Prof. Dr. Aydın İNAN

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1992

Uzmanlık Eğitimi ve Aldığı Yer ve Yılı : Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel cerrahi Anabilim Dalı, 1999

 • Mesleki Deneyim :
 • Genel Cerrahi Uzmanlığı, 1999
 • Genel Cerrahi Yardımcı Doçentliği, 2003
 • Genel Cerrahi Doçentliği, 2006
 • Genel Cerrahi Profesörlüğü, 2012

Tıbbi İlgi Alanları:

 • Meme ve Endokrin Cerrahi Hastalıkları (Meme, Tiroid bezi, Paratiroid bezleri Ve Böbrek üstü bezleri nin hastalıkları)
 • Laparoskopik Cerrahi (Laparoskopik olarak gerçekleştirilebilen bütün cerrahi müdahaleler; Tanı Amaçlı Laparoskopik Ameliyatlar, Safra Kesesi, Fıtık, Karaciğer, Dalak, Mide, Pankreas, İnce ve Kalın Barsak, Apendiks ve Böbrek Üstü Bezlerinin Kapalı Cerrahisi, Obezite Kapalı Cerrahisi)
 • Onkolojik Cerrahi (Tiroid Kanseri, Yemek Borusu Kanseri, Mide Kanseri, İnce Barsak tümörleri, Kolon Kanseri, Pankreas Kanseri, Safra Kesesi ve Yolları Kanserleri, Karaciğer Tümörleri ve Yumuşak doku Tümörleri Ameliyatları)
 • Fıtık Cerrahisi Gastrointestinal sistem cerrahisi
 • Karaciğer, safra yolları ve pankreas (hepatopankreatikobilier sistem) cerrahi hastalıkları

Özellikli İşlemler

 • Cilt – Cilt Altı Kitleleri
 • Meme Hastalıkları
 • Düzenli Meme Takipleri
 • Meme Kanserleri
 • İyi Huylu Meme Hastalıkları
 • Endokrin Cerrahisi
 • Tiroid (Tiroid Hastalıkları, Guatr, Troid Nodüller, Tiroid Kanserleri),
 • Paratiroid ve böbrek üstü bezi hastalıklarının cerrahi tedavileri
 • Sindirim Sistemi Cerrahisi
 • Uygun olan bütün hastaların ameliyatları laparoskopik olarak yapılmaktadır.
 • Mide ve Yemek borusu (özofagus) hastalıkları
 • İyi huylu hastalıklar
 • Kanserler Mide fıtıklarının cerrahi tedavisi
 • İnce Barsak, Kalın Barsak Ve Rektum Hastalıkları (Kolorektal Cerrahi) İyi huylu hastalıkları
 • Kanserler Anal Bölge (Makat) Problemleri
 • Hemoroid hastalıkları
 • Anal fissür, Anal fistül Karaciğer Ve Safra Yolları (Hepatopankreatikobilier Sistem) Hastalıkları
 • Karaciğer hastalıkları Kistleri İyi ve kötü huylu tümörleri
 • Safra Kesesi Hastalıkları
 • Safra Yolları Hastalıkları
 • Pankreas Bezi Hastalıkları
 • Fıtık cerrahisi Kasık fıtıkları
 • Göbek fıtığı Diğer bölge fıtıkları ve ameliyat sonrası fıtıklar Pilonidal Sinüs (kıl dönmesi) tedavisi
 • Laparoskopik (Kapalı) Cerrahi Tanısal (diagnostik) laparoskopi ameliyatları Safra kesesi hastalıkları
 • Fıtık ameliyatları Karaciğer ameliyatları
 • Dalak ameliyatları
 • Mide ameliyatları
 • Pankreas hastalıkları
 • İnce ve kalın barsak ameliyatları
 • Apendiks ameliyatları
 • Böbrek üstü bezi ameliyatları
 • Obezite Tedavisi
 • Mide balonu uygulaması
 • Mide Botoksu Obezitenin cerrahi tedavisi
 • Endoskopi Üst gastrointestinal sistem
 • Endoskopisi – Kolonoskopi – sigmoidoskopi – rektoskopi
 • Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) yerleştirilmesi
 • İntragastrik balon yerleştirilmesi
 • Mide Botoksu
 • Onkolojik Cerrahi Ameliyatları
 • Tiroid Kanseri Ameliyatları,
 • Yemek Borusu Kanseri Ameliyatları,
 • Mide Kanseri Ameliyatları,
 • İnce-Kalın Barsak Ameliyatları,
 • Kolon Kanseri Ameliyatları,
 • Pankreas Kanseri Ameliyatları,
 • Safra Kesesi ve Yolları Kanseri Ameliyatları,
 • Karaciğer Tümörleri Ameliyatları,
 • Yumuşak doku tümörleri Ameliyatları