Prof. Dr. Hilmi Cevdet Altınyazar

Dermatoloji

1983-1990 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng.)
1991-1995 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Asistanlık
1995-1999 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Uzmanlık
1999-2004 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Yardımçı Doçentlik
2004-2010 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Doçentlik
2011-2016 Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Profesörlük
1991-1995 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Uzmanlık Eğitimi
1997 Heinrich–Heine Üniversitesi, Ferdinand-Sauerbruch Elberfeld Kliniği Wuppertal Almanya, Dermatolojik Cerrahi Eğitimi.
Dermatolojik Cerrahi (Tırnak cerrahi, deri tümörleri, lazer, botox, dolgu vs.)
Hekimimizin ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 50’si yurt dışı olmak üzere toplam 150’nin üzerinde akademik yayını bulunmaktadır.
Türk Dermatoloji Derneği
Dermatolojik Cerrahi Derneği