontrol etmek için bazı ilaçlar, beta-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri gibi ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca hastaya, pıhtı oluşumunu önlemek amacıyla bazı ilaçlar da reçete edilebilir. Ayrıca hastanın yaşam tarzında değişiklikler yapması gerekebilir. Eğer ilaç tedavisi etkili olmuyorsa, minimal invaziv müdahalelerle tedaviye başlanabilir.

Atriyal fibrilasyonda yaşam tarzı değişiklikleri neler olmalı?

İlaçlarla birlikte, genel kalp sağlığını iyileştirmek için yaşam tarzında bazı değişiklikler yapmak önemlidir. Eğer ritimde farklılıklar yaşıyorsanız, doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Doktorunuz, aktivitenize göre ilaç dozlarını ayarlayabilir. Sigara içmemeli, alkol tüketmemelisiniz. Kafein alımını sınırlamalısınız; kahve ve gazlı içeceklerin kafein içerdiğini unutmamalısınız. Ayrıca bazı öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları kalp ritmini artırabilir, bu tür ilaçları kullanmadan önce bir kardiyoloji uzmanıyla görüşmelisiniz.

Paroksismal AF nedir? Paroksismal atriyal fibrilasyon nedir?

Paroksismal atriyal fibrilasyon, kalp ritmindeki dalgalanmanın 7 günden az sürdüğü ve kendiliğinden düzeldiği bir durumdur.

Atriyal fibrilasyon ve flutter nedir?

Atriyal fibrilasyon, yaşam süresinin zamanla uzadığı düşünüldüğünde giderek oldukça fazla sayıda hastayı etkileyecek bir ritim bozukluğudur. Flutter ise atriyum içindeki elektriksel aktivitenin fibrilasyon farklı olarak hızlı ve düzenli olması durumudur.

EKG nedir?

EKG, atriyal fibrilasyon dahil olmak üzere birçok kalp hastalığının teşhisinde kullanılan bir yöntemdir.

Atrial fibrilasyon nedenleri nelerdir?

Herhangi bir belirli neden olmaksızın atriyal fibrilasyon gelişebilir. Ancak genellikle tiroid hastalıkları (tiroid bezinin aşırı çalışması), hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp yetmezliği, akciğer hastalıkları ve obezite ile ilişkilendirilebileceği bilinmektedir.

Atriyal fibrilasyonun tanısı nasıl konulur?

Bu hastalıkta en yaygın semptom nabız düzensizliğidir, kişi bunu kendisi dahi fark edebilir. Ancak atriyal fibrilasyon, kesin teşhis için EKG (Elektrokardiyografi) testi ile teyit edilir

Artriyal fibrilasyon inme riskini artırır mı?

Atriyal fibrilasyon doğrudan yaşamı tehdit edebilir bir ritim bozukluğu olmasa da, inme riskini artırabilir. Atriyal fibrilasyonun neden olduğu inmeler sıklıkla ciddi olup, sakatlık ve ölüm riskini artırır.