Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Blog Image

Bilinçaltı Nedir? Temizliği Nasıl Olur?

Bilinç, insanın duygu, düşünce ve eylemlerinden sorumlu olan ve aklın, mantığın etkin olduğu beyin aktivitesidir. Bu durum, kişinin bilinçli ve planlı hareketlerini, yaptığı eylemin tamamen farkında olmasını içerir. Öte yandan, bilinçaltı ise mantık ve akıl dışı, düşünülmeden ve istem dışı gerçekleştirilen davranışların toplamını ifade eder. Bilinç, konuşma, karar verme, sorun çözme gibi işlemleri yönetirken, bilinçaltı yaratıcılık, hayal etme, hafızayı saklama, irade, özgüven veya aşık olma gibi insan davranışlarının önemli bir bölümünü kapsar. Kişinin düşünmeden yaptığı her şey, bilinçaltının etkisi altında gerçekleşir ve bilinç tarafından herhangi bir komut verilmediği sürece davranışlar bilinçaltı tarafından yönlendirilir.

Bilinçaltı Nedir?
Bilinçaltının Özellikleri Nelerdir?
Bilinçaltı Temizliği Nasıl Olur?
Bilinçaltı Terapisi Nedir?
Bilinçaltı Kodlama Teknikleri

Bilinçaltı Nedir?

Bilinçaltı, bilinç dışı zihinsel süreçlerin var olabileceği bir kavramdır ve sinir sistemiyle hızlı bir şekilde çalışır. İnsanların yaşadığı duygular, deneyimler ve düşünülmeden yapılan eylemler bilinçaltı tarafından kaydedilir. Örneğin, bir şoförün otomatik olarak araba kullanması, bir ev hanımının yemek yapması veya bir yerden başka bir yere yürümek, bilinçaltının etkisi altında gerçekleşen otomatik davranışlardır. Ayrıca, bilinçaltı, olumsuz ifadeleri veya komutları tersine çevirerek algılar ve zıttını yapmaya yönlendirir. Örneğin, “yemeğini yemeden masadan kalkma” ifadesi, çocuğun bilinçaltında “yemeğini yemeden kalk” olarak algılanabilir. Bilinçaltı, kişiyi olumsuz kelimelerin aksini yapmaya teşvik ederken, bu eylemleri pekiştirir. Hayal kurma ve imgeleme gibi süreçler, bilinçaltının en iyi uykuda çalıştığı durumlardır. Albert Einstein’ın günde 12 saat uyuyarak daha fazla hayal kurup imgeleme yapmaya çalıştığı bilinir. Daha başarılı olmak için bilinçaltı, bilinçle birleştirilerek güçlendirilebilir. Bilinçaltındaki hırs, azim ve motivasyon, bilinçli yapılan işlere katkıda bulunarak başarıyı artırabilir.

Bilinçaltının Özellikleri Nelerdir?

Bilinçaltının işleyişini ve özelliklerini anlamak, zihinsel süreçlerimizi daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Bilinçaltının bazı önemli özellikleri şöyle sıralanabilir:

Bilinçaltı Sürekli Uyanık ve Aktif: Bilinçaltı, günlük yaşamda bilincimizin fark etmediği durumları sürekli kaydeder. Örneğin, televizyon izlerken uykuya dalındığında, televizyondaki yayınlar bilinçaltı tarafından kaydedilebilir.

Bilinçaltı Sorun Çözücüdür: Bilinçaltı, kişinin yaşadığı sıkıntı veya stresi bir problem olarak görür ve çözüm üretmeye çalışır.

Bilinçaltı Alışkanlıkları Sürdürür: Bir davranışın alışkanlık haline gelmesi için sürekli tekrar edilmesi gerekir. Bilinç, başlangıçta karmaşık ve zor işleri yönetirken, zamanla bu görevi bilinçaltı devralır. Böylece beyin aynı hareketleri tekrarlamak için ekstra çaba harcamaz.
Bilinçaltı Olumsuz Durumları Algılamaz: Bilinçaltı, olumsuz ifadeleri kabul etmeyip tersini algılar. “–me, -ma” gibi olumsuzluk eklerini tanımaz. Örneğin, “sigara içme” ifadesi bilinçaltında “sigara iç” olarak algılanabilir. Bu yüzden “sigara içmek sağlığa zararlıdır” gibi ifadeler daha etkili olabilir.

Bilinçaltı Bilinçten Daha Güçlüdür: Bilinç, düşüncelerimizin ve eylemlerimizin yalnızca %5’ini kontrol ederken, bilinçaltı %95’lik bir kısmını yönetir. Bu, hayatımızdaki kararların, eylemlerin, duyguların ve düşüncelerin büyük oranda bilinçaltımız tarafından şekillendirildiğini gösterir.

Bilinçaltı Temizliği Nasıl Olur?

Bilinçaltını temizlemek ve onun gücünden faydalanabilmek için onu iyi tanımak ve anlamak gerekir. Bilinçaltı, hayatımızı önemli ölçüde yönlendirir ve bu yönlendirmeyi değiştirmek kolay değildir. Bu nedenle, bilinçaltının bizi yönlendirmesine izin vermek yerine bizim bilinçaltımızı yönlendirmemiz önemlidir. İnsanlar genellikle sadece kendi istek ve iradeleriyle hareket ettiğini düşünürler, ancak bilinçli eylemler hayatımızın yalnızca %5’lik bir kısmını oluşturur. Hayatımız, genç yaşlarda aile, okul ve çevrenin etkileri altında şekillenir ve bu öğrenilenler ve deneyimler bilinçaltı tarafından kaydedilir. Bu yüzden bilinçaltımızı doğru bir şekilde yönlendirmek önemlidir. Bilinçaltı temizliği için dikkat edilmesi gereken nokta, bilinçaltındaki alışkanlıkların hangilerinin sağlıklı, hangilerinin zararlı olduğunun ayırt edilmesidir. Bilinçaltı temizliği yöntemleri arasında şunlar yer alır:

Negatif Düşüncelerden Uzak Durmak: Bilinçaltı negatif ifadeleri ve deneyimleri olduğu gibi algılar. Bu nedenle olumsuz düşünce biçimlerini değiştirmek, bilinçaltını iyileştirmek için önemlidir.

Bilinçaltına Soru Sormak: Bilinçaltı her zaman doğruyu yapmaz. Kişinin yaşadığı korku, kaygı gibi duyguları abartarak geri verebilir. Bu olumsuz duygularla başa çıkmak için “Neden korkuyorum?” gibi sorular sormak ve korkunun kaynağını anlamaya çalışmak gerekir.

Bilinçaltındaki Kötü Düşünceleri İnanca Dönüştürmemek: Bilinçaltındaki olumsuz düşüncelere inanmamak ve onları reddetmek önemlidir. Bu sayede bu düşünceler duyguları etkilemez ve gerçekleşmez.

Bilinçaltını Yönlendirmek: Bilinçaltının hayatımızdaki etkisi büyüktür. Bu yüzden, bilinçaltımızın bize hissettirdiği olumsuz duyguların altında yatan nedeni anlamak ve uygun bir şekilde tepki vermek, bu olumsuz duyguları hafifletebilir.

Bilinçaltı Terapisi Nedir?

Bilinçaltı terapisi, kötü düşünceleri temizlemek, geçmişin travmalarından kurtulmak ve bilinçaltını iyileştirmek için etkili bir yöntem olabilir. Bu terapiler, bazen bireyin kendi kendine uygulayabileceği teknikler, bazen profesyonel psikolog veya terapist yardımı, bazen de bilinçaltı kitapları sayesinde gerçekleştirilebilir. Bilinçaltı terapi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

Kendi Kendine Yapılan Bilinçaltı Terapisi:

Sabahları temiz havada gözler kapalı nefes egzersizleri yaparak serotonin hormonunu tetiklemek.
Rahatsız edici düşüncelerden kaçınmak yerine, bu düşüncelerin üzerine gitmek.
Kişinin kendi hatalarını ve kötü davranışlarını kabul etmesi ve bunlarla yüzleşmesi.
Uyku öncesi, self hipnoz yaparak bilinçaltıyla iletişime geçmek.
Profesyonel Olarak Yapılan Bilinçaltı Terapisi:

Nefes Terapisi: Kişinin hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyi hissetmesini sağlayan, vücuda daha fazla oksijen sağlayan teknik.

Hipnoz: Kişilere daha iyi telkinlerde bulunmak için kullanılan, uyku ile uyanıklık arasında yapılan psikoterapi tekniği.

Theta Healing: Geçmişin olumsuz etkilerinden ve sınırlayıcı duygulardan arındıran meditasyon tekniği.

Bilinçaltı Kodlama Teknikleri:

Bilinçaltı kodlama, kişinin kendi kendine olumlu düşünceler yüklemesi gibidir. Bu teknikle, bilinçaltına tüm duyu organları aracılığıyla olumlu mesajlar gönderilir.
Günlük yaşamda yaşanan olaylar, konuşma, dinleme veya görsel yollarla bilinçaltına kaydedilir ve bilinçaltı bu bilgileri gelecekte kullanmak üzere saklar.
Temel hedef, zihne pozitif düşünceler göndermek ve olumlu konuşmak olup, bu amaçla basit telkinler kullanılabilir. Örnekler:
Yapabilirsin
Başarabilirsin
Bir çaresi mutlaka vardır
Bir çıkış yolu olmalı
O kadar da zor değil
İyileşeceksin
Zor günler geçecek
Bunu da atlatacaksın
Her şey yolunda gidiyor
Problemleri çözmeyi seviyorum

Bilinçaltının gücünü anlamak ve bilinçaltı temizleme teknikleri hakkında daha fazla bilgi almak için sağlık kuruluşlarına başvurabilir ve psikolog veya terapistlerden profesyonel destek alabilirsiniz.