Prof. Dr. Mutlu SAĞLAM

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : GATA GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ.1983-89

Uzmanlık Eğitimini Aldığı Üniversite ve Yılı : GATA RADYOLOJİ AD. 1992-95

Mesleki Deneyim (Çalıştığı Eski Kurum veya Kurumlar) :

 • GATA Stajer Bölüğü. 1989-90
 • HvKK Destek Kıta K. Sağlık A. 1990-92
 • GATA Radyoloji AD. Uzmanlık Eğitimi-Ankara. 1992-95
 • GATA İlk ve Yardım Acil Merkez Başkanlığı-Ankara. 1995-98
 • GATA Radyoloji AD. Yardımcı Doçent-Ankara. 1998-2003
 • GATA Radyoloji AD. Doçent-Ankara. 2003-10
 • Wake ForestUniversity,AbdominalRadiology,Clinicalfellowship,WinstonSalem NC,USA. 2009-2010
 • GATA Radyoloji AD. Profesör-Ankara. 2010-16
 • Tuğgeneral-GATA Dekan-Baştabip Yardımcılığı-Ankara. 2015-16
 • Özel Doğan Hastanesi-İstanbul. 2017-19
 • İAÜ VM Medicalpark Florya Liv Concept Hastanesi-İstanbul. 2019-21
 • İstanbul Aydın Ü. Radyoloji AD. Bşk-İstanbul. 2020-21
 • Özel Ortadoğu Hastanesi. 2021-

İlgi Alanları :

Serebralinfarkt-Diffüzyon, Perfüzyon, Vasküler, BOS MRG
Hipofiz MR
Meme dinamik MR-Trucut biyopsi
TiroidDoppler-İİA biyopsi
Hepatopankreatobilier dinamik (trifaz), difüzyon MR, Kc biyopsi,MRCP
MR Ürografi
MR fistülografi, Enterografi, Defekografi
Prostat multiparametrik -Füzyon MR-TRUS biyopsi
Toraks-PulmonerVasküler BT Anjiografi
Koroner BT Anjiografi
Arteriyal-VenözDoppler USG, BT ve MR
TransfontanelKraniyal USG
OrbitalDoppler USG

Ayrıntılı Obstetrik USG

Bilimsel Faaliyetler :

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Ultrasonografi Derneği
 • Türk Manyetik Rezonans Derneği
 • EuropeanSociety of Radiology
  Atıf indeksi: 4921 H-indeksi: 41
  Ödüller:
 • Uluslararası
 • 2005 ERA-EDTA Travel Grants. Yilmaz MI, Caglar K, Saglam M, Aydin A, Cakir E, Sonmez A, Ozgurtas T, Eyileten T, Ozcan O, Bozlar U, Erbil K, Vural A. Endothelialdysfunction is associatedwithoxidativestressandasymmetricdimethylarginine (ADMA) levels in nondiabeticpatientswithchronicrenalfailure. XLII ERA-EDTA Congress. 4-7 June, 2005, Istanbul-Turkey.
 • 2007 ERA-EDTA The Best AbstractbyYoungAuthors. Yılmaz MI, Axelsson J, Carrero JJ, Saglam M, Qureshi AR, Caglar K, Eyileten T, Sonmez A, Acikel C, Cakır E, Yenicesu M. Serum visfatinconcetrationandendothelialdysfunction in chronickidneydisease. The XLIV ERA-EDTA Congress. Barcelona. FO006. Spain – June 21-24, 2007. NephrologyDialysisTransplantation (NDT), (22 Supplement 6, 2007).
  Ulusal
 • Ulusal-GATA 100. Kuruluş Yılı Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen “Bilimsel Araştırma Yarışması”nda Üçüncülük Ödülü. Özata M, Özışık G, Çağlayan S, Yeşilova Z, Bingöl N, Sağlam M, Turan M, Beyhan Z. Effects of gonadotropinandtestosteronetreatments on plasmaleptinlevels in malepatientswithidiopathichypogonadotropichypogonadismandKlinefelter’ssyndrome. HormoneandMetabolicResearch 1998; 30(5): 266-271.
 • Ulusal-Seçilmiş Bildiri Ödülü. Bulakbaşı N, Sağlam M, Kocaoğlu M, Ilıca T, Bozlar U, Uğurel Ş, Üstünsöz B. Karotis darlıklarında stentleme öncesi ve sonrasındaki hemodinamik değişikliklerin beyin perfüzyon MR ile değerlendirilmesi. Abs. Poster P-430. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya.
 • Ulusal-Seçilmiş Bildiri Ödülü. Örs F, Sağlam M, Alper F, Üçöz T, Kocaoğlu M, Bozlar U. Travmatik hastalarda iskelet sisteminin değerlendirilmesinde spiral/çok kesitli BT incelemesinin önemi. Abs. Poster P-517. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya.
 • Ulusal-Seçilmiş Poster Ödülü. Örs F, Karakoç S, Bozlar U, Sağlam M, Taşar M. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile koroner anjiografi uygulamaları. Abs. Poster P-506. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2005, Antalya.
 • Ulusal-GATA 2006. İkincilik Ödülü. Yılmaz MI, Saglam M, Caglar K, Cakir E, Ozgurtas T, Sonmez A, Eyileten T, Yenicesu M, Acikel C, Oguz Y, Ozcan O, Bozlar U, Erbil K, Aslan I, Vural A. Theendotelialfunctionsimprovewithdecrease in asymmetricdimethylarginine (ADMA) levelsafterrenaltransplantation. Transplantation 2005; 80(12): 1660-1666.
 • Ulusal-GATA 2008. Birincilik Ödülü. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Qureshi AR, Carrero JJ, Caglar K, Eyileten T, Cakir E, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Lindholm B, Stenvinkel P, Axelsson J. ADMA levelscorrelatewithproteinuria, secondaryamyloidosis, andendothelialdysfunction. J AmSocNephrol 2008; 19(2): 388-395.
  ESERLER
  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1. Ozata M, Bulur M, Beyhan Z, Sengul A, Saglam M, Turan M, Corakci A, Gundogan MA. Effects of gonadotropinandtestosteronetreatments on prostatevolumeand serum prostatespecificantigenlevels in malehypogonadism. EndocrineJournal 1997; 44(5): 719-724.
 2. Ozata M, Ozisik G, Caglayan S, Yesilova Z, Bingol N, Saglam M, Turan M, Beyhan Z. Effects of gonadotropinandtestosteronetreatments on plasmaleptinlevels in malepatientswithidiopathichypogonadotropichypogonadismandKlinefelter’ssyndrome. HormoneandMetabolicResearch 1998; 30(5): 266-271.
 3. Gokalp A, Tahmaz L, Peskircioglu L, Ozkok Y, Saglam M, Kibar Y, Harmankaya AC. Effect of lowerinfundibulopelvicangle, lowerinfundibulumdiameterandinferiorcalyceallength on stoneformation. UrologiaInternationalis 1999; 63: 107-109.
 4. Doruk H, Kaptan K, Saglam M, Ateskan U, Beyan C, Nevruz O, Mas R, Kutlu M, Kocar IH. Therelationshipbetweencarotidatherosclerosisandplateletaggregation in elderely. Archives of GerontologyandGeriatrics 2003; 37(3): 235-239.
 5. Dakak M, Uzar AI, Saglam M, Ozer T, Gurkok S, Balkanli K, Oner K, Sen D. Increaseddamage in riflewounds of thechestduetobulletsstrikingcommonlycarriedmilitaryequipment (experimentalstudy). Trauma 2003; 55(4): 622-625.
 6. Uzar AI, Dakak M, Saglam M, Ozer T, Ogunc G, Ide T, Oner K, Sen D. The magazine: a majorcause of bulletfragmentation. Mil Med 2003; 168(12): 969-974.
 7. Saglam M, Ugurel S, Kilciler M, Tasar M, Somuncu I, Ucoz T. Transrectalultrasound-guidedtransperinealandtransrectalmanagement of seminalvesicleabscesses. EuropeanJournal of Radiology 2004; 52(3): 329-334. (Saglam M, Ugurel S, Kilciler M, Tasar M, Somuncu I, Ucoz T. Transrectalultrasound-guidedtransperinealandtransrectalmanagement of seminalvesicleabscesses. EuropeanJournal of RadiologyExtra 2003; 45(1): 20-25.)
 8. Tasar M, Ugurel MS, Kocaoglu M, Saglam M, Somuncu I. Computedtomography–guidedpercutaneousdrainage of splenicabscesses. ClinicalImaging 2004; 28(1): 44-48.
 9. Tasar M, Yetiser S, Tasar A, Ugurel S, Gonul E, Saglam M. Congenitalabsenceorhypoplasia of thecarotidartery: Radioclinicalissues. AmericanJournal of Otolaryngology 2004; 25(5): 339-349.
 10. Saglam M, Ugurel S, Kilciler M, Dakak M, Bumin A, Somuncu I. Intraosseousurographycomparedwithintravenousurography: An experimentalstudy in therabbit model. Turk J Vet Anim Sci 2004; 28(5): 933-942.
 11. Amasyali B, Kose S, Aytemir K, Barindik N, Saglam M, Kilic A, Gülcan A, Iyisoy A, Kursaklioglu H, Isik E. Is carotidatherosclerosiswereimportant in patientswith mitral annularcalcificationthan in thosewithout? JpnHeart J 2004; 45(4): 603-611.
 12. Tasar M, Gulec B, Saglam M, Yavuz I, Bozlar U, Ugurel S. Posttransplantsymptomaticlymphoceletreatmentwithpercutaneousdrainageandethanolsclerosis: long-termfollow-up. ClinicalImaging 2005; 29 (2): 109-116.
 13. Doruk D, Mas MR, Ateskan U, Isik AT, Saglam M, Kutlu M. Therelationshipbetweenageandcarotidarteryintima-mediathickness, hemoglobin A1c in nondiabetic, healthygeriatricpopulation. ArchGerontolGeriatr 2005; 41(2): 113-119.
 14. Tasar M, Gulec B, Bozlar U, Saglam M, Ugurel MS, Ucoz T. Intrahepaticarterioportalfistulaanditstreatmentwithdetachableballonandtranscathaterembolizationwithcoilsandmicrospheres. ClinicalImaging 2005; 29(5): 325-330.
 15. Yilmaz MI, Saglam M, Caglar K, Cakir E, Ozgurtas T, Sonmez A, Eyileten T, Yenicesu M, Acikel C, Oguz Y, Ozcan O, Bozlar U, Erbil K, Aslan I, Vural A. Endotelialfunctionsimprovewithdecrease in asymmetricdimethylarginine (ADMA) levelsafterrenaltransplantation. Transplantation 2005; 80(12): 1660-1666.
 16. Yilmaz MI, Saglam M, Caglar K, Cakir E, Sonmez A, Ozgurtas T, Aydin A, Eyileten T, Ozcan O, Acikel C, Tasar M, Genctoy G, Erbil K, Vural A, Zoccali C. Thedeterminants of endothelialdysfunction in chronickidneydisease: oxidativestressandasymmetricdimethylarginine. Am J KidneyDis 2006; 47(1): 42-50.
 17. Gulec B, Oner K, Yigitler C, Kocaoglu M, Aydin Y, Saglam M. Lowerextremityvenouschanges in pneumoperitoneumduringlaparoscopicsurgery. ANZ J Surg 2006; 76(10): 904-906.
 18. Yildirim V, Doganci S, Yanarates O, Saglam M, Kuralay E, Cosar A, Guzeldemir E. Doespreemptivestellateganglionblockageincreasethepatency of radiocephalicarteriovenousfistula? ScandinavianCardiovascularJournal 2006; 40(6): 380-384.
 19. Tasar M, Yetiser S, Yildirim D, Bozlar U, Tasar MA, Saglam M, Ugurel MS, Battal B, Ucoz T. Preoperativeevaluation of thecongenitalauralatresia on computedtomography; an analysis of theseverity of thedeformity of themiddleearandmastoid. EJR 2007; 62(1): 97-105.
 20. Caglar K, Yilmaz MI, Saglam M, Cakir E, Kilic S, Eyileten T, Sonmez A, Oguz Y, Oner K, Ors F, Vural A, Yenicesu M. Endothelialdysfunctionandfetuin A levelsbeforeandafterkidneytransplantation. Transplantation 2007; 83(4): 392-397.
 21. Balkan M, Balkan A, Yigit T, Saglam M, Ates Y, Tuzun A. Ultrasonographicmappingreducesthecomplications of diagnosticlaparoscopyforabdominaltuberculaosis. Turk J MedSci 2007; 37(2): 99-103.
 22. Yilmaz MI, Saglam M, Sonmez A, Caglar K, Cakir E, Kurt Y, Eyileten T, Tasar M, Acikel C, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M. Improvingproteinuria, endothelialfunctionsandasymmetricdimethylargininelevels in chronickidneydisease: ramiprilversusvalsartan. Blood Purif 2007; 25(4): 327-335.
 23. Caglar K, Yilmaz MI, Saglam M, Cakir E, Acikel C, Eyileten T, Yenicesu M, OguzY,Vural A, Carrero JJ, Axelsson J, Lindholm B, Stenvinkel P. Short-termtreatmentwithsevelamerincreases serum fetuin-A concentrationandimprovesendothelialdysfunction in chronickidneydiseasestage 4 patients. Clin J AmSocNephrol 2008; 3(1): 61-68.
 24. Saglam M, Bozlar U, Kantarci F, Ay H, Battal B, Coskun U. Effect of hyperbaricoxygen on flowmediatedvasodilatation: a dopplerultrasoundstudy. J UltrasoundMed 2008; 27(2): 209-214.
 25. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Qureshi AR, Carrero JJ, Caglar K, Eyileten T, Cakir E, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Lindholm B, Stenvinkel P, Axelsson J. ADMA levelscorrelatewithproteinuria, secondaryamyloidosis, andendothelialdysfunction. J AmSocNephrol 2008; 19(2): 388-395.
 26. Yilmaz MI, Saglam M, Carrero JJ, Qureshi AR, Caglar K, Eyileten T, Sonmez A, Cakir E, Yenicesu M, Lindholm B, Stenvinkel P, Axelsson J. Serum visfatinconcentrationandendothelialdysfunction in chronickidneydisease.
  Nephrol Dial Transplant 2008; 23(3): 959-965.
 27. Yilmaz MI, Saglam M, Qureshi AR, Carrero JJ, Caglar K, Eyileten T, Sonmez A, Cakir E, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Stenvinkel P, Lindholm B, Axelsson J. Endothelialdysfunction in type-2 diabeticswithearlydiabeticnephropathy is associatedwithlowcirculatingadiponectin. Nephrol Dial Transplant 2008; 23(5): 1621-1627.
 28. Caglar K, Yilmaz M.I, Saglam M, Cakir E, Kilic S, Sonmez A, Eyileten T, Yenicesu M, Oguz Y, Tasar M, Vural A, Ikizler TA, Stenvinkel P, Lindholm B. Serum fetuin-A concentrationandendothelialdysfunction in chronickidneydisease. NephronClinPract 2008; 108(3): C233-C240.
 29. Suliman ME, Yilmaz MI, Carrero JJ, Qureshi AR, Saglam M, Ipcioglu OM, Yenicesu M, Tong M, Heimbürger O, Barany P, Alvestrand A, Lindholm B, Stenvinkel P. Novellinksbetweenthelongpentraxin 3, endothelialdysfunction, andalbuminuria in earlyandadvancedchronickidneydisease. Clin J AmSocNephrol 2008; 3(4): 976-985.
 30. Yilmaz MI, Axelsson J, Sonmez A, Carrero JJ, Saglam M, Eyileten T, Caglar K, Kirkpantur A, Celik T, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Lindholm B, Stenvinkel P. Effect of renin angiotensinsystemblockade on pentraxin 3 levels in type-2 diabeticpatientswithproteinuria. Clin J AmSocNephrol. 2009; 4(3): 535-541.
 31. Yilmaz MI, Saglam M, Carrero JJ, Caglar K, Qureshi AR, Eyileten T, Sonmez A, Oguz Y, Aslan I, Vural A, Stenvinkel P, Lindholm B, Axelsson J. Normalization of endothelialdysfunctionfollowingrenaltransplantation is accompaniedby a reduction of circulatingvisfatin/ NAMPT. anovel marker of endothelialdamage? ClinTransplant. 2009; 23(2): 241-248.
 32. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Gulec M, Kilic S, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Zoccali C. Hemoglobin is inverselyrelatedtoflow-mediateddilatation in chronickidneydisease. Kidney International 2009; 75(12): 1316–1321.
 33. Yilmaz MI, Carrero JJ, Ortiz A, Martín-Ventura JL, Sonmez A, Saglam M, Yaman H, Yenicesu M, Egido J, Blanco-Colio LM. Soluble TWEAK plasmalevels as a novelbiomarker of endothelialfunction in patientswithchronickidneydisease. Clin J AmSocNephrol. 2009; 4(11): 1716-1723.
 34. Sonmez A, Yilmaz IM, Saglam M, Kilic S, Eyileten, Uckaya G, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Kutlu M, Kinalp C, Zoccali C. Therelationshipbetween hemoglobin levelsandendothelialfunctions in diabetesmellitus. Clin J AmSocNephrol. 2010; 5(1): 45-50.
 35. Yilmaz MI, Qureshi AR, Carrero JJ, Saglam M, Suliman ME, Caglar K, Egileten T, Sonmez A, Oguz Y, Vural A, YenicesuM,.Axelsson J. Predictors of carotidarteryintima-mediathickness in chronickidneydiseaseandkidneytransplantpatientswithoutovertcardiovasculerdisease. Am J Nephrol 2010; 31(3): 214–221.
 36. Eyileten T, Sonmez A, Saglam M, Cakir E, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, YilmazMI.Effect of renin-angiotensin-aldosteronesystem (RAAS) blockade on visfatinlevels in diabeticnephropathy. Nephrology. 2010; 15(2): 225-229.
 37. Yilmaz MI, Carrero JJ, Martín-Ventura JL, Sonmez A, Saglam M, Celik T, Yaman H, Yenicesu M, Eyileten T, Moreno JA, Egido J, Blanco-Colio LM. CombinedTherapywith Renin-AngiotensinSystemandCalcium Channel Blockers in Type 2 DiabeticHypertensivePatientswithProteinuria: Effects on Soluble TWEAK, PTX3, andFlow-MediatedDilation. Clin J AmSocNephrol. Clin J AmSocNephrol. 2010 Jul;5(7):1174-81.
 38. Ugurel MS, Battal B, Bozlar U, Nural MS, Tasar M, Ors F, Saglam M, Karademir I. Anatomicalvariations of hepaticarterialsystem, celiactrunkandrenalarteries: an analysiswithmultidetector CT angiography. Br J Radiol. 2010 Aug;83(992):661-7
 39. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Yaman H, Kilic S, Demirkaya E, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Zoccali C. FGF-23 andvasculardysfunction in patientswithstage 3 and 4 chronickidneydisease. KidneyInt. 2010 Oct;78(7):679-85.
 40. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Yaman H, Cayci T, Kilic S, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Axelsson J. Reducedproteinuriausingramipril in CKD stage 1 decreasescirculatingcelldeathreceptoractivatorsconcurrentlywith ADMA. A novelpathophysiologicalpathway? Nephrol Dial Transplant. 2010 Oct;25(10):3250-56.
 41. Yilmaz MI, Sonmez A, Karaman M, Ay SA, Saglam M, Yaman H, Kilic S, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Zoccali C. LowTriiodothyronineAltersFlow-MediatedVasodilatation in Advanced NondiabeticKidneyDisease. Am J Nephrol. 2010 Dec 9;33(1):25-32.
 42. Yilmaz MI, Sonmez A, Ortiz A, Saglam M, Kilic S, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Cakar M, Egido J, Altun B, Yenicesu M, Blanco-Colio LM, Carrero JJ. Soluble TWEAK and PTX3 in Nondialysis CKD Patients: Impact on EndothelialDysfunctionandCardiovascularOutcomes. Clin J AmSocNephrol. 2011 Apr;6(4):785-92.
 43. Kanbay M, Yilmaz MI, Sonmez A, Turgut F, Saglam M, Cakir E, Yenicesu M, Covic A, Jalal D, Johnson RJ. Serum UricAcid Level andEndothelialDysfunction in PatientswithNondiabeticChronicKidneyDisease. Am J Nephrol. 2011 Mar 8;33(4):298-304.
 44. Yilmaz O, Yilmaz S, Kisacik B, Aydogdu M, Bozkurt Y, Erdem H, Pay S, Saglam M, Dinc A. Varicoceleandepididymitis in behcetdisease. J UltrasoundMed. 2011 Jul;30(7):909-13.
 45. Yilmaz MI, Sonmez A, Qureshi AR, Saglam M, Stenvinkel P, Yaman H, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Taslipinar A, Vural A, Gok M, Unal HU, Yenicesu M, Carrero JJ. EndogenousTestosterone, EndothelialDysfunction, andCardiovascularEvents in Men withNondialysisChronicKidneyDisease. Clin J AmSocNephrol. 2011 Jul;6(7):1617-25.
 46. Taslipinar A, Yaman H, Yilmaz MI, Demirbas S, Saglam M, Taslipinar MY, Agilli M, Kurt YG, Sonmez A, Azal O, Bolu E, Yenicesu M, Kutlu M. Therelationshipbetweeninflammation, endothelialdysfunctionandproteinuria in patientswithdiabeticnephropathy. Scand J ClinLabInvest. Scand J ClinLabInvest. 2011 Nov;71(7):606-12.
 47. Yilmaz MI, Stenvinkel P, Sonmez A, Saglam M, Yaman H, Kilic S, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Cakar M, Altun B, Yenicesu M, Carrero JJ. Vascularhealth, systemicinflammationandprogressivereduction in kidneyfunction; clinicaldeterminantsandimpact on cardiovascularoutcomes. Nephrol Dial Transplant. 2011 Nov;26(11):3537-43.
 48. Kisacik B, Oren C, Kasifoglu T, Yilmaz S, Yilmaz O, Simsek I, Erdem H, Pay S, Saglam M, Dinc A. Investigation of theveins in patientswithBehçet’sdiseasewithnoknownvasculareventbyDopplerultrasonography. RheumatolInt. 2012 Feb;32(2):303-6.
 49. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Yaman H, Kilic S, Eyileten T, Caglar K, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Mallamaci F, ZoccaliC.Comparison of CalciumAcetateandSevelamer on VascularFunctionandFibroblastGrowthFactor 23 in CKD Patients: A RandomizedClinical Trial. Am J KidneyDis. 2012 Feb;59(2):177-85.
 50. Carrero JJ, Kyriazis J, Sonmez A, Tzanakis I, Qureshi AR, Stenvinkel P, Saglam M, Stylianou K, Yaman H, Taslipinar A, Vural A, Gok M, Yenicesu M, Daphnis E, YilmazMI.ProlactinLevels, EndothelialDysfunction, andthe Risk of CardiovascularEventsandMortality in PatientswithCKD.Clin J AmSocNephrol. 7: 207–215, 2012.
 51. Kanbay M, Yilmaz MI, Sonmez A, Solak Y, Saglam M, Cakir E, Unal HU, Arslan E, Verim S, Madero M, Caglar K, Oguz Y, McFann K, Johnson RJ Serum uricacidindependentlypredictscardiovasculerevents in advancednephropaty. Am J ephrol 2012 Sep 22, 36(4): 324-331
 52. Kanbay M, Yilmaz MI, Apetrii M, Saglam M, Yaman H, Unal HU, Gok M, Caglar K, Oguz Y, Yenicesu M, Cetinkaya H, Eyileten T, Acikel C, Vural A, Covic A. Relationshipbetween Serum MagnesiumLevelsandCardiovascularEvents in ChronicKidneyDiseasePatients. Am J Nephrol. 2012 Aug 30;36(3):228-237.
 53. Kanbay M, Yilmaz MI, Afsar B, Saglam M, Akgul EO, Cayci T, Caglar K, Unal HU, Gok M, Vural A, Covic A. Serum calcitoninandendothelialdysfunction in chronickidneydisease: a novel risk factor? IntUrolNephrol. 2013 Feb;45(1):151-6.
 54. Gok M, Erdem H, Gogus F, Yilmaz S, Karadag O, Simsek I, Sagkan RI, Saglam M, Musabak U, Dinc A, Pay S. Relationship of ultrasonographicfindingswithsynovialangiogenesismodulators in differentforms of kneearthritides. RheumatolInt. 2013 Apr;33(4):879-85.
 55. Solak Y, Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Cakir E, Unal HU, Gok M, Caglar K, Oguz Y, Yenicesu M, Karaman M, Ay SA, Gaipov A, Turk S, Vural A, CarreroJJ.Neutrophiltolymphocyteratioindependentlypredictscardiovascularevents in patientswithchronickidneydisease. ClinExpNephrol. 2013 Aug;17(4):532-40
 56. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Yaman H, Kilic S, Turker T, Unal HU, Gok M, Cetinkaya H, Eyileten T, Oguz Y, Caglar K, Vural A, Mallamaci F, Zoccali C. Longitudinal Analysis of VascularFunctionandBiomarkers of Metabolic Bone DisordersbeforeandafterRenalTransplantation. Am J Nephrol. 2013 Jan 31;37(2):126-134.
 57. Yilmaz MI, Turgut F, Kanbay M, Saglam M, Sonmez A, Yaman H, Demirbas S, Unal HU, Gok M, Karaman M, Ay SA, Demirkaya E, Covic A, CarreroJJ.Serum gamma-glutamyltransferaselevelsareinverselyrelatedtoendothelialfunction in chronickidneydisease.IntUrolNephrol. 2013 Aug;45(4):1071-8.
 58. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Yaman H, Unal HU, Gok M, Cetinkaya H, Eyileten T, Oguz Y, Sari S, Yildirim AO, Vural A, Carrero JJ, Blanco-Colio LM. Soluble TWEAK plasmalevelsincreaseafterrenaltransplantationandassociatewiththeimprovement of endothelialfunction. Eur J ClinInvest. 2013 Dec;43(12):1250-7.
 59. Solak Y, Yilmaz MI, Saglam M, Demirbas S, Verim S, Unal HU, Gaipov A, Oguz Y, Kayrak M, Caglar K, Vural A, Turk S, Covic A, Kanbay M. MeanCorpuscular Volume is AssociatedwithEndothelialDysfunctionandPredictsCompositeCardiovascularEvents in PatientswithChronicKidneyDisease. Nephrology (Carlton). 2013 Nov;18(11):728-35. doi: 10.1111/nep.12130.
 60. Solak Y, Yilmaz MI, Saglam M, Caglar K, Verim S, Unal HU, Gok M, Demirkaya E, Gaipov A, Kayrak M, Cetinkaya H, Eyileten T, Turk S, Vural A. Red Cell Distribution Width Is IndependentlyRelatedtoEndothelialDysfunction in PatientsWithChronicKidneyDisease. Am J MedSci. 2014 Feb;347(2):118-24. doi: 10.1097/MAJ.0b013e3182996a96.
 61. Kanbay M, Siriopol D, Saglam M, Gulcan Kurt Y, Gok M, Cetinkaya H, Karaman M, Umut Unal H, Oguz Y, Sari S, Eyileten T, Goldsmith D, Vural A, Veisa G, Covic A, IlkerYilmaz M. Serum sclerostinandadverseoutcomes in non-dialyzedchronickidneydiseasepatients. J ClinEndocrinolMetab. 2014 Oct;99(10):E1854-61. doi: 10.1210/jc.2014-2042.
 62. Yilmaz MI, Solak Y, Saglam M, Cayci T, Acikel C, Unal HU, Eyileten T, Oguz Y, Sari S, Carrero JJ, Stenvinkel P, Covic A, Kanbay M. Therelationshipbetween IL-10 levelsandcardiovascularevents in patientswith CKD. Clin J AmSocNephrol. 2014 Jul;9(7):1207-16. doi: 10.2215/CJN.08660813.
 63. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Kurt YG, Unal HU, Karaman M, Gok M, Cetinkaya H, Eyileten T, Oguz Y, Vural A, Mallamaci F, Zoccali C. RamiprilLowersPlasma FGF-23 in PatientswithDiabeticNephropathy. Am J Nephrol. 2014 Oct 10;40(3):208-214.
 64. Yilmaz MI, Demirkaya E, Acikel C, Saldir M, Akar S, Cayci T, Saglam M, Unal HU, Gok M, Polat A, Cetinkaya H, Eyileten T, Sari S, Yildirim AO, Sonmez A, Oguz Y, Vural A, Ozen S, Carrero JJ. Endothelialfunction in patientswithfamilialMediterraneanfever-relatedamyloidosisandassociationwithcardiovascularevents. Rheumatology (Oxford). 2014 Nov;53(11):2002-8. doi: 10.1093/rheumatology/keu231.
 65. Yilmaz MI, Siriopol D, Saglam M, Kurt YG, Unal HU, Eyileten T, Gok M, Cetinkaya H, Oguz Y, Sari S, Vural A, Mititiuc I, Covic A, KanbayM.Plasmaendocanlevelsassociatewithinflammation, vascularabnormalities, cardiovascularevents, andsurvival in chronickidneydisease. KidneyInt. 2014 Dec;86(6):1213-20. doi: 10.1038/ki.2014.227
 66. Uygun A, Kadayifci A, Demirci H, Saglam M, Sakin YS, Ozturk K, Polat Z, Karslioglu Y, Bolu E. Theeffect of fattypancreas on serum glucoseparameters in patientswithnonalcoholicsteatohepatitis. Eur J InternMed. 2015 Jan;26(1):37-41. doi: 10.1016/j.ejim.2014.11.007.
 67. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Cayci T, Kilic S, Unal HU, Karaman M, Cetinkaya H, Eyileten T, Gok M, Oguz Y, Vural A, Mallamaci F, Zoccali C. A LongitudinalStudy of Inflammation, CKD-Mineral Bone Disorder, andCarotidAtherosclerosisafterRenalTransplantation. Clin J AmSocNephrol. 2015 Mar 6;10(3):471-9. doi: 10.2215/CJN.07860814.
 68. Ozturk K, Uygun A, Guler AK, Demirci H, Ozdemir C, Cakir M, Sakin YS, Turker T, Sari S, Demirbas S, Karslıoğlu Y, Saglam M. Nonalcoholicfattyliverdisease is an independent risk factorforatherosclerosis in youngadult men. Atherosclerosis. 2015 Apr 9; 240(2): 380-386. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.04.009.
 69. Sonmez A, Yilmaz MI, Saglam M, Unal HU, Gok M, Cetinkaya H, Karaman M, Haymana C, Eyileten T, Oguz Y, Vural A, Rizzo M, Toth PP. The role of plasmatriglyceride/high-densitylipoproteincholesterolratiotopredictcardiovascularoutcomes in chronickidneydisease. LipidsHealthDis. 2015 Apr 16;14(1):29. doi: 10.1186/s12944-015-0031-4.
 70. Ayhan H, Iyigun E, Ince S, Can MF, Hatipoglu S, Saglam M. A randomisedclinicaltrialcomparingthepatientcomfortandefficacy of threedifferentgraduatedcompressionstockings in theprevention of postoperativedeepveinthrombosis. J ClinNurs. 2015 Aug;24(15-16):2247-57. doi: 10.1111/jocn.12866.
 71. Solak Y, Yilmaz MI, Siriopol D, Saglam M, Unal HU, Yaman H, Gok M, Cetinkaya H, Gaipov A, Eyileten T, Sari S, Yildirim AO, Tonbul HZ, Turk S, Covic A, Kanbay M. Serum neutrophilgelatinase-associatedlipocalin is associatedwithcardiovascularevents in patientswithchronickidneydisease. IntUrolNephrol. 2015 Dec;47(12):1993-2001. doi: 10.1007/s11255-015-1136-4.
 72. Verim S, Uguz S, Celikkanat S, Guragac A, Turker T, Topuz B, Demirci R, Alp BF, Irkilata HC, Sağlam M. PrognosticPredictors of Fertility in YoungAdultPatientsWithVaricocele: PeakRetrogradeFlowVelocityandReflux Grade. J UltrasoundMed. 2016 Jun;35(6):1241-50. doi: 10.7863/ultra.15.07072.
 73. Kanbay M, Afsar B, Siriopol D, Unal HU, Karaman M, Saglam M, Eyileten T, Gezer M, Verim S, Oguz Y, Vural A, Ortiz A, Johnson RJ, Covic A, YilmazMI.Relevance of uricacidandasymmetricdimethylarginineformodelingcardiovascular risk prediction in chronickidneydiseasepatients. IntUrolNephrol. 2016 Jul;48(7):1129-36. doi: 10.1007/s11255-016-1271-6.
 74. Kanbay M, Afsar B, Siriopol D, Unal HU, Karaman M, Saglam M, Gezer M, Taş A, Eyileten T, Guler AK, Aydin İ, Oguz Y, Tarim K, Covic A, YilmazMI.Endostatin in chronickidneydisease: Associationswithinflammation, vascularabnormalities, cardiovasculareventsandsurvival. Eur J InternMed. 2016 Jul 7. pii: S0953-6205(16)30202-3. doi: 10.1016/j.ejim.2016.06.033.
 75. Yilmaz MI, Siriopol D, Saglam M, Unal HU, Karaman M, Gezer M, Kilinc A, Eyileten T, Guler AK, Aydin İ, Vural A, Oguz Y, Covic A, Ortiz A, KanbayM.Osteoprotegerin in ChronicKidneyDisease: AssociationswithVascularDamageandCardiovascularEvents.CalcifTissueInt. 2016 Aug;99(2):121-30. doi: 10.1007/s00223-016-0136-4.
 76. Celik T, Yilmaz MI, Balta S, Ozturk C, Unal HU, Aparci M, Karaman M, Demir M, Yildirim AO, Saglam M, Kilic S, Eyileten T, Aydin İ, Iyisoy A. TheRelationshipBetweenPlasmaWhole Blood ViscosityandCardiovascularEvents in PatientsWithChronicKidneyDisease. ClinApplThrombHemost. 2017 Sep;23(6):663-670. doi: 10.1177/1076029616634888
 77. Afsar B, Yilmaz MI, Siriopol D, Unal HU, Saglam M, Karaman M, Gezer M, Sonmez A, Eyileten T, Aydin I, Hamcan S, Oguz Y, Covic A, Kanbay M. Thyroidfunctionandcardiovascularevents in chronickidneydiseasepatients. J Nephrol. 2017 Apr;30(2):235-242. doi: 10.1007/s40620-016-0300-y
 78. Eroglu E, Unal HU, Guclu A, Kocyigit I, Karaman M, Saglam M, Gezer M, Tas A, Zararsiz G, Eyileten T, Aydin İ, Oguz Y, Gungor O, YilmazMI.Theassociation of profilin-1 levelswithsurvival in chronickidneydisease.Eur J ClinInvest. 2017 Dec;47(12). doi: 10.1111/eci.12839. Epub 2017 Oct 27.
 79. Saglam M, Tasar M, Bulakbası N, Tayfun C, Somuncu I. TRUS, CT and MRI findings of hydatiddisease of seminalvesicles. EuropeanRadiology 1998;
  8: 933-935.
 80. Gul D, Oktenli C, Saglam M, Erdem U. Craniofacialanomalies, ocularfindings, pigmented nevi, camptodactly, andskeletalchanges: a possiblenewautosomalrecessivedisorder. ClinicalDysmorphology 2000; 9: 61-62.
 81. Oktenli C, Ulucan H, Saglam M, Gul D. Camptodactyly, skeletalchanges, ptosisandinfertility in a male: a newsyndrome? ClinicalDysmorphology 2001; 10(4): 295-297.
 82. Kilciler M, Saglam M, Ozkok Y, Somuncu I, Erduran D, Harmankaya C. Giantseminalvesiclestones: report of twocases. UrologiaInternationalis 2002; 69: 250-251.
 83. Oktenli C, Saglam M, Zafer E, Gul D. Saethre-chotzensyndromepresentingwithincompleterenalFanconisyndrome. Nephron 2002; 92: 463-465.
 84. Kilciler M, Saglam M, Sumer F, Ozkok Y, Soydan H, Erduran D. Lithiasis in thevaricoceleveins: varicolithiasis. J Urol 2002; 168: 630.
 85. Cetinkursun S, Surer I, Deveci S, Demirbag S, Saglam M, Atabek C, Ozturk H. Adenomyomatosis of thegallbladder in a child. DigestiveDiseasesandSciences 2003; 48(4): 733-736.
 86. Oktenli C, Ulucan H, Saglam M, Gul D. Facialdysmorphsim, multiplepigmented nevi, osteoporosis, brachydactyly, andotherskeletalchanges in a male: a newsyndrome. ClinicalDysmorphology 2003; 12(2): 149-151.
 87. Somuncu I, Saglam M, Yagci S, Tahmaz L, Tasar M, Ors F. Multiloculatedprostateabscess: treatmentwithtransrectalultrasoundguidedtransrectalneedleaspirationandlavagewiththesalineandantibiotic. ClinicalImaging 2003; 27(4): 251-255.
 88. Oktenli C, Gul D, Deveci MS, Saglam M, Upadhyaya M, Thompson P, Consoli C, Kocar IH, Pilarski R, Zhou X-P, Eng C. Unusualfeatures in a patientwithneurofibromatosistype 1: Multiplesubcutaneouslipomas, a Juvenilepolyp in ascendingcolon, congenitalintrahepaticportosystemicvenousshunt, andhorseshoekidney. Am J MedGenet 2004; 127A(3): 298-301.
 89. Tasar M, Yetiser S, Saglam M, Tasar A. Congenitalcommoncavitydeformity of frontal, ethmoid, andsphenoidsinuses. TheCleftPalate-CraniofacialJournal 2003; 40(6): 639–641.
 90. Oktenli C, Gul D, Deveci MS, Saglam M, Upadhyaya M, Thompson P, Consoli C, Kocar IH, Pilarski R, Zhou X-P, Eng C. Unusualfeatures in a patientwithneurofibromatosistype 1: Multiplesubcutaneouslipomas, a Juvenilepolyp in ascendingcolon, congenitalintrahepaticportosystemicvenousshunt, andhorseshoekidney. Am J MedGenet 2004; 127A(3): 298-301.
 91. Balkan M, Oysul K, Beyzadeoglu M, Safali M, Saglam M. Spermatocele: a rarecomplication of rectalsurgeryandradiotheraphy. casereport. ActaChirurgicaBelgica 2004; 104(2): 209-210.
 92. Simsek A, Zeybek N, Yagci G, Kaymakcioglu N, Tas H, Saglam M, Cetiner S. Entericandrectalduplicationsandduplicationcysts in theadult. ANZ J Surg 2005; 75(3): 174-176.
 93. Ozgok Y, Kilciler M, Aydur E, Saglam M, Irkilata HC, Erduran D. Endoscopicseminalvesiclestoneremoval. Urology 2005; 65(3): 591.
 94. Alper F, Tasar M, Yildiz H, Tasar A, Saglam M. Unexplainedhematuria in associationwith a rarerenalveinanomaly: MDCT and MRA demonstration. CardiovascInterventRadiol 2005; 28(6): 847-849.
 95. Oguz Y, Yilmaz MI, Eyileten T, Caglar K, Yenicesu M, Kaya A, Tasar M, Saglam M, Doganci L, Gulec B, Oner K, Oktenli C, Vural A. Persistantmediastinalandaxillarylymphnodetuberculosis in a renaltransplantpatientwithsuccessfuloutcome. TransplantationProceeding 2006; 38(1): 1336-1340.
 96. Tasar M, Cankal F, Bozlar U, Hidir Y, Saglam M, Ors F. Bilateralmaxillarysinushypoplasiaandaplasia: radiologicalandclinicalfindings. DentomaxillofascialRadiology 2007; 36(7): 412-415.
 97. Saglam M, Yilmaz MI, Mas RM, Tasci I, Ors F, Sonmez A, Deveci S. A case of pancreaticBurkitt’slymphoma: radiologicalfindings. DiagnIntervRadiol 2009; 15(1): 39–42.
  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
 1. Yilmaz MI, Caglar K, Saglam M, Aydin A, Cakir E, Sonmez A, Ozgurtas T, Eyileten T, Ozcan O, Bozlar U, Erbil K, Vural A. Endothelialdysfunction is associatedwithoxidativestressandasymmetricdimethylarginine (ADMA) levels in nondiabeticpatientswithchronicrenalfailure. XLII ERA-EDTA Congress, Abs SO43. Istanbul-Turkey, June 4-7, 2005. NephrologyDialysisTransplantation (NDT) 20 (Supplement 5), 2005.
 2. Yilmaz MI, Axelsson J, Carrero JJ, Saglam M, Qureshi AR, Caglar K, Eyileten T, Sonmez A, Acikel C, Cakır E, Yenicesu M. Serum visfatinconcetrationandendothelialdysfunction in chronickidneydisease. The XLIV ERA-EDTA Congress,. FO006. Barcelona-Spain, June 21-24, 2007. NephrologyDialysisTransplantation (NDT), 22 (Supplement 6), 2007.
 3. Narin Y, Saglam M, Deveci S, Ilgan S, Arslan N, Ozturk E, H Bayhan. TheEffect of different PSA parameters on prostatecancerdiagnosis. II. International Congress of NuclearOncology, Abs. Oral O37. Istanbul-Turkey, May 6-12, 1996.
 4. Ugurel MS, Saglam M, Tasar M, Pabuscu Y, Somuncu I, Ucoz T, Yinanc MA. Computedtomographyfindings of spinalinjuriesamongvictims of a majorearthquake. 5th Congress of Balkan MilitaryMedicalCommittee, Abs. Oral O20. Ankara-Turkey, September 25-28, 2000.
 5. Gokalp A, Saglam M, Dayanc M, Ozgok Y, Tan O, Peker AF. Factorsaffectingstoneclearanceforinferiorpolecalculi. XIII thCongress of theEuropeanAssociation of Urology, Abs. Poster 110. Barcelona-Spain, March 21-25, 1998. Eur. Urol., 33 (supplement 1), 1998.
 6. Balkan A, Yuksekol I, Ozkan M, Saglam M, Deveci S, Balkan M, Hatipoglu K, Demirci N. A case of transitionalcellcarcinoma of thebladderpresentingwithcestwallmetastases. 12th EuropeanRespiratoryJournalAnnualCongress, Abs. Poster P2945. Stockholm-Sweden, September 14-18, 2002. EuropeanRespiratoryJournal 20 (supplement 38), 2002.
 7. Yilmaz MI, Saglam M, Caglar K, Cakir E, Sonmez A, Ozgurtas T, Eyileten T, Yenicesu M, Acikel C, Oguz Y, Ozcan O, Yigitler C, Bozlar U, Erbil K, Aslan I, Vural A. Theendothelialfunctionsimprovewithdecrease in asymmetricdimethylarginine (ADMA) levelsafterrenaltransplantation. XLII ERA-EDTA Congress, Abs SP457, June 4-7, 2005, Istanbul-Turkey. NephrologyDialysisTransplantation (NDT), 20 (Supplement 5), 2005.
 8. Yilmaz MI, Saglam M, Sonmez A, Caglar K, Cakır E, Kurt Y, Eyileten T, Yenicesu M, Oguz Y, Vural A. Theeffect of RAS blokage on serum asymmetricdimethylarginine (ADMA) levels in chronickidneydisease. ASN (TheAmericanSociety of Nephrology), F.P0205. San Diego-CA, USA, Nov 14-19, 2006. JASN (Journal of theAmericanSociety of Nephrology), 17, November14-19, 2006.
 9. Caglar K, Yilmaz MI, Saglam M, Sonmez A, Cakır E, Eyileten T, Yenicesu M, Oguz Y, Vural A. Sevelamerincreases serum fetuin-A concentrationandimprovesendothelialdysfonction in chronickidneydisease. ASN (TheAmericanSociety of Nephrology), TH-P0445. San Diego-CA, USA, Nov 14-19, 2006. JASN (Journal of theAmericanSociety of Nephrology), 17, November14-19, 2006.
 10. Yilmaz MI, Sonmez A, Saglam M, Qureshi AR, Carrero JJ, Caglar K, Eyileten T, Cakir E, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Lindholm B, Stenvinkel P, Axelsson J. Markedlyelevatedcirculetingasymmetricdimethyl-argine (ADMA) levels in proteinuricpatientswithsecondaryamyloidosiscorrelatewithendothelialdysfunction. Is protein turnover in nephroticsyndrome a novel CVD risk factor? ASN (TheAmericanSociety of Nephrology), SU-PO905. San Francisco- CA, USA. October 31-November 5, 2007. JASN (Journal of theAmericanSociety of Nephrology), 18, October 2006.
 11. Yilmaz IM, Saglam M, Qureshi AR, Carrero JJ, Caglar K, Eyileten T, Sonmez A, Cakir E, Oguz Y, Vural A, Yenicesu M, Stenvinkel P, Lindholm B, Axelsson J. Endothelialdysfunctionandalteredcirculatinglevels of vasoactiveproteins in earlydiabeticnephropathy. Impact of proteinuria. ASN (TheAmericanSociety of Nephrology), SA-PO1029. San Francisco- CA, USA. October 31-November 5, 2007. JASN (Journal of theAmericanSociety of Nephrology), 18, October 2006.
 12. Yilmaz MI, Axelsson J, Carrero JJ, Saglam M, Qureshi AR, Caglar K, Eyileten T, Sonmez A, Oguz Y, Arslan I, Vural A, Yenicesu M, Stenvinkel P, Lindholm B. Endotelialdysfunctionandvisfatinlevelsbeforeandafterkidneytransplantation. The XLIV ERA-EDTA Congress, SaP456. Barcelona-Spain, June 21-24, 2007. NephrologyDialysisTransplantation (NDT), 22 (Supplement 6) 2007.
 13. Bozlar U, Ors F, Tasar M, Nural MS, Ugurel MS, Battal B, Saglam M, Karademir I. Anatomicalvariations of abdominalaorticbranchesandtheirconcordancerates: a preliminarystudybymultidedetector CT angiography. EuropeanSocietyGastrointestinalandAbdominalRadiology (ESGAR).18th Annual Meeting anmdPostgraduate Course. P-195. Lisbon- Portugal. June 12-15, 2007. EuropeanRadiology, 17 (Supplement 3), 2007.
 14. Ozata M, Erbil K, Bolu E, Kenar L, Bulur M, Saglam M, Azal O, Corakci A, Gundogan MA. Serum total sialicacidlevels in untreatedmalehypogonadism. 8th Balkan Congress of Endocrinology, Abs. Poster 102. Bursa-Turkey,3-5 May, 1995.
 15. Saglam M, Yasar M, Sizlan A, Dundaroz R, Bilgi C, Ozisik T. An adultpatient: solitary testis, inguinalherniaandscrotalhydrocele. 3rd Congress of Balkan MilitaryMedicalCommittee, Abs. Poster Pos2 PO238, Athens-Greece, May 10-13, 1998.
 16. Saglam M, Tarik U, Yasar M, Sizlan A, Dundaroz R, Bilgi C, Ozisik T. Haricotbeanappendicitis: an unusualcase of foreign body of theappendix. 4th Congress of Balkan MilitaryMedicalCommittee, Abs. Poster 07E120, Bucharest-Romania, June 6-10,1999.
 17. Dinc A, Saglam M, Turan M, Simsek I. Pes planus in FMF patients. 4th Congress of Balkan MilitaryMedicalCommittee, Abs. Poster 08E41, June 6-10, Bucharest-Romania, 1999.
 18. Yasar M, Sizlan A, Saglam M, Kocaoglu M, T Ozisik. Lateralinternalsphincterotomy in thetreatment of anal fissures. 4th Congress of Balkan MilitaryMedicalCommittee, Abs. Poster 07E146, Bucharest-Romania, June 6-10, 1999.
 19. Saglam M, Ugurel MS, Tasar M, Yinanc MA, Tayfun C. Role of three-dimensionreconstructionhelicalcomputedtomography in theevalution of maxillofacialtraumas. 5th Congress of Balkan MilitaryMedicalCommittee, Abs. Poster P326, Ankara-Turkey, September 25-28, 2000.
 20. Saglam M, Dundaroz R, Ugurel MS, Yasar M, Sizlan A, T Ozisik. Comparison of needles in thedevelopment of thecompartmentsyndromeduringintraosseousradiocontrastmediainfusion: an experimentalstudy in rabbits. 5th Congress of Balkan MilitaryMedicalCommittee, Abs. Poster P161, Ankara-Turkey, September 25-28, 2000.
 21. Tahmaz L, Yalçın O, Yağcı S, Saglam M, Erduran D, Harmankaya C. Isolatedureteropelvicjunction (UPJ) laserationfollowingblunt body trauma. 5th Congress of Balkan MilitaryMedicalCommittee, Abs. Poster P259, Ankara-Turkey, September 25-28, 2000.
 22. Saglam M, Ugurel MS, Dundaroz R, Sizlan A, Yasar M, Tasar M, Somuncu I. Intraosseousphyelography as an alternativetointravenouspyelography: an experimentalstudy in rabbits. 5th Congress of Balkan MilitaryMedicalCommittee, Abs. Poster P242, Ankara-Turkey, September 25-28, 2000.
 23. Aslan H, Pay S, Gok F, Sengul A, Saglam M, M Gulec. Is thereany role of anti-annexin V autoantibodies in thethromboticevents of behçet’ssyndrome. TheAnnualEuropeanCongress of Rheumatology, Abs. Poster AB0090. Prague-Czech, 11 May, 2001.
 24. Mas N, Erbil KM, Mas R, Saglam M, Tuncel M, R Basar. Evaluation of pancreaticmorphology in non-insulindependentdiabetesmellituspatients. EuropeanAssociation of ClinicalAnatomy 6th Congress, Abs. Poster 170, Montpellier-France, September 13-14, 2001.
 25. Surer I, Dundaroz MR, Saglam M, Cetinkursun S, Gokcay E. Catch-upgrowth in childrenwithmonosymptomaticnocturnalenuresis. International Children’sContinenceSocietyandAsia Pacific Association of PaediatricUrologistsJoin Meeting, Abs. Poster PP2.03, Hong Kong, 10-13 December, 2002.
 26. Erdem H, Taslipinar A, Dinc A, Saglam M, Simsek I, Uysal Y, Pay S. Submandibularlymphnodes in uveitis. XI. International Conference on Behcet’sDisease. Abs. Oral D16, Antalya-Turkey, October 27-31, 2004.
 27. Kocaoglu M, Bulakbasi N, Ilica T, Saglam M, Ustunsoz B, Tayfun C, Somuncu I. Combinedstaticdynamic MR urography in pediatricuropathologies. EuropeanSociety of PediatricRadiology, ASPR Abs, P6.07. DuplinIreland, May 29-June 3, 2005.
 28. Caglar K, Yilmaz MI, Saglam M, Cakir E, Kilic S, Egileten T, Sonmez A, Oguz Y, Oner K, Vural A, Yenicesu M. Theendotelialfunctionsimprovewithincrease in fetuin-A levelsafterrenaltransplantation. World TransplantationCongress. The First Joint International Transplant Meeting. Abstract 1164. Boston, Massachusetts, USA, July 22-27, 2006.
 29. Ors F, Tasar M, Husmen G, Saglam M, Bozlar U, Nural MS, Yildirim D. Nonspecificcontrastedhypodenseliverlesions in dynamıcenhancedlivercomputedtomography: ultrasonographyandbiopsyfindings. 12 thCongress of Balkan MilitaryMedicalCommittee, P-280. PoianaBrasov- Romania, June 24-28, 2007.
 30. Ors F, Saglam M, Ugurel MS, Tasar M, Tayfun C, Ucoz T. Seminalvesicleabnormalitiesduringtransrectalultrasound of infertile Males.12 thCongress of Balkan MilitaryMedicalCommittee, P-238. PoianaBrasov- Romania, June 24-28, 2007.
 31. Saglam M, Ors F, Nikola S, Yildirim D, Bozlar U, Tasar M, Tuzun A. Sonographicandmultidetectorcomputedtomographicfindings of inflammatoryboweldisease. 12 thCongress of Balkan MilitaryMedicalCommittee, P-265. PoianaBrasov- Romania, June 24-28, 2007.
 32. Sonmez A, Yilmaz IM, Zoccali C, Saglam M, Kilic S, Uckaya G, Eyileten T, Yenicesu M, Kutlu M. Therelationshipbetween hemoglobin levelsandendothelialfunctions in diabetesmellitus. 11 thEuropeanCongress of Endocrinology, P367. İstanbul-Turkey, 25-29 April, 2009.
  C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
  Ulusal
 • Damar hastalıkları ve embolik olaylar. Editörler: Yılmaz AT, Baykal Y, Tatar H, Koçar İH, Şen D. Vasküler radyolojik görüntüleme ve girişimsel radyoloji. Taşar M, Saglam M. 95-117. GATA Basımevi, 2004.
 • Acil Ultrasonografi Özel Sayısı. Sayı Editörü.Turkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2012;5(2):21-36.
  Uluslararası
 • EndoscopicProcedures in ColonandRectum. Editor: Ribeiro da Rocha. Virtual Colonoscopy: Indications, Techniques, Findings. Mutlu Saglamand Fatih Ors. Intech, 2011 (ISBN 978-953-307-677-5)