Dt. Halil Samet DEDEOĞLU

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer : Gazi Üniversitesi

Tıbbi İlgi Alanları :

  • İmplantololi
  • Yumuşak Sert doku işlemleri
  • Gülüş tasarımı
  • Peri implant diş tedavisi