Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Son Güncelleme Tarihi : Temmuz 1, 2024

Doç. Dr. Serkan Kayabaşı

Kulak Burun Boğaz (KBB)

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi 2005

Uzmanlık Eğitimini Aldığı Üniversite ve Yılı : Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006-2011

Mesleki Deneyim (Çalıştığı Eski Kurum veya Kurumlar) :

Aksaray Devlet Hastanesi 2012-2018
Aksaray Üniversitesi 2018-2021
Lokman Hekim Üniversitesi Sincan Hastanesi 2021-2022

İlgi Alanları :

Rinoloji
Fasyal Plastik Cerrahi
Uyku Hastalıkları ve Cerrahisi
Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Baş-Boyun Cerrahisi
Otoloji

Bilimsel Faaliyetler :

ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A.1 KAYABAŞI SERKAN,İRİZ AYŞE,ÇAYÖNÜ MELİH,CENGİZ BUGRA,ACAR AYDIN,BOYNUEĞRİ SÜLEYMAN,ERYILMAZ ADİL,MÜJDECİ BANU (2015). Vestibular Functions Were Found to Be Impaired in Patients WithModerate-to-Severe Obstructive Sleep Apnea. LARYNGOSCOPE,
Basım Tarihi : 28/06/2020 15:54:15 Sayfa: 1
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
125(5), 1244-1248., Doi: 10.1002/lary.25021, (Kontrol No: 6128204)
A.2 KAYABAŞI SERKAN,HIZLI ÖMER,YILDIRIM GÜVEN (2019). Does Paranasal Sinus Development Affect Olfactory Fossa Depthand Lateral Lamella Length?. LARYNGOSCOPE, 129(11), 2458-2463., Doi: 10.1002/lary.27940, (Kontrol No: 6128238)
A.3 KAYABAŞI SERKAN,KUZUCU İHSAN (2019). A novel prognostic biomarker for recurrent aphthous stomatitis: calprotectin. The Journal of Laryngology Otology, 133(8), 691-695., Doi: 10.1017/S0022215119001440, (Kontrol No: 6128375)
A.4 KAYABAŞI SERKAN,HIZLI ÖMER,YILDIRIM GÜVEN (2019). The association between obstructive sleep apnea and hearing loss: a cross-sectional analysis. European Archives of Oto-Rhino- Laryngology, 276(8), 2215-2221., Doi: 10.1007/s00405-019-05468-8, (Kontrol No: 6128530)
A.5 KAYABAŞI SERKAN,ÇAYIR SERKAN,ÖMER HIZLI (2019). The effects of intraday operation time on pain and anxiety of patients undergoing septoplasty. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 832-837., Doi: 10.1016/j.bjorl.2019.09.006, (Kontrol No: 6130682)
A.6 KAYABAŞI SERKAN,Hizli Omer,ÇAYIR SERKAN (2019). A Novel Predictor Parameter for Active Recurrent Aphthous Stomatitis: C-Reactive Protein to Albumin Ratio. Cureus, 133(8), 1-9., Doi: 10.7759/cureus.5965, (Kontrol No: 6130340)
A.7 KAYABAŞI SERKAN,HİZLİ ÖMER,ÇAYIR SERKAN,ORDU MELİKE (2020). A Comprehensive Analysis of Histopathologic Examination Results of Tonsillectomy Specimens. Cureus, 12(1), 1-12., Doi: 10.7759/cureus.6655, (Kontrol No: 6128792)
A.8 HORASANLI EYÜP,ACAR AYDIN,ÇAYÖNÜ MELİH,MUSLU BÜNYAMİN,ÇİMENCAN MURAT,KAYABAŞI SERKAN (2015). Assessment of nasal mucociliary clearance in anesthetists. Turkish Journal of Medical Sciences, 45(1), 197-201., Doi: 10.3906/sag-1310-40, (Kontrol No: 6128160)
A.9 ÇAYIR SERKAN,KAYABAŞI SERKAN (2019). Type 1 tympanoplasty in pediatric patients: Comparison of fascia and perichondrium grafts. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, 121, 95-98., Doi: 10.1016/j.ijporl.2019.03.007, (Kontrol No: 6128500)
A.10 ÇAYIR SERKAN,HIZLI ÖMER,KAYABAŞI SERKAN (2020). Is C-reactive protein to albumin ratio an indicator of poor prognosis in Bell’s palsy?. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 277(1), 115-119., Doi: 10.1007/s00405-019-05691-3, (Kontrol No: 6128645)
A.11 ÇAYIR SERKAN,KAYABAŞI SERKAN,HIZLI ÖMER (2019). Is type 1 tympanoplasty effective in elderly patients? Comparison of fascia and perichondrium grafts. Acta Oto-Laryngologica, 139(9), 734-738., Doi: 10.1080/00016489.2019.1633018, (Kontrol No: 6130597)
A.12 Cengiz Abdurrahman Bugra,Ozyilmaz Cemal,Tabaru Alper,Ege Sertug Sinan,KAYABAŞI SERKAN,Ruzgar Sedat,EMREN FUNDA,OKTAY MEHMET FARUK (2018). Effects of oral ısotretinoin on normal and wounded nasal mucosa: an experimental study. European Archives of Oto-Rhino- Laryngology, 275(12), 3025-3031., Doi: 10.1007/s00405-018-5190-2, (Kontrol No: 6128572)
A.13 ÇAYIR SERKAN,ÖMER HIZLI,KAYABAŞI SERKAN,YILDIRIM GÜVEN (2020). Eustachian tube dysfunction in sleep apnea patients and improvements afforded by continuous positive airway pressure therapy. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 876-880., Doi: 10.1016/j.bjorl.2020.02.003, (Kontrol No: 6146970)
A.14 HIZLI ÖMER,ÇAYIR SERKAN,ÇOLUK YONCA,KAYABAŞI SERKAN,YILDIRIM GÜVEN (2020). The novel indicators of moderate to severe sleep apnea: fibrinogen to albumin ratio vs. CRP to albumin ratio. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, Doi: 10.1007/s00405-019-05770-5, (Kontrol No: 6128677)
A.15 ÖMER HIZLI,KAYABAŞI SERKAN,ÖZKAN DENİZ (2020). Is Nasal Septal Body Size Associated With Inferior Turbinate Hypertrophy and Allergic Rhinitis?. Journal of Craniofacial Surgery, 31(3), 778- 781., Doi: 10.1097/SCS.0000000000006107, (Kontrol No: 6130766)
A.16 ÖMER HIZLI,KAYABAŞI SERKAN,CENGİZ BUĞRA,ACAR AYDIN (2020). A Novel Proposal for Classifying Pediatric Tonsillectomy Complications: Modified Clavien Classification. Cureus, 12(6), 1-9., Doi: 10.7759/cureus.8701, (Kontrol No: 6300307)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
B.1
B.2
KAYABAŞI SERKAN (2019). Determination of the Specificity and Sensitivity of Rapid Antigen Detection Test in Patients with Acute Tonsillopharyngitis. 22. RHINOCAMP, (Özet bildiri), (Kontrol No: 6122961)
ÖZKAN DENİZ,KAYABAŞI SERKAN (2020). İzole Nazal Fraktür Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi. 3. ULUSLARARASI HİPOKRAT TIP ve SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, (Özet bildiri), (Kontrol No: 6122721)
Basım Tarihi : 38059090802-1083-22
28/06/2020 15:54:15 Sayfa: 2
B.3 KAYABAŞI SERKAN,DURSUN ENGİN,BOYNUEĞRİ SÜLEYMAN,İRİZ AYŞE,ERYILMAZ ADİL (2010). Sert Damakta Perforasyona Yol Açan Odontojenik Kist. 9. Uluslararası Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, (Özet bildiri), (Kontrol No: 6202077)
B.4 CENGİZ BUĞRA,KAYABAŞI SERKAN,DURSUN ENGİN,KULAÇOĞLU SEZER,ERYILMAZ ADİL (2010). Eozinofili Anjiolenfoid Hiperplazi. 9. Uluslararası Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, (Özet bildiri), (Kontrol No: 6202071)
B.5 ERYILMAZ ADİL,KAYABAŞI SERKAN,CENGİZ BUĞRA,ACAR AYDIN,ERGÜL GÜLÜŞAN (2010). Maksiller Malign Lenfoma. 9. Uluslararası Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, (Özet bildiri), (Kontrol No: 6202082)
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
D.1
D.2
D.3
D.4 D.5
D.6 D.7
D.8
D.9
D.10
C2.1
UYKU APNESİ TANI ve TEDAVİSİ, Bölüm adı:(Obstruktif Uyku Apne Sendromunda Hipofarenks Cerrahisi) (2020)., KAYABAŞI SERKAN, Akademisyen Yayınevi, Editör:Leman Veziroğlu Birdane, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7106-24-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 6285390)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
KAYABAŞI SERKAN,GÜL FATİH (2019). The Role of Depression, Stress and Anxiety in Patients with Sudden Sensorineural Hearing Loss: Correlation with the DASS-42 Scale. KBB-Forum, 18(4), 329- 331., (Kontrol No: 6122532)
KAYABAŞI SERKAN,GÜL FATİH (2019). Evaluation of Newborn Hearing Screening Results of Aksaray Region. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, 28(3), 97-102., Doi: 10.5336/pediatr.2019-66613, (Kontrol No: 6116709)
KAYABAŞI SERKAN,GÜL FATİH (2019). Kulak burun bog?az hekimlerine yapılan konsültasyon nedenleri ve sonuçları: retrospektif bir analiz. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16(1), 143-147., (Kontrol No: 6123946)
KAYABAŞI SERKAN,ÖMER HIZLI,YILDIRIM GÜVEN (2020). IS SNORING SOUND A CAUSE OF NOISE- INDUCED HEARING LOSS?. KBB-Forum, 19(1), 290-297., (Kontrol No: 6155134)
KAYABAŞI SERKAN,GÜL FATİH (2020). PFAPA sendromunda yeni öngörücü parametreler: nötrofil- lenfosit oranı ve trombosit-lenfosit oranı. ORTADOĞU TIP DERGİSİ, 12(1), 69-72., Doi: 10.21601/ortadogutipdergisi.633701, (Kontrol No: 6126245)
KAYABAŞI SERKAN,KEMERİZ FUNDA,ÇAYIR SERKAN (2019). Retrospective Analysis of Regional Skin Prick Test Results. KBB-Forum, 18(2), 77-86., (Kontrol No: 6124210)
KAYABAŞI SERKAN,çayönü melih,ACAR AYDIN,ÖZTÜRK ZEYNEL,ERYILMAZ ADİL,AÇIKALIN ALİ (2015). Boyunda Desmoid Tümör. Ortadoğu Tıp Dergisi, 7(4), 208-209., (Kontrol No: 6122492)
ÇAYIR SERKAN,KAYABAŞI SERKAN (2019). An Approach to Orbital Complications in Rhinosinusitis. ENT UPDATES, 9(3), 180-184., Doi: 10.32448/entupdates.576655, (Kontrol No: 6123769)
KEMERİZ FUNDA,KAYABAŞI SERKAN,ÖMER HIZLI,ÇAYIR SERKAN,ORDU MELİKE,EMİROĞLU NAZAN (2020). CORRELATION OF PRELIMINARY AND HISTOPATHOLOGIC DIAGNOSIS OF HEAD AND NECK LESIONS. KBB-Forum, 19(1), 145-152., (Kontrol No: 6167783)
GÜL FATİH,KAYABAŞI SERKAN (2019). Comparison of the effects of coblation and curettage adenoidectomy on adenoid regrowth. Annals of Medical Research, 26(8), 1643-1646., Doi: 10.5455/annalsmedres.2019.06.328, (Kontrol No: 6128078)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1 KAYABAŞI SERKAN,ÇAYIR SERKAN (2019). Frontal Sinüs Gelişiminin Orbita Lokalizasyonuna Etkisi: Radyolojik Çalışma. 41. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, (Kontrol No: 6122821)
E.2 KAYABAŞI SERKAN (2019). Endoskopik Lazer Dakriosistorinostomi ve Endoskopik Nazal Dakriosistorinostomi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması. 17. VİDEOKONFERANSLAR, (Kontrol No: 6122989)
E.3 ÇAYIR SERKAN,KAYABAŞI SERKAN (2019). Septoplasti Ameliyatı Sonrası Silikon Splint ve Transseptal Dikiş Karşılaştırılması. MEDİTRİO 4, (Kontrol No: 6122880)