Odyoloji

Odyoloji kelimesi, işitme bilimi anlamına gelir. Odyoloji; işitme, dil, konuşma ve denge fonksiyonları ile ilgili bilim ve sağlık dalıdır. Bilim ve teknolojiyi birleştirerek;  işitme, dil, konuşma ve denge bozukluklarının önlenmesi, hastalıkların tanınması ve tedavi/rehabilitasyonunu sağlar.

Odyolojinin çalışma alanları:

 •  
 • İşitme ve denge sisteminin değerlendirilmesinin yapılabilmesi için uygun araç, yöntem ve tekniklerin

geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçların yorumlanması

 •  
 • İşitme kayıplarında ve denge problemlerinde uygun iyileştirme yöntemlerinin (işitme cihazı / koklear

implant / işitsel eğitim / vestibüler rehabilitasyon) uygulanması

 •  
 • İşitme koruma ve erken müdahale programlarının (yeni doğan işitme taramaları, gürültüden koruma

programları) hazırlanıp uygulanması

Özel Ortadoğu Hastanesi Odyoloji Bölümü’nde erişkin ve çocuk hastaların, detaylı işitme değerlendirmesi, detaylı vertigo, denge değerlendirmesi/rehabilitasyonu, dil gelişimi ve konuşma bozuklukları değerlendirmesi/ terapisi, işitme kaybı saptanan kişilerde işitsel rehabilitasyon araçlarının (işitme cihazı, koklear implant, orta kulak implantları, yardımcı dinleme cihazları) belirlenmesi, uygulama ve takibi ile yeni doğan işitme taraması yapılmaktadır.

Hastanemizde tüm yaş gruplarına yönelik gerçek kulak ölçümü (REM cihazı ile) ile işitme cihazı uygulamaları yapılmaktadır. Bu yöntemle işitme cihazı ayarları en doğru şekilde yapılır. Uygun işitme cihazının seçilmesi, uygulanması rehabilitasyonu ve danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Koklear implant İşitme cihazından fayda görmeyen çok ileri derecede işitme kayıplı bireyler içindir. Koklear implant uygulaması için  adayların belirlenmesi, ameliyat öncesi ve sırasında ilgili testlerin yapılması, koklear implantasyon sonrası konuşma işlemcisinin düzenli olarak programlanması ile çocuk ve yetişkin hastalara dinleme ve konuşma eğitimleri de sunulmaktadır.

Ayrıca hastanemizde Kulak Çınlaması ( Tinnitus) ve Seslere Karşı Aşırı Hassasiyet ( Hiperakuzi, misofoni) için tanısal testler ve tedavileri yapılaktadır.

Çocuklara yapılan odyolojik testler:

 •  
 • Davranışsal işitme testleri
 •  
 • Konuşma odyometrisi,
 •  
 • Akustik immitansmetri,
 •  
 • Otoakustik emisyon,
 •  
 • Elektrofizyolojik ölçümler : İşitme siniri ve beyindeki işitme merkezlerinde oluşan yanıt elektrotlar ile

toplanır (ABR, MLR,LLR, P300,  MMN, ASSR  ).

 • Otomatik ABR ile işitme taraması

Yetişkinlere yönelik odyolojik testler: 

 •  
 • Saf ses ve konuşma odyometrisi,
 •  
 • Akustik immitansmetri,
 •  
 • Otoakustik emisyon,
 •  
 • Santral konuşma ve davranım testleri ( Kulaklarda işitmenin normal olmasına rağmen üst merkezlerde

işitileni ayırt etme bozukluğu tanısı için uygulanan testlerdir).

 •  
 • Elektrofizyolojik ölçümler : İşitme siniri ve beyindeki işitme merkezlerinde oluşan yanıt elektrotlar ile

toplanır (ABR, MLR,LLR, P300,  MMN, ASSR Testleri )

 • Tinnitus ( Kulak Çınlaması) değerlendirmesi

Odyolojik Test Yöntemleri ve Cihazları

1. VİDEONİSTAGMOGRAFİ:

Videonistagmografi (VNG) denge bozukluklarının detaylı bir şekilde araştırılması için geliştirilmiş, farklı alt grup testlerden oluşan bir sistemdir. Alt testler, görsel bilgi ile kulaktaki denge merkezi arasındaki bağlantı yollarını, pozisyon değişimi ile oluşan baş dönmelerini, kulağın ısıtılması ve soğutulması (Kalorik Test) ile oluşturulan baş dönmelerinin değerlendirilmesini içerir.

2. VEMP

Vertigo ayırıcı tanısında kullanılan, kulaktan ses verilerek ve elektrotlar yardımıyla kasta oluşan cevabın kaydedildiği  elektrofizyolojik bir ölçümdür.

3. HEAD IMPULSE TEST

Kulak kaynaklı baş dönmelerinin ayırıcı tanısında kullanılan, bilgisayar ortamında hesaplamaları yapılan bir testtir.

4. ELEKTROFİZYOLOJİK İŞİTME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

ABR

İşitsel Beyinsapı Cevabı, davranım testlerine uyum göstermeyen küçük çocukların veya erişkinlerin işitme kaybı tipini ve derecesini belirlemek, işitme siniri fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan ileri düzey odyolojik değerlendirmedir.

ORTA  VE GEÇ LATANSLAR, İŞİTSEL UYARILMIŞ KORTİKAL POTANSİYELLER

İşitilen sesin işitme siniri boyunca ve işitme ile ilgili beyin merkezlerinde işlenmesinin izlendiği ileri düzey odyolojik yöntemlerdir.

5. OTOAKUSTİK EMİSYON TESTİ (TEOAE ve DPOAE): OAE,  iç kulaktaki işitme hücrelerinin fonksiyonunu değerlendiren objektif bir testtir.

6. TİMPANOMETRİ VE AKUSTİK REFLEKS TESTLERİ: Kulak zarı, kulak kemikçikleri, orta kulak boşluğu ve işitme siniri değerlendirmesi için kullanılan objektif testlerdir.

7. ÇOCUK VE YETİŞKİN ODYOMETRİSİ: Ses izolasyonlu odada erişkin hastaların saf ses ve konuşma testleri; çocuk hastaların serbest alan ve oyun odyometrisi testleri yapılabilmektedir. Ayrıca serbest alanda işitme cihazı fonksiyonu da değerlendirilmektedir.

8. REM ( GERÇEK KULAK ÖLÇÜMÜ ) CİHAZI

İşitme cihazı ayarlarının doğruluğunu kontrol etmek için kullanılan cihazdır.