Evde Bakım Hizmetleri

Gelişen teknolojiyle birlikte hastanede yapılan işlemlerin çoğu, artık hastanın yaşam yerindede profesyonel kadro ile çok rahat uygulanmaktadır. Bu gelişen teknoloji ve profesyonel kadro ile Özel Ortadoğu Hastanesi olarak Evde Bakım ve Tedavi Hizmetleri vermekteyiz. Bu kapsamda; Evde muayene ve tedavi, teşhis ve tedavi sonrası bakım, kronik hastalıkların takibi, sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerini birey ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda yaşadıkları ortamda kaliteli bir şekilde sunmaktayız.

Neden evde bakım ve sağlık hizmetleri?

  • Sunalacak Sağlık hizmetlerini ayağınıza getirir,
  • Özel bakım ve tedavi sağlar,
  • Kesintisiz ve periyodik olarak hizmet ile iyileşme sürecini hızlandırır,
  • Aile bireylerini bir arada tutar,
  • Hasta bakımı konusunda eğitim sağlar,
  • Hasta yakınlarının sorunlarını asgari düzeye indirir,
  • Yaşam kalitesini arttırır.

EVDE BAKIM VE TEDAVİ HİZMETLERİMİZ

1 – Evde Doktor Hizmeti

Evde bakım doktoru hizmetinin amacı, eve bağlı veya evde hizmet almayı tercih eden hastanın ve hasta bakımını üstlenen kişilerin hayat kalitesini artırmak, tanı ve tedavi süreci evinizin sıcaklığında güncel, kapsamlı, şefkatli biçimde sağlamaktır. Ayrıca gereksiz hastane yatışlarının, acil servis başvurularının, ambulans transferlerinin önüne geçerek kişilerin tıbbi durumlarında bir zorunluluk bulunmuyorsa evlerinde kalmalarına olanak tanımaktadır.

Evde bakım doktorumuz sizi evinizde ziyaret ederek, teşhis ve tedavinizi sağlar. Muayene sonrasında tıbbi durumunuzu ayrıntılı olarak inceler. Tıbbi ihtiyaçlarınızı ve önceliklerinizi belirler. Akut tıbbi durumunuzun çözümünü bir an önce sağlarken, kronik hastalıklarınız ve sağlığınızın takibi için gereklilikleri sizinle paylaşır. Belirlenen plan dahilinde gün ve gün sizin için yaşam kalitenizi artıracak sağlıklı çözümler üretir. Evde bakım doktorumuz çağrınız üzerine anlık doktor ziyaretleri de yapabilir. Bununla birlikte ihtiyacınız halinde düzenli doktor ziyaretleriyle sağlığınızı ve kronik hastalıklarınızı yakından takip ederek, koruyucu hekimlik anlayışıyla hastalıklarınızın ve olası risklerinizin erken tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasıyla yaşam kalitenizi artırır.

2 – Evde Tıbbi Girişimler

Doktorlarımızın yetkisi dahilinde ev ortamında uygulanabilecek her türlü tıbbi girişim(Örn: Kesi Sutürasyonu, Apse Drenajı vb.) yüksek kalite anlayışıyla sağlanır.

3 – Evde Hemşirelik Hizmeti

Evde hemşirelik hizmetleri: Evde enjeksiyon (SC, IM, IV) uygulaması, mesane sondası takılması ve çıkarılması, nazogastrik sonda uygulaması ve çıkarılması, lavma, sutür alınması, kan alma, pansuman, uzun süre yatarak tedavi edilenlerde görülen yatak yarası bakımı, damar yolu açılması ve IV ilaç uygulaması, evde aşı uygulaması, yara bakımı, nebilizatör ilaç uygulama, buhar tedavisi vb. tüm hizmetler hemşirelerimiz tarafından Özel Ortadoğu Hastanesi Evde Bakım ve Tedavi Hizmetleri kapsamında verilmektedir.

4 – Evde Sağlık Destek Personeli Hizmeti

Sağlık destek personeli hastanın yatak banyosu ve temizliğini, ağız bakımını, tırnak bakımlarını yapar. Sonda boşaltır, hastaya refakat eder, hastaların yemeklerini yemelerine yardımcı olmak gibi destek hizmetlerini sunmaktadır.

5 – Evde Rehabilitasyon Hizmetleri

Fizik tedavi alması gereken hastalarımıza, evde tecrübeli fizyoterapistler eşliğinde planlı olarak rehabilitasyon hizmeti verilmektedir.

6 – Evde Laboratuvar Hizmetleri

Muayene sonrası gerekli görülen, hastadan başka bir merkezden istenen tüm laboratuvar tetkiklerini(kan tatlili, idrar tahlili, gaita tahlili vb.) evde uygulanmakta ve sonuçları konusunda hasta ve hasta yakınları ile paylaşım sağlanmaktadır.

7 – Evde Yoğun Bakım Sonrası Hizmetleri

Yoğun bakım sonrası(terminal dönem hasta bakımı, ventilatöre bağlı hasta bakımı, ağrı yönetimi vb.) evinizde hem bakım, hem takip şeklinde tüm medikal işlemler uygulanmaktadır.

8 – Hasta Transfer Hizmetleri

Hastalarımızın talepleri doğrultusunda; hastaneden eve, evden hastaneye, hastaneden hastaneye tüm transferler şehir içi ve şehir dışı olmak üzere gerçekleştirilmektedir.

9 – Evde Anne ve Bebek Bakımı

Yeni doğum yapmış anneler için evde(Belirlenen saatler doğrultusunda) hemşirelik hizmeti(Anneye bebek bakımı, emzirme, bebek banyosu, meme bakımı, bebeğin göz ve tırnak bakımı, lohusalık döneminde anne psikolojisi ve beslenmesi vb.) verilmektedir. Bu esnada hemşiremiz bebeğin ve annenin ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olur, anneye eğitim verir, bebeğin bakımlarını yapar.

10 – Evde Yenidoğan Sarılığı Tedavi Hizmetleri(Fototerapi)

Yenidoğan sarılığında, anne ve bebeğin daha rahat ve huzurlu bir ortamda, aile bütünlükeri de bozulmadan tedavi edilmesi için evde fototerapi hizmeti verilmektedir.

11 – Evde Sağlık Eğitimi Hizmetleri

Hipertansiyon, Şeker Hastalığı, Felç benzeri kronik hastalıkların bakımı konusunda eğitim verilmektedir.

12 – Evde EKG Çekim Hizmetleri

İhtiyacı olan hastalarımız için portatif EKG cihazımız ile evde EKG’ si çekilip hasta durumu konusunda bilgilendirilmektedir.

www.ortadoguevdebakim.com