Nefroloji

Nefroloji; erişkinlerde normal böbrek işlevleri, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, idrarda protein kaçağı gibi böbrek hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi, son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde, diyaliz (hemodiyaliz veya periton diyalizi) ve böbrek nakli gibi böbrek yerine koyma tedavilerine hazırlık ve takibi ile ilgilenmektedir.

Nefrolojinin çalıştığı alanlar arasında, diyabet, hipertansiyon, vaskülit ve romatizmal hastalıklar gibi böbreği etkileyebilen sistemik hastalıklar ile böbrek hastalığı sonucu gelişen hipertansiyon, kemik ve hematolojik hastalıklar gibi sorunlar yer almaktadır.

Nefroloji bilim dalı, iç hastalıkları ana bilim dalının bir yan dal uzmanlık alanıdır.

Nefroloji bölümüne hastalar, idrar yolları enfeksiyonları, akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, idrardan kan gelmesi, idrardan protein kaçağı, böbrek taşları, hipertansiyon, asit-baz dengesi bozuklukları ve elektrolit bozuklukları nedeni ile gitmektedirler.

Özel Ortadoğu Hastanesi’nde nefroloji hizmetleri, modern tıbbın ölçütlerine uygun olarak, Nefroloji dalında uzmanlaşmış sağlık personeli tarafından yürütülmektedir.