Doç.Dr. Ediz Yeşilkaya

Eğitim

 • 1989 – 1995 / Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • 1998 – 2002 / Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • 2004 – 2007 / Gazi Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji BD
 • 2010 – 2012 / Children’sHospital of Pittsburgh of UPMC

Deneyimler

 • 2009 GATA Komutanlığı / Baştabip Oryantasyon Kursu
 • 2009 T.C. Sağlık Bakanlığı / Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu
 • 2011 T.C Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Deney Hayvanları Kursu
 • 2012 GATA Komutanlığı / Temel Epidemiyoloji Kursu
 • 2012 GATA Komutanlığı / Ölçme ve Değerlendirme Kursu
 • 2012 GATA Komutanlığı / Eğitim Becerileri Kursu
 • 2013 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Etik Kurul Üyelerine ve Üye Adaylarına Yönelik Klinik Araştırmalar Eğitimi
 • 2013 Diyabet Tedavisinde Teknolojinin Kullanımı Eğitimi

Ödüller

 • XIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, “Teşvik Ödülü”, 2006
 • TheCongress of theEuropeanAssociation of Urology, “III. Richard WolfAward”, 2007
 • 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, “Sözel Bildiri 2. lik Ödülü”, 2007
 • TheEuropeanSocietyforPaediatricEndocrinology Meeting, “Poster Ödülü”, 2008
 • XI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, “Sözel Bildiri 2. lik Ödülü”, 2009
 • 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (+Ülker HeroBaby), “En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü”, 2010.
 • 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, “Sözel Bildiri 1. lik Ödülü”, 2014.
 • XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, “Sözel Bildiri 2. lik Ödülü”, 2014.
 • XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, “Sözel Bildiri 3. lik Ödülü”, 2014.
 • XVIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, “Poster Bildiri 1. lik Ödülü”, 2014.
 • Journal of ClinicalResearch in PediatricEndocrinology Dergisi, “Orijinal Makaleler 1. lik Ödülü”, 2014-2015
 • 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, “Sözel Bildiri 1. lik Ödülü”, 2015.
 • * XIX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, “Poster Bildiri 2. lik Ödülü”, 2015

Bilimsel Faaliyetler

 • 56 adet SCI ve SCI-E’de taranan dergilerde yayımlanan makale (43 tanesi orijinal araştırma)
 • 42 adet TUBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu Veri Tabanı tarafından indekslenen ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makale (28 tanesi orijinal araştırma)
 • 3 adet uluslararası kongrede sunulmuş sözel bildiri
 • 21 adet uluslararası kongrelerde sunulmuş poster bildiri
 • 11 adet ulusal kongrelerde sunulmuş sözel bildiri
 • 82 adet ulusal kongrelerde sunulmuş poster bildiri
 • “Uluslararası bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı: 1 adet
 • Ulusal bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı:25 adet
 • Ulusal kitap yazarlığı: 4 adet
 • Ulusal dergilerde yayın kurulu üyeliği 2 kez”
 • Ulusal kongre ve sempozyumlarda3 adet oturum başkanlığı
 • Ulusal kongre ve sempozyum düzenleme kurulu üyeliği: 3 kez
 • Ulusal seminer, sempozyum ve panellerde konuşmacı:5 kez