Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Son Güncelleme Tarihi : Ağustos 18, 2023

Uzm. Klinik Psk. İremgül ÖZEREN

Psikolog

Mezun Olduğu Bölüm ve Yılı

Atılım Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 2019

Uzmanlık Eğitimini Aldığı Üniversite ve Yılı

İstanbul Kent Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 2022

Mesleki Deneyim (Çalıştığı Eski Kurum veya Kurumlar)

2021-2022 bireysel ve süpervizyon desteğiyle bir kurumda yüz yüze ve online görüşmeler gerçekleştirdim.
Özer Ortadoğu İncek Hastanesi (2022 -2023)
Özel Ortadoğu Hastanesi (2023 halen)

İlgi Alanları

Depresyon
Panik bozukluk (panik atak)
Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu
Sosyal fobi
Özgül fobi
Obsesif kompulsif (takıntı-zorlantı) bozukluğu
Travma sonrası stres bozukluğu
Somatoform bozukluklar (somatizasyon ve hipokondriazis)
Sınav anksiyetesi (kaygısı)
Yeme bozuklukları
Öfke yönetimi
Duygu düzenlenme
Bağımlılık
İlişki problemleri
Ayrılık (okul reddi) anksiyetesi
Çocuk Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılık
Yas süreci
Çocuk ve Ergenlerde davranım bozuklukları
Dürtüsellik

Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Mesleki Eğitimler:

Uzm. Uğur Dalan, MMPI Uygulayıcı Sertifikası, 2020
Prof. Dr. Kültegin Ögel, Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi, 2020
Yıldız Teknik Üniversitesi, Aile Danışmanlığı Sertifikası, 2020
Rasyonel Duygu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Albert Ellis Enstitüsü ve Rasyonel Psikoloji (12 kur uygulamalı, APA onaylı ), 2021
Cised, Cinsel Terapi Eğitimin de vajinusmus ve erken boşalma tedavisi kurları, 2020
Dr. Volkan Demir, Sanat Terapisi, 2022
İstanbul Gedik Üniversitesi, Duygu Odaklı Terapi, 2022
Uzm. Hatice Doğdu, Nöropsikolojik Testler Uygulama Eğitimi, 2021
Samsun Üniversitesi, Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi, 2022
Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, İlişki Pusulası Aile ve Evlilik Terapisi (1, 2 ve süpervizyon kurları), 2022
İstanbul Arel Üniversitesi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi , workshop
Başkent Üniversitesi, Oyun Terapisi, Resim Analizi ve Bilinçli Farkındalık Eğitimleri, 2021-2022
Türk Psikologlar Derneği, Wisc IV Çocuklar için Zeka Ölçeği, 2022
Dr. Hülya Bingöl Çağlayan, Attentioner Dikkat Programı Eğitimi, 2022
Dr. Atanur Akar, Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık Programı Uygulayıcı Eğitimi 2022
Murat Atmaca, Bilişsel Davranışçı Terapi Enstitüsü onaylı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, 2023
Enstitü Ay ve Avrupa Emdr Derneği Onaylı Emdr-1 2023
MOXO ADHD Test Eğitimi – The International Professional Training Center, 2023
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve EABCT onaylı Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Programı Eğitimi, 2023
Dr. Nevin Dölek, Kriz, Travma ve Yas Danışmanlığı , 2023
Sarı Psikoloji, REFCAD (sınav kaygısına yönelik) ve Çocuklarda Gözlemlenen Davranış Problemleri ve Müdahale Yöntemleri Uygulayıcı Eğitimi, 2022-2023