Üroloji

Özel Ortadoğu Hastanesi‘nin Üroloji Bölümü olarak modern tıbbın birçok imkanından faydalanarak sizlerin sağlığı ve yaşam kalitenizi arttırmak için tanı ve tedavi hizmetleri sunuyoruz. Üroloji böbrekten başlayarak, idrar yolları, idrar kesesi, prostat ve testisler penis gibi üreme organlarının hastalıklarıyla ilgili tıp branşıdır. Böbrek taşları, iltihapları ve kanserleri, prostat büyümesi ve kanserleri, mesane hastalıkları ve kanseri, çocuk olmaması (infertilite), erkeklik problemleri (androloji), idrar kaçırma (kadın ve erkeklerde), çocuklarda görülen idrar yolları ve üreme organları anormalliklerinin tanı ve tedavisine Üroloji bölümü bakmaktadır.

Üroloji ile igili olarak hastanemizde, muayene ve tahliller yanında, üroflowmetri (işeme Testi), sistoskopi, varikosel, hidrosel ameliyatları, sünnet ve idrar yolu darlıklarının tedavisi yapılmaktadır. Hastanemizin üroloji bölümünde uygulanan tanı ve tedavi hizmetlerinin bazıları şu şekildedir:

 •  
 • Prostatın Ultrason muayenesi, İdrar akış hızı testi,
 •  
 • Prostatın HOLEP denilen laser ile tedavisi: Prostat büyümesinin tedavisinde açık ameliyata eşdeğer,

lazer ile, kapalı olarak yapılan en etkili yöntemdir.

 •  
 • URS(Üreteroskopi): Üreter denilen böbrek ile idrar kesesi arasındaki kanalda bulunan taşların tedavisi için

çok ince aletlerle üretere girip, taşı kırıp toz haline getirme işlemidir.

 •  
 • RIRS(Retrograd İntrarenal Cerrahi)
 •  
 • FURLAS(Fleksibil Üreteroskopik Laser Litotripsi): Normal idrar kanallarından girilerek kesmeden ve

delmeden böbrek taşlarının laser ile toz haline getirilmesi

 •  
 • AVICENNA ROBOFLEX: Robotik Fleksibil Üreterorenoskopi yöntemi böbrek taşlarının da kapalı yöntemle

tedavisine imkan verir.

 • PNL(Perkutan Litotripsi): Büyük böbrek taşlarının tedavisi için, böbreğe yerleştirilen ince bir tüp içerisinden

taşların lazer ile kırılıp çıkarılmasıdır.

 •  
 • Mini PNL(Perkutan Litotripsi): Çok ince aletlerle yapılan perkutan ameliyatıdır. Ağrısı ve izi daha azdır.

Prostat kanseri tanısı ve tedavisi:

 •  
  •  
 • Prostatın Transrektal Ultrason klavuzluğunda Biopsisi, Prostattan Satürasyon Biopsisi
 • Prostat Kanserinin Açık Ameliyatla Tedavisi (Radikal Prostatektomi)
 • Erkeklik organlarının hastalıkları (Androloji), infertilite, erkekte kısırlık teşhis ve tedavisi, idrar kaçırmanın

teşhis ve tedavisi…

HOLEP Ameliyatının Avantajları

 •  
 • Laser ile kapalı olarak yapılır, az kanamalı bir ameliyattır.
 • Kan sulandırıcı ilaç kullananlara da yapılabilir.
 • Kalp ve akciğer problemi olan hastalarda tercih edilen ameliyattır.
 • Ereksiyonla (sertleşmeyle) ilgili sinirlere zarar vermez.
 • Çıkan dokular tahlile gönderilir.
 • Hasta ertesi gün evine gidebilir. Sonda süresi kısadır.
 • Hasta çok rahat idrar yapar, prostat yeniden büyümez.
 • Her Büyüklükte Prostata Yapılabilir.

Bölüm Doktorları

Op.Dr.Osman Gül
Op.Dr.Osman Gül
Üroloji Uzmanı