Son Güncelleme Tarihi : Ağustos 11, 2023

Prof. Dr. Cavit Çöl

Genel Cerrahi


Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı :
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982

Uzmanlık Eğitimini Aldığı Üniversite ve Yılı : SB Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1988

Mesleki Deneyim (Çalıştığı Eski Kurum veya Kurumlar) :
1988-1989-SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
1989-1990-MSB Amasya 100 Yataklı Asker Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
1990-2001-SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
2001-2002-SB Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
2002-2014- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalı Öğretim Üyesi
2014-2019- Ankara Özel Etimed Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
2019-2020-Ankara Özel Medisun Çayyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
2021- ……. – Ankara Özel Ortadoğu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı

Paragraf

İlgi Alanları :
Üst Gastrointestinal Sistem Cerrahisi
Kolon-Rektum Cerrahisi
Hepato-Pankreato-Biliyer Sistem Cerrahisi
Onkolojik Cerrahi
Endokrin Sistem Cerrahisi
Meme Cerrahisi
Herni Cerrahisi