Op. Dr. Ali DERİNÖZ

1989-1995 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
1998-2002 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı – Uzmanlık
2002-2014 Özel Sektör
2014 Özel Ortadoğu Hastaneleri
Minimal İnvasif Koroner Kalp Cerrahisi, Atan Kalpte Koroner Bypass Operasyonları
Minimal İnvasif Kalp Kapak Cerrahisi, Kalp Kapağı Replasmanı Ve Onarım Operasyonları
Minimal İnvasif Mitral Kapak Onarımı
Aort Anevrizma Cerrahisi, Asendan Aort Replasmanı, Bentall Operasyonu
Aort Disseksiyon Cerrahisi
Endovasküler Anevrizma Onarımı
Periferik Arter Hastalığı Cerrahisi, Aortobifemoral, Femoropopliteal Bypass Operasyonları
Karotis Arter Cerrahisi, Karotid Endarterektomi Operasyonları