Op. Dr. Özkan AKKOÇ

Kalp ve Damar Cerrahisi

1975 Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi (Mersin)
1982 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (Diyarbakır)
1985-1990 Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı (İhtisas)
1990-1991 Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği(Askerlik)
1991-1992 Bolu Devlet Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği
1992-1997 Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği
1997-2007 Ankara Etlik İhtisas Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği
2007-2009 Özel Ankara YüzüncüYıl Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü
2009-2011 Özel Ankara Akay Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü
2011-2014 Özel Ankara YüzüncüYıl Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü
2014-2018 Özel Kudret International Hospital Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü
Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış 21 çalışma
Ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş 36 bildiri
TTB Ankara Tabip Odası
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği