Prof. Dr. Mutlu SAĞLAM

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : GATA GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ-1983-89

Uzmanlık Eğitimini Aldığı Üniversite ve Yılı : GATA RADYOLOJİ AD. 1992-95

Mesleki Deneyim (Çalıştığı Eski Kurum veya Kurumlar) :

 1. GATA Stajer Bölüğü. 1989-90
 2. HvKK Destek Kıta K. Sağlık A. 1990-92
 3. GATA Radyoloji AD. Uzmanlık Eğitimi-Ankara. 1992-95
 4. GATA İlk ve Yardım Acil Merkez Başkanlığı-Ankara. 1995-98
 5. GATA Radyoloji AD. Yardımcı Doçent-Ankara. 1998-2003
 6. GATA Radyoloji AD. Doçent-Ankara. 2003-10
 7. Wake Forest University,Abdominal Radiology,Clinical fellowship,Winston Salem NC,USA. 2009-2010:
 8. GATA Radyoloji AD. Profesör-Ankara. 2010-16
 9. Tuğgeneral-GATA Dekan-Baştabip Yardımcılığı-Ankara. 2015-16
 10. Özel Doğan Hastanesi-İstanbul. 2017-19
 11. İAÜ VM Medicalpark Florya Liv Concept Hastanesi-İstanbul. 2019-21
 12. İstanbul Aydın Ü. Radyoloji AD. Bşk-İstanbul. 2020-21
 13. Özel Ortadoğu Hastanesi. 2021-

İlgi Alanları :

Serebral infarkt-Diffüzyon, Perfüzyon, Vasküler, BOS MRG
Hipofiz MR
Meme dinamik MR-Tru cut biyopsi
Tiroid Doppler-İİA biyopsi
Hepatopankreatobilier dinamik (dual-trifaz), difüzyon MR, Kc biyopsi,MRCP
MR Ürografi
MR fistülografi, Enteroklizis, Defekografi
Prostat multiparametrik -Füzyon MR-TRUS biyopsi
Toraks-Pulmoner Vasküler BT Anjiografi
Koroner BT Anjiografi
Arteriyal-Venöz Doppler USG, BT ve MR
Transfontanel Kraniyal USG
Orbital Doppler USG

Bilimsel Faaliyetler :

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 1. Türk Radyoloji Derneği
 2. Türk Ultrasonografi Derneği
 3. Türk Manyetik Rezonans Derneği
 4. European Society of Radiology
  Atıf indeksi: 4854 H-indeksi: 41
  Ödüller: Uluslararası
 5. 2005 ERA-EDTA Travel Grants. Yilmaz MI, Caglar K, Saglam M, Aydin A, Cakir E, Sonmez A, Ozgurtas T, Eyileten T, Ozcan O, Bozlar U, Erbil K, Vural A. Endothelial dysfunction is associated with oxidative stress and asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels in nondiabetic patients with chronic renal failure. XLII ERA-EDTA Congress. 4-7 June, 2005, Istanbul-Turkey.
 6. 2007 ERA-EDTA The Best Abstract by Young Authors. Yılmaz MI, Axelsson J, Carrero JJ, Saglam M, Qureshi AR, Caglar K, Eyileten T, Sonmez A, Acikel C, Cakır E, Yenicesu M. Serum visfatin concetration and endothelial dysfunction in chronic kidney disease. The XLIV ERA-EDTA Congress. Barcelona. FO006. Spain – June 21-24, 2007. Nephrology Dialysis Transplantation (NDT), (22 Supplement 6, 2007).
  Ulusal
 7. Ulusal-GATA 100. Kuruluş Yılı Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen “Bilimsel Araştırma Yarışması”nda Üçüncülük Ödülü. Özata M, Özışık G, Çağlayan S, Yeşilova Z, Bingöl N, Sağlam M, Turan M, Beyhan Z. Effects of gonadotropin and testosterone treatments on plasma leptin levels in male patients with idiopathic hypogonadotropic hypogonadism and Klinefelter’s syndrome. Hormone and Metabolic Research 1998; 30(5): 266-271.
 8. Ulusal-Seçilmiş Bildiri Ödülü. Bulakbaşı N, Sağlam M, Kocaoğlu M, Ilıca T, Bozlar U, Uğurel Ş, Üstünsöz B. Karotis darlıklarında stentleme öncesi ve sonrasındaki hemodinamik değişikliklerin beyin perfüzyon MR ile değerlendirilmesi. Abs. Poster P-430. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya.
 9. Ulusal-Seçilmiş Bildiri Ödülü. Örs F, Sağlam M, Alper F, Üçöz T, Kocaoğlu M, Bozlar U. Travmatik hastalarda iskelet sisteminin değerlendirilmesinde spiral/çok kesitli BT incelemesinin önemi. Abs. Poster P-517. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya.
 10. Ulusal-Seçilmiş Poster Ödülü. Örs F, Karakoç S, Bozlar U, Sağlam M, Taşar M. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile koroner anjiografi uygulamaları. Abs. Poster P-506. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2005, Antalya.
 11. Ulusal-GATA 2006. İkincilik Ödülü. Yılmaz MI, Saglam M, Caglar K, Cakir E, Ozgurtas T, Sonmez A, Eyileten T, Yenicesu M, Acikel C, Oguz Y, Ozcan O, Bozlar U, Erbil K, Aslan I, Vural A. The endotelial functions improve with decrease in asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels after renal transplantation. Transplantation 2005; 80(12): 1660-1666.
 12. Ulusal-GATA 2008. Birincilik Ödülü. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Qureshi AR, Carrero JJ, Caglar K, Eyileten T, Cakir E, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Lindholm B, Stenvinkel P, Axelsson J. ADMA levels correlate with proteinuria, secondary amyloidosis, and endothelial dysfunction. J Am Soc Nephrol 2008; 19(2): 388-395.
  ESERLER
  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 13. Ozata M, Bulur M, Beyhan Z, Sengul A, Saglam M, Turan M, Corakci A, Gundogan MA. Effects of gonadotropin and testosterone treatments on prostate volume and serum prostate specific antigen levels in male hypogonadism. Endocrine Journal 1997; 44(5): 719-724.
 14. Ozata M, Ozisik G, Caglayan S, Yesilova Z, Bingol N, Saglam M, Turan M, Beyhan Z. Effects of gonadotropin and testosterone treatments on plasma leptin levels in male patients with idiopathic hypogonadotropic hypogonadism and Klinefelter’s syndrome. Hormone and Metabolic Research 1998; 30(5): 266-271.
 15. Gokalp A, Tahmaz L, Peskircioglu L, Ozkok Y, Saglam M, Kibar Y, Harmankaya AC. Effect of lower infundibulopelvic angle, lower infundibulum diameter and inferior calyceal length on stone formation. Urologia Internationalis 1999; 63: 107-109.
 16. Doruk H, Kaptan K, Saglam M, Ateskan U, Beyan C, Nevruz O, Mas R, Kutlu M, Kocar IH. The relationship between carotid atherosclerosis and platelet aggregation in elderely. Archives of Gerontology and Geriatrics 2003; 37(3): 235-239.
 17. Dakak M, Uzar AI, Saglam M, Ozer T, Gurkok S, Balkanli K, Oner K, Sen D. Increased damage in rifle wounds of the chest due to bullets striking commonly carried military equipment (experimental study). Trauma 2003; 55(4): 622-625.
 18. Uzar AI, Dakak M, Saglam M, Ozer T, Ogunc G, Ide T, Oner K, Sen D. The magazine: a major cause of bullet fragmentation. Mil Med 2003; 168(12): 969-974.
 19. Saglam M, Ugurel S, Kilciler M, Tasar M, Somuncu I, Ucoz T. Transrectal ultrasound-guided transperineal and transrectal management of seminal vesicle abscesses. European Journal of Radiology 2004; 52(3): 329-334. (Saglam M, Ugurel S, Kilciler M, Tasar M, Somuncu I, Ucoz T. Transrectal ultrasound-guided transperineal and transrectal management of seminal vesicle abscesses. European Journal of Radiology Extra 2003; 45(1): 20-25.)
 20. Tasar M, Ugurel MS, Kocaoglu M, Saglam M, Somuncu I. Computed tomography–guided percutaneous drainage of splenic abscesses. Clinical Imaging 2004; 28(1): 44-48.
 21. Tasar M, Yetiser S, Tasar A, Ugurel S, Gonul E, Saglam M. Congenital absence or hypoplasia of the carotid artery: Radioclinical issues. American Journal of Otolaryngology 2004; 25(5): 339-349.
 22. Saglam M, Ugurel S, Kilciler M, Dakak M, Bumin A, Somuncu I. Intraosseous urography compared with intravenous urography: An experimental study in the rabbit model. Turk J Vet Anim Sci 2004; 28(5): 933-942.
 23. Amasyali B, Kose S, Aytemir K, Barindik N, Saglam M, Kilic A, Gülcan A, Iyisoy A, Kursaklioglu H, Isik E. Is carotid atherosclerosis were important in patients with mitral annular calcification than in those without? Jpn Heart J 2004; 45(4): 603-611.
 24. Tasar M, Gulec B, Saglam M, Yavuz I, Bozlar U, Ugurel S. Posttransplant symptomatic lymphocele treatment with percutaneous drainage and ethanol sclerosis: long-term follow-up. Clinical Imaging 2005; 29 (2): 109-116.
 25. Doruk D, Mas MR, Ateskan U, Isik AT, Saglam M, Kutlu M. The relationship between age and carotid artery intima-media thickness, hemoglobin A1c in nondiabetic, healthy geriatric population. Arch Gerontol Geriatr 2005; 41(2): 113-119.
 26. Tasar M, Gulec B, Bozlar U, Saglam M, Ugurel MS, Ucoz T. Intrahepatic arterioportal fistula and its treatment with detachable ballon and transcathater embolization with coils and microspheres. Clinical Imaging 2005; 29(5): 325-330.
 27. Yilmaz MI, Saglam M, Caglar K, Cakir E, Ozgurtas T, Sonmez A, Eyileten T, Yenicesu M, Acikel C, Oguz Y, Ozcan O, Bozlar U, Erbil K, Aslan I, Vural A. Endotelial functions improve with decrease in asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels after renal transplantation. Transplantation 2005; 80(12): 1660-1666.
 28. Yilmaz MI, Saglam M, Caglar K, Cakir E, Sonmez A, Ozgurtas T, Aydin A, Eyileten T, Ozcan O, Acikel C, Tasar M, Genctoy G, Erbil K, Vural A, Zoccali C. The determinants of endothelial dysfunction in chronic kidney disease: oxidative stress and asymmetric dimethylarginine. Am J Kidney Dis 2006; 47(1): 42-50.
 29. Gulec B, Oner K, Yigitler C, Kocaoglu M, Aydin Y, Saglam M. Lower extremity venous changes in pneumoperitoneum during laparoscopic surgery. ANZ J Surg 2006; 76(10): 904-906.
 30. Yildirim V, Doganci S, Yanarates O, Saglam M, Kuralay E, Cosar A, Guzeldemir E. Does preemptive stellate ganglion blockage increase the patency of radiocephalic arteriovenous fistula? Scandinavian Cardiovascular Journal 2006; 40(6): 380-384.
 31. Tasar M, Yetiser S, Yildirim D, Bozlar U, Tasar MA, Saglam M, Ugurel MS, Battal B, Ucoz T. Preoperative evaluation of the congenital aural atresia on computed tomography; an analysis of the severity of the deformity of the middle ear and mastoid. EJR 2007; 62(1): 97-105.
 32. Caglar K, Yilmaz MI, Saglam M, Cakir E, Kilic S, Eyileten T, Sonmez A, Oguz Y, Oner K, Ors F, Vural A, Yenicesu M. Endothelial dysfunction and fetuin A levels before and after kidney transplantation. Transplantation 2007; 83(4): 392-397.
 33. Balkan M, Balkan A, Yigit T, Saglam M, Ates Y, Tuzun A. Ultrasonographic mapping reduces the complications of diagnostic laparoscopy for abdominal tuberculaosis. Turk J Med Sci 2007; 37(2): 99-103.
 34. Yilmaz MI, Saglam M, Sonmez A, Caglar K, Cakir E, Kurt Y, Eyileten T, Tasar M, Acikel C, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M. Improving proteinuria, endothelial functions and asymmetric dimethylarginine levels in chronic kidney disease: ramipril versus valsartan. Blood Purif 2007; 25(4): 327-335.
 35. Caglar K, Yilmaz MI, Saglam M, Cakir E, Acikel C, Eyileten T, Yenicesu M, Oguz Y,Vural A, Carrero JJ, Axelsson J, Lindholm B, Stenvinkel P. Short-term treatment with sevelamer increases serum fetuin-A concentration and improves endothelial dysfunction in chronic kidney disease stage 4 patients. Clin J Am Soc Nephrol 2008; 3(1): 61-68.
 36. Saglam M, Bozlar U, Kantarci F, Ay H, Battal B, Coskun U. Effect of hyperbaric oxygen on flow mediated vasodilatation: a doppler ultrasound study. J Ultrasound Med 2008; 27(2): 209-214.
 37. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Qureshi AR, Carrero JJ, Caglar K, Eyileten T, Cakir E, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Lindholm B, Stenvinkel P, Axelsson J. ADMA levels correlate with proteinuria, secondary amyloidosis, and endothelial dysfunction. J Am Soc Nephrol 2008; 19(2): 388-395.
 38. Yilmaz MI, Saglam M, Carrero JJ, Qureshi AR, Caglar K, Eyileten T, Sonmez A, Cakir E, Yenicesu M, Lindholm B, Stenvinkel P, Axelsson J. Serum visfatin concentration and endothelial dysfunction in chronic kidney disease.
  Nephrol Dial Transplant 2008; 23(3): 959-965.
 39. Yilmaz MI, Saglam M, Qureshi AR, Carrero JJ, Caglar K, Eyileten T, Sonmez A, Cakir E, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Stenvinkel P, Lindholm B, Axelsson J. Endothelial dysfunction in type-2 diabetics with early diabetic nephropathy is associated with low circulating adiponectin. Nephrol Dial Transplant 2008; 23(5): 1621-1627.
 40. Caglar K, Yilmaz M.I, Saglam M, Cakir E, Kilic S, Sonmez A, Eyileten T, Yenicesu M, Oguz Y, Tasar M, Vural A, Ikizler TA, Stenvinkel P, Lindholm B. Serum fetuin-A concentration and endothelial dysfunction in chronic kidney disease. Nephron Clin Pract 2008; 108(3): C233-C240.
 41. Suliman ME, Yilmaz MI, Carrero JJ, Qureshi AR, Saglam M, Ipcioglu OM, Yenicesu M, Tong M, Heimbürger O, Barany P, Alvestrand A, Lindholm B, Stenvinkel P. Novel links between the long pentraxin 3, endothelial dysfunction, and albuminuria in early and advanced chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol 2008; 3(4): 976-985.
 42. Yilmaz MI, Axelsson J, Sonmez A, Carrero JJ, Saglam M, Eyileten T, Caglar K, Kirkpantur A, Celik T, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Lindholm B, Stenvinkel P. Effect of renin angiotensin system blockade on pentraxin 3 levels in type-2 diabetic patients with proteinuria. Clin J Am Soc Nephrol. 2009; 4(3): 535-541.
 43. Yilmaz MI, Saglam M, Carrero JJ, Caglar K, Qureshi AR, Eyileten T, Sonmez A, Oguz Y, Aslan I, Vural A, Stenvinkel P, Lindholm B, Axelsson J. Normalization of endothelial dysfunction following renal transplantation is accompanied by a reduction of circulating visfatin/ NAMPT. a novel marker of endothelial damage? Clin Transplant. 2009; 23(2): 241-248.
 44. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Gulec M, Kilic S, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Zoccali C. Hemoglobin is inversely related to flow-mediated dilatation in chronic kidney disease. Kidney International 2009; 75(12): 1316–1321.
 45. Yilmaz MI, Carrero JJ, Ortiz A, Martín-Ventura JL, Sonmez A, Saglam M, Yaman H, Yenicesu M, Egido J, Blanco-Colio LM. Soluble TWEAK plasma levels as a novel biomarker of endothelial function in patients with chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2009; 4(11): 1716-1723.
 46. Sonmez A, Yilmaz IM, Saglam M, Kilic S, Eyileten, Uckaya G, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Kutlu M, Kinalp C, Zoccali C. The relationship between hemoglobin levels and endothelial functions in diabetes mellitus. Clin J Am Soc Nephrol. 2010; 5(1): 45-50.
 47. Yilmaz MI, Qureshi AR, Carrero JJ, Saglam M, Suliman ME, Caglar K, Egileten T, Sonmez A, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M,. Axelsson J. Predictors of carotid artery intima-media thickness in chronic kidney disease and kidney transplant patients without overt cardiovasculer disease. Am J Nephrol 2010; 31(3): 214–221.
 48. Eyileten T, Sonmez A, Saglam M, Cakir E, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Yilmaz MI. Effect of renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) blockade on visfatin levels in diabetic nephropathy. Nephrology. 2010; 15(2): 225-229.
 49. Yilmaz MI, Carrero JJ, Martín-Ventura JL, Sonmez A, Saglam M, Celik T, Yaman H, Yenicesu M, Eyileten T, Moreno JA, Egido J, Blanco-Colio LM. Combined Therapy with Renin-Angiotensin System and Calcium Channel Blockers in Type 2 Diabetic Hypertensive Patients with Proteinuria: Effects on Soluble TWEAK, PTX3, and Flow-Mediated Dilation. Clin J Am Soc Nephrol. Clin J Am Soc Nephrol. 2010 Jul;5(7):1174-81.
 50. Ugurel MS, Battal B, Bozlar U, Nural MS, Tasar M, Ors F, Saglam M, Karademir I. Anatomical variations of hepatic arterial system, celiac trunk and renal arteries: an analysis with multidetector CT angiography. Br J Radiol. 2010 Aug;83(992):661-7
 51. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Yaman H, Kilic S, Demirkaya E, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Zoccali C. FGF-23 and vascular dysfunction in patients with stage 3 and 4 chronic kidney disease. Kidney Int. 2010 Oct;78(7):679-85.
 52. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Yaman H, Cayci T, Kilic S, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Axelsson J. Reduced proteinuria using ramipril in CKD stage 1 decreases circulating cell death receptor activators concurrently with ADMA. A novel pathophysiological pathway? Nephrol Dial Transplant. 2010 Oct;25(10):3250-56.
 53. Yilmaz MI, Sonmez A, Karaman M, Ay SA, Saglam M, Yaman H, Kilic S, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Zoccali C. Low Triiodothyronine Alters Flow-Mediated Vasodilatation in Advanced Nondiabetic Kidney Disease. Am J Nephrol. 2010 Dec 9;33(1):25-32.
 54. Yilmaz MI, Sonmez A, Ortiz A, Saglam M, Kilic S, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Cakar M, Egido J, Altun B, Yenicesu M, Blanco-Colio LM, Carrero JJ. Soluble TWEAK and PTX3 in Nondialysis CKD Patients: Impact on Endothelial Dysfunction and Cardiovascular Outcomes. Clin J Am Soc Nephrol. 2011 Apr;6(4):785-92.
 55. Kanbay M, Yilmaz MI, Sonmez A, Turgut F, Saglam M, Cakir E, Yenicesu M, Covic A, Jalal D, Johnson RJ. Serum Uric Acid Level and Endothelial Dysfunction in Patients with Nondiabetic Chronic Kidney Disease. Am J Nephrol. 2011 Mar 8;33(4):298-304.
 56. Yilmaz O, Yilmaz S, Kisacik B, Aydogdu M, Bozkurt Y, Erdem H, Pay S, Saglam M, Dinc A. Varicocele and epididymitis in behcet disease. J Ultrasound Med. 2011 Jul;30(7):909-13.
 57. Yilmaz MI, Sonmez A, Qureshi AR, Saglam M, Stenvinkel P, Yaman H, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Taslipinar A, Vural A, Gok M, Unal HU, Yenicesu M, Carrero JJ. Endogenous Testosterone, Endothelial Dysfunction, and Cardiovascular Events in Men with Nondialysis Chronic Kidney Disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2011 Jul;6(7):1617-25.
 58. Taslipinar A, Yaman H, Yilmaz MI, Demirbas S, Saglam M, Taslipinar MY, Agilli M, Kurt YG, Sonmez A, Azal O, Bolu E, Yenicesu M, Kutlu M. The relationship between inflammation, endothelial dysfunction and proteinuria in patients with diabetic nephropathy. Scand J Clin Lab Invest. Scand J Clin Lab Invest. 2011 Nov;71(7):606-12.
 59. Yilmaz MI, Stenvinkel P, Sonmez A, Saglam M, Yaman H, Kilic S, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Cakar M, Altun B, Yenicesu M, Carrero JJ. Vascular health, systemic inflammation and progressive reduction in kidney function; clinical determinants and impact on cardiovascular outcomes. Nephrol Dial Transplant. 2011 Nov;26(11):3537-43.
 60. Kisacik B, Oren C, Kasifoglu T, Yilmaz S, Yilmaz O, Simsek I, Erdem H, Pay S, Saglam M, Dinc A. Investigation of the veins in patients with Behçet’s disease with no known vascular event by Doppler ultrasonography. Rheumatol Int. 2012 Feb;32(2):303-6.
 61. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Yaman H, Kilic S, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Mallamaci F, Zoccali C.Comparison of Calcium Acetate and Sevelamer on Vascular Function and Fibroblast Growth Factor 23 in CKD Patients: A Randomized Clinical Trial. Am J Kidney Dis. 2012 Feb;59(2):177-85.
 62. Carrero JJ, Kyriazis J, Sonmez A, Tzanakis I, Qureshi AR, Stenvinkel P, Saglam M, Stylianou K, Yaman H, Taslipinar A, Vural A, Gok M, Yenicesu M, Daphnis E, Yilmaz MI. Prolactin Levels, Endothelial Dysfunction, and the Risk of Cardiovascular Events and Mortality in Patients with CKD.Clin J Am Soc Nephrol. 7: 207–215, 2012.
 63. Kanbay M, Yilmaz MI, Sonmez A, Solak Y, Saglam M, Cakir E, Unal HU, Arslan E, Verim S, Madero M, Caglar K, Oguz Y, McFann K, Johnson RJ Serum uric acid independently predicts cardiovasculer events in advanced nephropaty. Am J ephrol 2012 Sep 22, 36(4): 324-331
 64. Kanbay M, Yilmaz MI, Apetrii M, Saglam M, Yaman H, Unal HU, Gok M, Caglar K, Oguz Y, Yenicesu M, Cetinkaya H, Eyileten T, Acikel C, Vural A, Covic A. Relationship between Serum Magnesium Levels and Cardiovascular Events in Chronic Kidney Disease Patients. Am J Nephrol. 2012 Aug 30;36(3):228-237.
 65. Kanbay M, Yilmaz MI, Afsar B, Saglam M, Akgul EO, Cayci T, Caglar K, Unal HU, Gok M, Vural A, Covic A. Serum calcitonin and endothelial dysfunction in chronic kidney disease: a novel risk factor? Int Urol Nephrol. 2013 Feb;45(1):151-6.
 66. Gok M, Erdem H, Gogus F, Yilmaz S, Karadag O, Simsek I, Sagkan RI, Saglam M, Musabak U, Dinc A, Pay S. Relationship of ultrasonographic findings with synovial angiogenesis modulators in different forms of knee arthritides. Rheumatol Int. 2013 Apr;33(4):879-85.
 67. Solak Y, Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Cakir E, Unal HU, Gok M, Caglar K, Oguz Y, Yenicesu M, Karaman M, Ay SA, Gaipov A, Turk S, Vural A, Carrero JJ.Neutrophil to lymphocyte ratio independently predicts cardiovascular events in patients with chronic kidney disease. Clin Exp Nephrol. 2013 Aug;17(4):532-40
 68. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Yaman H, Kilic S, Turker T, Unal HU, Gok M, Cetinkaya H, Eyileten T, Oguz Y, Caglar K, Vural A, Mallamaci F, Zoccali C. Longitudinal Analysis of Vascular Function and Biomarkers of Metabolic Bone Disorders before and after Renal Transplantation. Am J Nephrol. 2013 Jan 31;37(2):126-134.
 69. Yilmaz MI, Turgut F, Kanbay M, Saglam M, Sonmez A, Yaman H, Demirbas S, Unal HU, Gok M, Karaman M, Ay SA, Demirkaya E, Covic A, Carrero JJ.Serum gamma-glutamyltransferase levels are inversely related to endothelial function in chronic kidney disease.Int Urol Nephrol. 2013 Aug;45(4):1071-8.
 70. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Yaman H, Unal HU, Gok M, Cetinkaya H, Eyileten T, Oguz Y, Sari S, Yildirim AO, Vural A, Carrero JJ, Blanco-Colio LM. Soluble TWEAK plasma levels increase after renal transplantation and associate with the improvement of endothelial function. Eur J Clin Invest. 2013 Dec;43(12):1250-7.
 71. Solak Y, Yilmaz MI, Saglam M, Demirbas S, Verim S, Unal HU, Gaipov A, Oguz Y, Kayrak M, Caglar K, Vural A, Turk S, Covic A, Kanbay M. Mean Corpuscular Volume is Associated with Endothelial Dysfunction and Predicts Composite Cardiovascular Events in Patients with Chronic Kidney Disease. Nephrology (Carlton). 2013 Nov;18(11):728-35. doi: 10.1111/nep.12130.
 72. Solak Y, Yilmaz MI, Saglam M, Caglar K, Verim S, Unal HU, Gok M, Demirkaya E, Gaipov A, Kayrak M, Cetinkaya H, Eyileten T, Turk S, Vural A. Red Cell Distribution Width Is Independently Related to Endothelial Dysfunction in Patients With Chronic Kidney Disease. Am J Med Sci. 2014 Feb;347(2):118-24. doi: 10.1097/MAJ.0b013e3182996a96.
 73. Kanbay M, Siriopol D, Saglam M, Gulcan Kurt Y, Gok M, Cetinkaya H, Karaman M, Umut Unal H, Oguz Y, Sari S, Eyileten T, Goldsmith D, Vural A, Veisa G, Covic A, Ilker Yilmaz M. Serum sclerostin and adverse outcomes in non-dialyzed chronic kidney disease patients. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Oct;99(10):E1854-61. doi: 10.1210/jc.2014-2042.
 74. Yilmaz MI, Solak Y, Saglam M, Cayci T, Acikel C, Unal HU, Eyileten T, Oguz Y, Sari S, Carrero JJ, Stenvinkel P, Covic A, Kanbay M. The relationship between IL-10 levels and cardiovascular events in patients with CKD. Clin J Am Soc Nephrol. 2014 Jul;9(7):1207-16. doi: 10.2215/CJN.08660813.
 75. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Kurt YG, Unal HU, Karaman M, Gok M, Cetinkaya H, Eyileten T, Oguz Y, Vural A, Mallamaci F, Zoccali C. Ramipril Lowers Plasma FGF-23 in Patients with Diabetic Nephropathy. Am J Nephrol. 2014 Oct 10;40(3):208-214.
 76. Yilmaz MI, Demirkaya E, Acikel C, Saldir M, Akar S, Cayci T, Saglam M, Unal HU, Gok M, Polat A, Cetinkaya H, Eyileten T, Sari S, Yildirim AO, Sonmez A, Oguz Y, Vural A, Ozen S, Carrero JJ. Endothelial function in patients with familial Mediterranean fever-related amyloidosis and association with cardiovascular events. Rheumatology (Oxford). 2014 Nov;53(11):2002-8. doi: 10.1093/rheumatology/keu231.
 77. Yilmaz MI, Siriopol D, Saglam M, Kurt YG, Unal HU, Eyileten T, Gok M, Cetinkaya H, Oguz Y, Sari S, Vural A, Mititiuc I, Covic A, Kanbay M.Plasma endocan levels associate with inflammation, vascular abnormalities, cardiovascular events, and survival in chronic kidney disease. Kidney Int. 2014 Dec;86(6):1213-20. doi: 10.1038/ki.2014.227
 78. Uygun A, Kadayifci A, Demirci H, Saglam M, Sakin YS, Ozturk K, Polat Z, Karslioglu Y, Bolu E. The effect of fatty pancreas on serum glucose parameters in patients with nonalcoholic steatohepatitis. Eur J Intern Med. 2015 Jan;26(1):37-41. doi: 10.1016/j.ejim.2014.11.007.
 79. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Cayci T, Kilic S, Unal HU, Karaman M, Cetinkaya H, Eyileten T, Gok M, Oguz Y, Vural A, Mallamaci F, Zoccali C. A Longitudinal Study of Inflammation, CKD-Mineral Bone Disorder, and Carotid Atherosclerosis after Renal Transplantation. Clin J Am Soc Nephrol. 2015 Mar 6;10(3):471-9. doi: 10.2215/CJN.07860814.
 80. Ozturk K, Uygun A, Guler AK, Demirci H, Ozdemir C, Cakir M, Sakin YS, Turker T, Sari S, Demirbas S, Karslıoğlu Y, Saglam M. Nonalcoholic fatty liver disease is an independent risk factor for atherosclerosis in young adult men. Atherosclerosis. 2015 Apr 9; 240(2): 380-386. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.04.009.
 81. Sonmez A, Yilmaz MI, Saglam M, Unal HU, Gok M, Cetinkaya H, Karaman M, Haymana C, Eyileten T, Oguz Y, Vural A, Rizzo M, Toth PP. The role of plasma triglyceride/high-density lipoprotein cholesterol ratio to predict cardiovascular outcomes in chronic kidney disease. Lipids Health Dis. 2015 Apr 16;14(1):29. doi: 10.1186/s12944-015-0031-4.
 82. Ayhan H, Iyigun E, Ince S, Can MF, Hatipoglu S, Saglam M. A randomised clinical trial comparing the patient comfort and efficacy of three different graduated compression stockings in the prevention of postoperative deep vein thrombosis. J Clin Nurs. 2015 Aug;24(15-16):2247-57. doi: 10.1111/jocn.12866.
 83. Solak Y, Yilmaz MI, Siriopol D, Saglam M, Unal HU, Yaman H, Gok M, Cetinkaya H, Gaipov A, Eyileten T, Sari S, Yildirim AO, Tonbul HZ, Turk S, Covic A, Kanbay M. Serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin is associated with cardiovascular events in patients with chronic kidney disease. Int Urol Nephrol. 2015 Dec;47(12):1993-2001. doi: 10.1007/s11255-015-1136-4.
 84. Verim S, Uguz S, Celikkanat S, Guragac A, Turker T, Topuz B, Demirci R, Alp BF, Irkilata HC, Sağlam M. Prognostic Predictors of Fertility in Young Adult Patients With Varicocele: Peak Retrograde Flow Velocity and Reflux Grade. J Ultrasound Med. 2016 Jun;35(6):1241-50. doi: 10.7863/ultra.15.07072.
 85. Kanbay M, Afsar B, Siriopol D, Unal HU, Karaman M, Saglam M, Eyileten T, Gezer M, Verim S, Oguz Y, Vural A, Ortiz A, Johnson RJ, Covic A, Yilmaz MI. Relevance of uric acid and asymmetric dimethylarginine for modeling cardiovascular risk prediction in chronic kidney disease patients. Int Urol Nephrol. 2016 Jul;48(7):1129-36. doi: 10.1007/s11255-016-1271-6.
 86. Kanbay M, Afsar B, Siriopol D, Unal HU, Karaman M, Saglam M, Gezer M, Taş A, Eyileten T, Guler AK, Aydin İ, Oguz Y, Tarim K, Covic A, Yilmaz MI. Endostatin in chronic kidney disease: Associations with inflammation, vascular abnormalities, cardiovascular events and survival. Eur J Intern Med. 2016 Jul 7. pii: S0953-6205(16)30202-3. doi: 10.1016/j.ejim.2016.06.033.
 87. Yilmaz MI, Siriopol D, Saglam M, Unal HU, Karaman M, Gezer M, Kilinc A, Eyileten T, Guler AK, Aydin İ, Vural A, Oguz Y, Covic A, Ortiz A, Kanbay M.Osteoprotegerin in Chronic Kidney Disease: Associations with Vascular Damage and Cardiovascular Events.Calcif Tissue Int. 2016 Aug;99(2):121-30. doi: 10.1007/s00223-016-0136-4.
 88. Celik T, Yilmaz MI, Balta S, Ozturk C, Unal HU, Aparci M, Karaman M, Demir M, Yildirim AO, Saglam M, Kilic S, Eyileten T, Aydin İ, Iyisoy A. The Relationship Between Plasma Whole Blood Viscosity and Cardiovascular Events in Patients With Chronic Kidney Disease. Clin Appl Thromb Hemost. 2017 Sep;23(6):663-670. doi: 10.1177/1076029616634888
 89. Afsar B, Yilmaz MI, Siriopol D, Unal HU, Saglam M, Karaman M, Gezer M, Sonmez A, Eyileten T, Aydin I, Hamcan S, Oguz Y, Covic A, Kanbay M. Thyroid function and cardiovascular events in chronic kidney disease patients. J Nephrol. 2017 Apr;30(2):235-242. doi: 10.1007/s40620-016-0300-y
 90. Eroglu E, Unal HU, Guclu A, Kocyigit I, Karaman M, Saglam M, Gezer M, Tas A, Zararsiz G, Eyileten T, Aydin İ, Oguz Y, Gungor O, Yilmaz MI.The association of profilin-1 levels with survival in chronic kidney disease.Eur J Clin Invest. 2017 Dec;47(12). doi: 10.1111/eci.12839. Epub 2017 Oct 27.
 91. Saglam M, Tasar M, Bulakbası N, Tayfun C, Somuncu I. TRUS, CT and MRI findings of hydatid disease of seminal vesicles. European Radiology 1998;
  8: 933-935.
 92. Gul D, Oktenli C, Saglam M, Erdem U. Craniofacial anomalies, ocular findings, pigmented nevi, camptodactly, and skeletal changes: a possible new autosomal recessive disorder. Clinical Dysmorphology 2000; 9: 61-62.
 93. Oktenli C, Ulucan H, Saglam M, Gul D. Camptodactyly, skeletal changes, ptosis and infertility in a male: a new syndrome? Clinical Dysmorphology 2001; 10(4): 295-297.
 94. Kilciler M, Saglam M, Ozkok Y, Somuncu I, Erduran D, Harmankaya C. Giant seminal vesicle stones: report of two cases. Urologia Internationalis 2002; 69: 250-251.
 95. Oktenli C, Saglam M, Zafer E, Gul D. Saethre-chotzen syndrome presenting with incomplete renal Fanconi syndrome. Nephron 2002; 92: 463-465.
 96. Kilciler M, Saglam M, Sumer F, Ozkok Y, Soydan H, Erduran D. Lithiasis in the varicocele veins: varicolithiasis. J Urol 2002; 168: 630.
 97. Cetinkursun S, Surer I, Deveci S, Demirbag S, Saglam M, Atabek C, Ozturk H. Adenomyomatosis of the gallbladder in a child. Digestive Diseases and Sciences 2003; 48(4): 733-736.
 98. Oktenli C, Ulucan H, Saglam M, Gul D. Facial dysmorphsim, multiple pigmented nevi, osteoporosis, brachydactyly, and other skeletal changes in a male: a new syndrome. Clinical Dysmorphology 2003; 12(2): 149-151.
 99. Somuncu I, Saglam M, Yagci S, Tahmaz L, Tasar M, Ors F. Multiloculated prostate abscess: treatment with transrectal ultrasound guided transrectal needle aspiration and lavage with the saline and antibiotic. Clinical Imaging 2003; 27(4): 251-255.
 100. Oktenli C, Gul D, Deveci MS, Saglam M, Upadhyaya M, Thompson P, Consoli C, Kocar IH, Pilarski R, Zhou X-P, Eng C. Unusual features in a patient with neurofibromatosis type 1: Multiple subcutaneous lipomas, a Juvenile polyp in ascending colon, congenital intrahepatic portosystemic venous shunt, and horseshoe kidney. Am J Med Genet 2004; 127A(3): 298-301.
 101. Tasar M, Yetiser S, Saglam M, Tasar A. Congenital common cavity deformity of frontal, ethmoid, and sphenoid sinuses. The Cleft Palate-Craniofacial Journal 2003; 40(6): 639–641.
 102. Oktenli C, Gul D, Deveci MS, Saglam M, Upadhyaya M, Thompson P, Consoli C, Kocar IH, Pilarski R, Zhou X-P, Eng C. Unusual features in a patient with neurofibromatosis type 1: Multiple subcutaneous lipomas, a Juvenile polyp in ascending colon, congenital intrahepatic portosystemic venous shunt, and horseshoe kidney. Am J Med Genet 2004; 127A(3): 298-301.
 103. Balkan M, Oysul K, Beyzadeoglu M, Safali M, Saglam M. Spermatocele: a rare complication of rectal surgery and radiotheraphy. case report. Acta Chirurgica Belgica 2004; 104(2): 209-210.
 104. Simsek A, Zeybek N, Yagci G, Kaymakcioglu N, Tas H, Saglam M, Cetiner S. Enteric and rectal duplications and duplication cysts in the adult. ANZ J Surg 2005; 75(3): 174-176.
 105. Ozgok Y, Kilciler M, Aydur E, Saglam M, Irkilata HC, Erduran D. Endoscopic seminal vesicle stone removal. Urology 2005; 65(3): 591.
 106. Alper F, Tasar M, Yildiz H, Tasar A, Saglam M. Unexplained hematuria in association with a rare renal vein anomaly: MDCT and MRA demonstration. Cardiovasc Intervent Radiol 2005; 28(6): 847-849.
 107. Oguz Y, Yilmaz MI, Eyileten T, Caglar K, Yenicesu M, Kaya A, Tasar M, Saglam M, Doganci L, Gulec B, Oner K, Oktenli C, Vural A. Persistant mediastinal and axillary lymph node tuberculosis in a renal transplant patient with successful outcome. Transplantation Proceeding 2006; 38(1): 1336-1340.
 108. Tasar M, Cankal F, Bozlar U, Hidir Y, Saglam M, Ors F. Bilateral maxillary sinus hypoplasia and aplasia: radiological and clinical findings. Dentomaxillofascial Radiology 2007; 36(7): 412-415.
 109. Saglam M, Yilmaz MI, Mas RM, Tasci I, Ors F, Sonmez A, Deveci S. A case of pancreatic Burkitt’s lymphoma: radiological findings. Diagn Interv Radiol 2009; 15(1): 39–42.
  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
 110. Yilmaz MI, Caglar K, Saglam M, Aydin A, Cakir E, Sonmez A, Ozgurtas T, Eyileten T, Ozcan O, Bozlar U, Erbil K, Vural A. Endothelial dysfunction is associated with oxidative stress and asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels in nondiabetic patients with chronic renal failure. XLII ERA-EDTA Congress, Abs SO43. Istanbul-Turkey, June 4-7, 2005. Nephrology Dialysis Transplantation (NDT) 20 (Supplement 5), 2005.
 111. Yilmaz MI, Axelsson J, Carrero JJ, Saglam M, Qureshi AR, Caglar K, Eyileten T, Sonmez A, Acikel C, Cakır E, Yenicesu M. Serum visfatin concetration and endothelial dysfunction in chronic kidney disease. The XLIV ERA-EDTA Congress,. FO006. Barcelona-Spain, June 21-24, 2007. Nephrology Dialysis Transplantation (NDT), 22 (Supplement 6), 2007.
 112. Narin Y, Saglam M, Deveci S, Ilgan S, Arslan N, Ozturk E, H Bayhan. The Effect of different PSA parameters on prostate cancer diagnosis. II. International Congress of Nuclear Oncology, Abs. Oral O37. Istanbul-Turkey, May 6-12, 1996.
 113. Ugurel MS, Saglam M, Tasar M, Pabuscu Y, Somuncu I, Ucoz T, Yinanc MA. Computed tomography findings of spinal injuries among victims of a major earthquake. 5th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abs. Oral O20. Ankara-Turkey, September 25-28, 2000.
 114. Gokalp A, Saglam M, Dayanc M, Ozgok Y, Tan O, Peker AF. Factors affecting stone clearance for inferior pole calculi. XIII th Congress of the European Association of Urology, Abs. Poster 110. Barcelona-Spain, March 21-25, 1998. Eur. Urol., 33 (supplement 1), 1998.
 115. Balkan A, Yuksekol I, Ozkan M, Saglam M, Deveci S, Balkan M, Hatipoglu K, Demirci N. A case of transitional cell carcinoma of the bladder presenting with cest wall metastases. 12th European Respiratory Journal Annual Congress, Abs. Poster P2945. Stockholm-Sweden, September 14-18, 2002. European Respiratory Journal 20 (supplement 38), 2002.
 116. Yilmaz MI, Saglam M, Caglar K, Cakir E, Sonmez A, Ozgurtas T, Eyileten T, Yenicesu M, Acikel C, Oguz Y, Ozcan O, Yigitler C, Bozlar U, Erbil K, Aslan I, Vural A. The endothelial functions improve with decrease in asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels after renal transplantation. XLII ERA-EDTA Congress, Abs SP457, June 4-7, 2005, Istanbul-Turkey. Nephrology Dialysis Transplantation (NDT), 20 (Supplement 5), 2005.
 117. Yilmaz MI, Saglam M, Sonmez A, Caglar K, Cakır E, Kurt Y, Eyileten T, Yenicesu M, Oguz Y, Vural A. The effect of RAS blokage on serum asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels in chronic kidney disease. ASN (The American Society of Nephrology), F.P0205. San Diego-CA, USA, Nov 14-19, 2006. JASN (Journal of the American Society of Nephrology), 17, November14-19, 2006.
 118. Caglar K, Yilmaz MI, Saglam M, Sonmez A, Cakır E, Eyileten T, Yenicesu M, Oguz Y, Vural A. Sevelamer increases serum fetuin-A concentration and improves endothelial dysfonction in chronic kidney disease. ASN (The American Society of Nephrology), TH-P0445. San Diego-CA, USA, Nov 14-19, 2006. JASN (Journal of the American Society of Nephrology), 17, November14-19, 2006.
 119. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Qureshi AR, Carrero JJ, Caglar K, Eyileten T, Cakir E, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Lindholm B, Stenvinkel P, Axelsson J. Markedly elevated circuleting asymmetric dimethyl-argine (ADMA) levels in proteinuric patients with secondary amyloidosis correlate with endothelial dysfunction. Is protein turnover in nephrotic syndrome a novel CVD risk factor? ASN (The American Society of Nephrology), SU-PO905. San Francisco- CA, USA. October 31-November 5, 2007. JASN (Journal of the American Society of Nephrology), 18, October 2006.
 120. Yilmaz IM, Saglam M, Qureshi AR, Carrero JJ, Caglar K, Eyileten T, Sonmez A, Cakir E, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Stenvinkel P, Lindholm B, Axelsson J. Endothelial dysfunction and altered circulating levels of vasoactive proteins in early diabetic nephropathy. Impact of proteinuria. ASN (The American Society of Nephrology), SA-PO1029. San Francisco- CA, USA. October 31-November 5, 2007. JASN (Journal of the American Society of Nephrology), 18, October 2006.
 121. Yilmaz MI, Axelsson J, Carrero JJ, Saglam M, Qureshi AR, Caglar K, Eyileten T, Sonmez A, Oguz Y, Arslan I, Vural A, Yenicesu M, Stenvinkel P, Lindholm B. Endotelial dysfunction and visfatin levels before and after kidney transplantation. The XLIV ERA-EDTA Congress, SaP456. Barcelona-Spain, June 21-24, 2007. Nephrology Dialysis Transplantation (NDT), 22 (Supplement 6) 2007.
 122. Bozlar U, Ors F, Tasar M, Nural MS, Ugurel MS, Battal B, Saglam M, Karademir I. Anatomical variations of abdominal aortic branches and their concordance rates: a preliminary study by multidedetector CT angiography. European Society Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR).18th Annual Meeting anmd Postgraduate Course. P-195. Lisbon- Portugal. June 12-15, 2007. European Radiology, 17 (Supplement 3), 2007.
 123. Ozata M, Erbil K, Bolu E, Kenar L, Bulur M, Saglam M, Azal O, Corakci A, Gundogan MA. Serum total sialic acid levels in untreated male hypogonadism. 8th Balkan Congress of Endocrinology, Abs. Poster 102. Bursa-Turkey,3-5 May, 1995.
 124. Saglam M, Yasar M, Sizlan A, Dundaroz R, Bilgi C, Ozisik T. An adult patient: solitary testis, inguinal hernia and scrotal hydrocele. 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee, Abs. Poster Pos2 PO238, Athens-Greece, May 10-13, 1998.
 125. Saglam M, Tarik U, Yasar M, Sizlan A, Dundaroz R, Bilgi C, Ozisik T. Haricot bean appendicitis: an unusual case of foreign body of the appendix. 4th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abs. Poster 07E120, Bucharest-Romania, June 6-10,1999.
 126. Dinc A, Saglam M, Turan M, Simsek I. Pes planus in FMF patients. 4th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abs. Poster 08E41, June 6-10, Bucharest-Romania, 1999.
 127. Yasar M, Sizlan A, Saglam M, Kocaoglu M, T Ozisik. Lateral internal sphincterotomy in the treatment of anal fissures. 4th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abs. Poster 07E146, Bucharest-Romania, June 6-10, 1999.
 128. Saglam M, Ugurel MS, Tasar M, Yinanc MA, Tayfun C. Role of three-dimension reconstruction helical computed tomography in the evalution of maxillofacial traumas. 5th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abs. Poster P326, Ankara-Turkey, September 25-28, 2000.
 129. Saglam M, Dundaroz R, Ugurel MS, Yasar M, Sizlan A, T Ozisik. Comparison of needles in the development of the compartment syndrome during intraosseous radiocontrast media infusion: an experimental study in rabbits. 5th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abs. Poster P161, Ankara-Turkey, September 25-28, 2000.
 130. Tahmaz L, Yalçın O, Yağcı S, Saglam M, Erduran D, Harmankaya C. Isolated ureteropelvic junction (UPJ) laseration following blunt body trauma. 5th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abs. Poster P259, Ankara-Turkey, September 25-28, 2000.
 131. Saglam M, Ugurel MS, Dundaroz R, Sizlan A, Yasar M, Tasar M, Somuncu I. Intraosseous phyelography as an alternative to intravenous pyelography: an experimental study in rabbits. 5th Congress of Balkan Military Medical Committee, Abs. Poster P242, Ankara-Turkey, September 25-28, 2000.
 132. Aslan H, Pay S, Gok F, Sengul A, Saglam M, M Gulec. Is there any role of anti-annexin V autoantibodies in the thrombotic events of behçet’s syndrome. The Annual European Congress of Rheumatology, Abs. Poster AB0090. Prague-Czech, 11 May, 2001.
 133. Mas N, Erbil KM, Mas R, Saglam M, Tuncel M, R Basar. Evaluation of pancreatic morphology in non-insulin dependent diabetes mellitus patients. European Association of Clinical Anatomy 6th Congress, Abs. Poster 170, Montpellier-France, September 13-14, 2001.
 134. Surer I, Dundaroz MR, Saglam M, Cetinkursun S, Gokcay E. Catch-up growth in children with monosymptomatic nocturnal enuresis. International Children’s Continence Society and Asia Pacific Association of Paediatric Urologists Join Meeting, Abs. Poster PP2.03, Hong Kong, 10-13 December, 2002.
 135. Erdem H, Taslipinar A, Dinc A, Saglam M, Simsek I, Uysal Y, Pay S. Submandibular lymph nodes in uveitis. XI. International Conference on Behcet’s Disease. Abs. Oral D16, Antalya-Turkey, October 27-31, 2004.
 136. Kocaoglu M, Bulakbasi N, Ilica T, Saglam M, Ustunsoz B, Tayfun C, Somuncu I. Combined static dynamic MR urography in pediatric uropathologies. European Society of Pediatric Radiology, ASPR Abs, P6.07. Duplin Ireland, May 29-June 3, 2005.
 137. Caglar K, Yilmaz MI, Saglam M, Cakir E, Kilic S, Egileten T, Sonmez A, Oguz Y, Oner K, Vural A, Yenicesu M. The endotelial functions improve with increase in fetuin-A levels after renal transplantation. World Transplantation Congress. The First Joint International Transplant Meeting. Abstract 1164. Boston, Massachusetts, USA, July 22-27, 2006.
 138. Ors F, Tasar M, Husmen G, Saglam M, Bozlar U, Nural MS, Yildirim D. Nonspecific contrasted hypodense liver lesions in dynamıc enhanced liver computed tomography: ultrasonography and biopsy findings. 12 th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-280. Poiana Brasov- Romania, June 24-28, 2007.
 139. Ors F, Saglam M, Ugurel MS, Tasar M, Tayfun C, Ucoz T. Seminal vesicle abnormalities during transrectal ultrasound of infertile Males.12 th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-238. Poiana Brasov- Romania, June 24-28, 2007.
 140. Saglam M, Ors F, Nikola S, Yildirim D, Bozlar U, Tasar M, Tuzun A. Sonographic and multidetector computed tomographic findings of inflammatory bowel disease. 12 th Congress of Balkan Military Medical Committee, P-265. Poiana Brasov- Romania, June 24-28, 2007.
 141. Sonmez A, Yilmaz IM, Zoccali C, Saglam M, Kilic S, Uckaya G, Eyileten T, Yenicesu M, Kutlu M. The relationship between hemoglobin levels and endothelial functions in diabetes mellitus. 11 th European Congress of Endocrinology, P367. İstanbul-Turkey, 25-29 April, 2009.
  C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
  Ulusal
 142. Damar hastalıkları ve embolik olaylar. Editörler: Yılmaz AT, Baykal Y, Tatar H, Koçar İH, Şen D. Vasküler radyolojik görüntüleme ve girişimsel radyoloji. Taşar M, Saglam M. 95-117. GATA Basımevi, 2004.
 143. Acil Ultrasonografi Özel Sayısı. Sayı Editörü.Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2012;5(2):21-36.
  Uluslararası
 144. Endoscopic Procedures in Colon and Rectum. Editor: Ribeiro da Rocha. Virtual Colonoscopy: Indications, Techniques, Findings. Mutlu Saglam and Fatih Ors. Intech, 2011 (ISBN 978-953-307-677-5)