Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Blog Image

Boksör kırığı nedir?

Son Güncelleme Tarihi : Temmuz 1, 2024

Toplumda sıkça karşılaşılan önemli sağlık sorunlarından biri, ortopedik problemlerdir. Bu problemler arasında sık rastlananlardan biri de “boksör kırığı” olarak adlandırılan durumdur. İronik bir şekilde, adı boks sporuyla özdeşleşmiş olsa da boksör kırığı, genellikle elini sert bir zemine yumruk şeklinde vuran veya darbeyi alan kişilerde ortaya çıkar. Boksör kırığı olarak adlandırılmasına rağmen, bu durum profesyonel boksörler yerine günlük yaşamda sporla uğraşmayan kişilerde daha sık görülür. Boksör kırığı, tedavi yöntemine bağlı olarak ameliyat gerektiren ya da cerrahi müdahale gerektirmeyen bir sorundur.

Boksör kırığı nedir?
Boksör kırığı belirtileri nelerdir?
Boksör kırığı tanısı nasıl konulur?
Boksör kırığı tedavisi nasıl yapılır?
Boksör Kırığı hakkında sık sorulan sorular
 

Boksör kırığı nedir?

“Boksör kırığı” olarak bilinen bir durum, elin beşinci metakarp kemiği olarak adlandırılan, yani tarak kemiği olarak da bilinen kemiğin küçük parmağa yakın kısmında sıklıkla yumruk atmaya bağlı olarak meydana gelen bir kırığı ifade eder. İronik bir şekilde, bu isim profesyonel boksörlerle özdeşleşmiş olmasına rağmen, gerçekte profesyonel boksörlerde nadir görülür. Daha çok elini yumruk pozisyonunda sert bir zemine vurduktan ya da darbeyi aldıktan sonra meydana gelen bir kırık türüdür.

Boksör kırığı belirtileri nelerdir?

Beşinci tarak kemiğinin alt kısmında meydana gelen kırığın ağırlık derecesine bağlı olarak farklı belirtiler görülebilir. Bu belirtiler arasında ağrı, şekil bozukluğu, şişlik ve beşinci parmağın hareketinde kısıtlılık bulunur. Eğer darbe, kesici bir cisim (örneğin cam yüzey) tarafından oluşmuşsa, cilt kesisi, tendon kesisi, damar ve sinir yaralanmaları gibi ek belirtiler de ortaya çıkabilir. Bu durum, beşinci parmakta uyuşma, karıncalanma, renk değişiklikleri ve hareket kısıtlılığı gibi ek bulgulara neden olabilir.

Boksör kırığı tanısı nasıl konulur?

Hastanın detaylı muayenesi ve alınan röntgen görüntüleri sonuçlarını değerlendirdikten sonra teşhis kolayca konabilir. Ancak, bazı durumlarda röntgen görüntülerinde görülmeyen çatlak şeklinde kırıklar olabilir. Bu nedenle, hastanın muayenesi sırasında ağrının belirgin olduğu durumlarda, röntgende kırık görülmemiş olsa bile, MR görüntülemesiyle teşhis konulabilir.

Boksör kırığı tedavisi nasıl yapılır?

Kırığın tedavisi konservatif (ameliyatsız) veya cerrahi (ameliyatla) olarak yapılabilir. Tedavi seçeneği belirlenirken çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur. Bu faktörler arasında kırığın açık veya kapalı olup olmaması, eklem içi veya çoklu kırık olup olmaması, kırığın ayrılma derecesi, hastanın mesleği ve parmakta rotasyon dediğimiz, parmaklar kapatıldığında diğer parmakla üst üste binme deformitesi olup olmaması yer alır.

Eğer konservatif bir tedavi seçilirse, kırığın pozisyonunun düzeltilmesinin ardından, parmağın 3-4 hafta boyunca uygun bir pozisyonda özel bir alçı içinde kalması sağlanır. 7-10 gün aralıklarla röntgen kontrolleri yapılır ve alçı çıkarıldıktan sonra egzersizlere başlanır. Fizik tedavi gerekebilir.

Cerrahi tedavi gerektiğinde, kapalı veya açık cerrahi yöntemler uygulanabilir. Kırığın tespiti için Kirshner telleri veya mini plaklar ve vidalar kullanılabilir. Ameliyat sonrası yine 3-4 hafta boyunca alçı uygulaması yapılır ve sonrasında egzersizlere başlanır. Gerektiğinde fizik tedavi süreci de başlatılabilir.

Boksör Kırığı hakkında sık sorulan sorular 

Boksör kırığı ne kadar alçıda kalmalı?

Kırığın şekline ve uygulanan tedaviye bağlı olarak, ortalama olarak 3-4 hafta boyunca alçıda kalmak gerekebilir.

Boksör kırığı sonrası el eskisi gibi olur mu?

Boksör kırığı sonrası, el genellikle ameliyat sonrası iyileşirken daha düzgün bir şekilde iyileşir. Yalnızca alçı ile tedavi edilen hastalarda kırığın düzeltilmesinden sonra bir miktar redüksiyon kaybı (kırığın tekrar alçı içinde şeklinin bozulması) olabilir. Ancak bu genellikle kozmetik sorunlarla sınırlıdır ve elin işlevselliğini etkilemez. Genellikle cerrahi tedaviye gerek kalmadan, işlevselliğin eski haline oldukça yakın bir şekilde geri dönmesi gözlenir.

Boksör kırığı ameliyat gerektirir mi?

Boksör kırığı durumunda ameliyat gerekebilir. Ameliyat kararı verilirken; kırığın açık olup olmadığı, ayrılma miktarının büyüklüğü, eklemin içindeki veya birden fazla kırığın olup olmadığı, parmağın hassas becerilere dayalı önemli bir meslek gerektirip gerektirmediği (örneğin bir müzisyen hastası), parmakta rotasyon dediğimiz, parmaklar kapatıldığında diğer parmakla üst üste binme şeklindeki deformitenin varlığına göre ameliyat gerekebilir.

Boksör kırığı sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Kırık tedavisi gören elin ilk günlerde -gece ve gündüz- kalp seviyesinin üzerinde tutulması önerilir (el kalp seviyesinin biraz yukarında, yere göre 10-15 cm yukarıda olmalıdır). Ödemin gerilemesinin ardından, tedavi tamamlanana kadar gece uyurken yine elin yukarıda tutulması faydalı olabilir. Alçı ile kaplı olan el veya parmak ucunda şişlik veya morarma olup olmadığına dikkat edilmelidir. Şişlik, morarma veya aşırı ağrı belirtileri varsa, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. El alçısının duş sırasında ıslanmamasına özen gösterilmelidir. Takip ve kontroller düzenli olarak yapılmadır ve aksatılmamalıdır.

Boksör kırığı alçısı nasıl yapılır?

Boksör kırığının tedavisinde genellikle yarım alçı veya sirküler alçı ile bir atel uygulanır. Eğer kırığın pozisyonunda düzeltme gerekmese, kırık mevcut pozisyonunda sabitlenir. Düzeltme gerekiyorsa, lokal anestezi veya sedasyon kullanılarak düzeltme yapılabilir. El bileğinin pozisyonu genellikle 30-40 derece ekstansiyon, parmaklar hafif fleksiyon durumunda olmalıdır ve 4. ile 5. metakarpal kemikler ile parmaklar sabitlenerek atel veya alçı oluşturulur.

Boksör kırığında alçı çıktıktan sonra neler yapılır?

Alçı çıkarıldıktan sonra el ve parmaklarda bir miktar hareket kısıtlılığı olabilir. İlk günlerde hareket etmek ağrılı olabilir. Daha sonra evde yapılan egzersizlerle hastanın ilerlemesi takip edilir. İhtiyaç halinde fizik tedavi uygulanabilir. Alçı çıkarıldıktan sonra, yaklaşık 2-4 hafta içinde normal hareket aralıklarına geri dönüş mümkün olacaktır.

Boksör kırığı ameliyatı nasıl yapılır?

Cerrahi tedavide, kapalı ve açık ameliyatlar uygulanabilir. Kapalı ameliyatta (cilt kesilmeden) anestezi altında kırık, ameliyathane şartlarında düzgün bir pozisyona getirilir. Ciltten geçirilen özel teller aracılığıyla kırık bu pozisyonda sabitlenir ve sonrasında pansuman ve alçı yapılır. Açık ameliyat ise cilt kesisi sonrasında kemiği görünür hale getirir ve ardından plaklar, vidalar veya özel tellerle kırığı sabitler. Daha sonra tekrar alçıya alınır. Kırık iyileştikten sonra alçı ve teller çıkarılır.