Op. Dr. Dilan Altıntaş URAL

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2005-2011
Uzmanlık Eğitimini Aldığı Üniversite ve Yılı : Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi AD. 2012-2017
Mesleki Deneyim (Çalıştığı Eski Kurum veya Kurumlar)
– Kahramanmaraş Kadındoğum ve Çocuk Hastanesi (zorunlu hizmet)
– 2018-2019 Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi

İlgi Alanları : Pediatrik Üroloji: Sünnet(yenidoğan ve çocukluk döneminde) İnguinal herni, hidrosel, kordon kisti, inmemiş testis Hipospadias Yenidoğan cerrahisi: Barsak tıkanıklıkları, nekrotizan enterokolit,ileostomi Çocuklarda kabızlık,dışkı kaçırma Bebeklerin mide çıkışı tıkanıklığı(infantil pilor stenozu) Apandisit, invaginasyon,ileus, Meckel divertikülü Labial yapışıklık, göbek granülomu

Bilimsel Faaliyetler:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. ALTINTAS URAL DILAN,ALTINTAS AYKAN DUYGUN,KOÇARSLAN SEZEN,DOGANER ADEM The Effect of Tadalafil Treatment in the Ovarian Ischemia Injury in Rats. Çukurova Medical Journal
2. URAL ALPER,BILGEN FATMA,ALTINTAS AYKAN DUYGUN,BAHAR ABDULKADIR YASIR,BEKERECIOGLU MEHMET,ALTINTAS URAL DILAN (2020). Effects of Dabigatran and Fondaparinux on Degloving Injuries, An Experimental Study. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery
3. ALTINTAS URAL DILAN,SARIHAN HALUK,SAYGIN ISMAIL,ALTINTAS AYKAN DUYGUN,URAL ALPER,IMAMOGLU MUSTAFA (2019). Long-term outcomes of pure olive oil to prevent postoperative peritoneal adhesions in rats. Journal of Surgery and Medicine
4. ALTINTAS URAL DILAN,KARAKAYA ALI ERDAL,GÜLER AHMET GÖKHAN,ACIPAYAM CAN,KOÇARSLAN SEZEN,KAYA MUSTAFA SABIH,KARACAOGLU MEHMET CIHAN Pseudo-Meig’s Syndrome Secondary to Endodermal Sinus Tumour. Northern Clinics of Istanbul
5. ALTINTAS URAL DILAN,URAL ALPER (2020). Management of penile zipper injury: A case report. Annals of Medical Research
6. ALTINTAS URAL DILAN,KARAKAYA ALI ERDAL,GÜLER AHMET GÖKHAN,ACIPAYAM CAN,KOÇARSLAN SEZEN,KAYA MUSTAFA SABIH,KARACAOGLU MEHMET CIHAN Pseudo-Meig’s Syndrome Secondary to Endodermal Sinus Tumour. Northern Clinics of Istanbul

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.KLINIK BILIMLERDE DENEY HAYVAN MODELLERI, Bölüm adı:(Deneysel Postoperatif Deney Hayvan Modelleri) (2020)., ALTINTAS URAL DILAN, AKADEMISYEN YAYINEVI
2.Gezgin Saglıgı, Bölüm adı:(ÇOCUK GEZGINLERIN ACIL CERRAHI SORUNLARI) (2019)., ALTINTAS URAL DILAN, Akademisyen Kitabevi
3.MIKROBIYOTA, Bölüm adı:(Probiyotiklerin Çocuk Cerrahisindeki Yeri) (2019)., ALTINTAS URAL DILAN, Akademisyen Kitabevi

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)basılan bildiriler :
1.ALTINTAS URAL DILAN (2020). Toplumumuzda Sünnet Operasyonu için Cerrahiye Yönlendirilen Çocuklarda Operasyonun Mevsimsel Verilerinin Incelenmesi. 19. Uluslararası Dogu Akdeniz Aile Hekimligi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1. ALTINTAS URAL DILAN (2020). Pediatrik Cerrahi Hastalarında Bagırsak Mikrobiyatası ve Probiyotik Kullanımı. Nütrigüncel Pediatrik Nütrisyon Güncelleme Dijital Toplantısı ile ilgili davet mektubunuz, bilimsel program ve toplantı sırasında baglantınızı gerçeklestirirken dikkat etmeniz gereken noktaların bulundugu dosyalar ekte bilginize sunulmustur. (/Davetli Konusmacı) 2. ALTINTAS URAL DILAN,SARIHAN HALUK,IMAMOGLU MUSTAFA,YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA (2017). Üriner Sistemde Fibroepitelyal Polip. 8.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi PEDURO 2017 3. ALTINTAS URAL DILAN,YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,SARIHAN HALUK,IMAMOGLU MUSTAFA,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA (2017). Ekstrofi Kloaka Tanılı Hasta Sunumu. 8.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 4. SARIHAN HALUK,ALTINTAS URAL DILAN,YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA,IMAMOGLU MUSTAFA (2017). Idiyopatik Üretritlerde Multimodal Tedavi Uygulanması. 8.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi PEDURO 2017 5. YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,ALTINTAS URAL DILAN,SARIHAN HALUK,IMAMOGLU MUSTAFA,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA (2016). Solunum Sıkıntısı Ile Basvuran Yenidoganda Nadir Görülen Patoloji:Intratorasik Nöroblastom. 34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 6. YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,IMAMOGLU MUSTAFA,ALTINTAS URAL DILAN,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA (2016). Çocuklarda nadir görülen özofagusun skuamoz skuamoz hücreli karsinom tanısı alan 14 yasında erkek hastaya yaklasımımız. 34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 7. YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,IMAMOGLU MUSTAFA,ALTINTAS URAL DILAN,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA,SARIHAN HALUK (2016). Pankreatikobiliyer Bileske Anomalisi Olan Hastaya Yaklasımımız.34.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 8. YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,ALTINTAS URAL DILAN,SARIHAN HALUK,IMAMOGLU MUSTAFA,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA (2016). Nadir Bir Gastrostomi Komplikasyonu. 34.Ulusal Çocuk Cerahi Kongresi 9. YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,BASAR DILEK,ALTINTAS DILAN,SÜMELI REZZAN,IMAMOGLU MUSTAFA,SARIHAN HALUK (2015). Nutcracker Sendromu Tanısı Alan ve Cerrahi Uygulanan 2 Hasta. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 10. ALTINTAS DILAN,YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,BASAR DILEK,SÜMELI REZZAN,IMAMOGLU MUSTAFA,SARIHAN HALUK (2015). Median Arkuat Ligament Sendromlu Hastaya Cerrahi Yaklasım. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 11. SARIHAN HALUK,IMAMOGLU MUSTAFA,ALTINTAS DILAN,ÇEKIÇ BAHANUR (2015). Postoperatif Peritoneal Adezyonların Önlenmesinde Saf Zeytinyagının Etkinligi. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 12. SARIHAN HALUK,IMAMOGLU MUSTAFA,YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,BASAR DILEK,ALTINTAS DILAN,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA (2015). Özofagus Atrezisi Cerrahisinde Proksimal Pos Anterior Flep Yöntemi. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 13. SARIHAN HALUK,IMAMOGLU MUSTAFA,YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,BASAR DILEK,ALTINTASDILAN,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA (2015). SÜNNET OLMUS GÖMÜLÜ PENIS OLGULARINDA PENOSKROTAL INSIZYONLU IKI TARAFlı ÜÇGEN FLEP YÖNTEMI. PEDURO 2015, 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 14. YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,BASAR DILEK,ALTINTAS DILAN,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA,BAHAT ÖZDOGAN ELIF,IMAMOGLU MUSTAFA,SARIHAN HALUK (2015). ÇOCUKTA DEV ÜRETER TASI OLGU SUNUMU. PEDURO 2015, 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 15. SARIHAN HALUK,IMAMOGLU MUSTAFA,YALÇIN CÖMERT HATICE SONAY,BASAR DILEK,ALTINTAS DILAN,SÜMELI REZZAN,EKSI ESRA (2015). UZUN SEGMENT ÜRETEROPELVIK BILESKE DARLIGININ TEDAVISINDE TERS TUBULERIZE PELVIK FLEP YÖNTEMI. PEDURO 2015, 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Projelerde Yaptıgı Görevler: 1.Intraperitoneal hasarlanma sonrasında uygulanan tadalafilin karaciger üzerindeki etkilerinin incelenmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi,Yürütücü:ALTINTAS URAL DILAN Sertifika 1.Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Belgesi, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından yapılan 1.basamak sınavında basarılı olmustur., Edirne, Sertifika, 2017 2.Yeterlik Belgesi, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından Bursa’xxda yapılan 2.basamak sınavında basarılı olmustur., Bursa, Sertifika, 2018 Kurs 1.Türk Üroloji Akademisi Pediatrik Androloji ve Adölesan Ürolojisi Kursu, Türk Üroloji Akademisi 2.Pediatrik Androloji ve Adölesan Ürolojisi Kursu, Ankara Sehir Hastanesi 3.Ürolojide Cilt Rekonstrüksiyon Teknikleri, 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresinde Ürolojide Cilt Rekonstrüksiyon Teknikleri uygulama kursu., Adana 4.Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneginin düzenledigi Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu., Istanbul 5.Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Uygulama Kursu, 35.Ulusal Çocuk Cerahisi Kongresinde Endoskopi veEndoskopik Cerrahi Uygulama Kursu, Edirne. 6.Üroterapi Kursu, 8.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresinde Çocuklarda Üroterapi Kursu,Antalya