Dr. Ali AĞCA

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: Gata Tıp Fakültesi 30.08.1991

Mesleki Deneyimleri:

  • HV.K.K Sağlık Amirliği
  • MSB 5 nolu muayene komisyon başkanı
  • GN.KUR.BŞK.LIGİ TŞK SAĞ.K.LIĞI KOR.SAG.HIZ.
  • 11.ÜŞ.K.KIGI sağlık amiri
  • Lokman Hekim Hastanesi Acil Hekimi
  • ASG Tıp Merkezi Acil Hekimi
  • Büyük Ortadoğu Tıp Merkezi Acil Hekimi
  • Özel Ortadoğu Hastanesi Bşhk.Yardımcısı