Dr. Tahsin TORUN

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

 Mesleki Deneyim:. 1986-1990 Kahramanmaraş Devlet Hastanesi

                                   1991-2002 Pak Eğitim Sağlık Ocağı

                                   2002-2004 Refik Saydam Hıfzı Sıha Başkan Yardımcısı

                                   2004-2015 Dr Sami UlusÇocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı

Tıbbi İlgi Alanları: Meslek Hastalıkları

                                İşyeri Hekimliği