Son Güncelleme Tarihi : Ağustos 11, 2023

Prof. Dr. Sait BAĞCI

Gastroenteroloji

Prof. Dr. Sait BAĞCI

Mezun olduğu tıp fakültesi:İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1982)

Uzmanlık eğitimi aldığınız yer ve yıl :Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) İç Hastalıkları İhtisasını 1989, Gastroenteroloji ihtisasını 1992 yılında bitirdi.

Mesleki Deneyim:

 • 1993 yılında GATA Gastroenteroloji B.D.’da Yrd. Doç. olarak göreve başladı. Eylül 1995’ten itibaren bir yıl süre ile Londra “King’s College Hospital”  Karaciğer Araştırmaları Enstitüsü’nde Hepatit B ile ilgili moleküler biyoloji çalışmalarına ve bazı klinik aktivitelere katıldı. 
 • 1997’de doçent, 2008 yılında profesör oldu. 2009 yılında Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı oldu. 2002-2010 yılları arasında Ankara Özel Bayındır Hastanesi’nde yarı zamanlı  Gastroenteroloji  uzmanı olarak çalıştı. 2014 yılında GATA İç Hastalıkları A.D. ve Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı oldu. 2016 yılında emekli oldu.
 • Yurt içi ve yurt dışında, yüzden fazla kongre, sempozyum, kurs ve eğitim faaliyetlerine düzenleyici, konuşmacı, eğitici ve dinleyici olarak katıldı.
 • Türkiye’de ilk defa Gastroenteroloji alanında klinik kök hücre uygulamalarını başlattı. Sağlık Bakanlığı Kök Hücre Nakilleri Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği yaptı.

Tıbbi ilgi alanları :
Karaciğer, safra yolu ve pankreas hastalıkları, Özofagus ve mide hastalıkları, İltihabi bağırsak hastalıkları, Kök hücre uygulamaları.

Özellikli işlem:Tanısal ( Gastroskopi, Rektoskopi, Kolonoskopi ) ve girişimsel ( Dilatasyon, Stent, EMR, ESD, ERCP, EUS, PEG, Mide botoksu ve mide balonu ) endoskopik işlemler

Bilimsel yayınlarından bazıları :

 1. BAGCI S, TUZUN A, ATES Y, GULSEN M, UYGUN A, YESILOVA Z, KARAEREN N, DAGALP K: Efficacy and Safety of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography in Patients with Billroth II Anastomosis. Hepato-Gastroenterology 2005; 52:356-359.
 2. BAGCI S, TOY B, TUZUN A, ATES Y, ASLAN M, INAL A, GULSEN M, KARAEREN N, DAGALP K: Continuity of cytokine activation in patients with familial Mediterranean fever. Clin Rheumatol 2004 Aug; 23(4):333-7.
 3. BAGCI SERCIN CNYESILOVA ZOZCAN A DEGERTEKIN B DAGALP K: Levels Of Serologic Markers Of Celiac Disease in Patients with Reflux Esophagitis.  World J Gastroenterol 2007;12(41):6707-10.
 4. BAGCI S, TUZUN A, ERDIL A, UYGUN A, GULSEN M, DAGALP K: Endoscopic Treatment of Pancreatic Duct Disruption Due To Blunt Abdominal Trauma. Military Medicine 2007;172(5): 548-550.
 5. BAGCI S, TUZUN A, ERDIL A, GULSEN M, DAGALP K: Treatment of Choledocholithiasis in Pregnancy. Arch Gynecol Obstet 2003;267(4):239-41.
 6. BAĞCI S, YALÇIN A, ÖZDEMİR İÇ, YÜRÜTKEN S, ERİKÇİ S, KUTLU M : Sigara Kullanımının Trombosit Fonksiyonlarına Etkisi. GATA Bülteni 1990;32:639-648.
 7. BAĞCI S, KARAEREN N, GÜLŞEN M, UYGURER C,DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ AK, ALPER A: Ekstrahepatik Kolestazın Etyolojik Tanısında Endoskopik Ultrasonografi. GATA Bülteni 1995; 37;341-345.
 8. BAĞCI S, ÇETİN C, DEMİRİZ M, UYGURER C, GÜLŞEN M, KARAEREN   N, DAĞALP K, ALPER A: Hepatosellüler Karsinomalı Olgularımızın Analizi. Turk J Gastroenterol 1997;8:36-40.
 9. BAĞCI S, ERÇİN CN, TÜZÜN A, GÜLŞEN M, UYGUN A, BALKAN M, KAYMAKÇIOĞLU N, UZAR Aİ, KARAEREN N, DAĞALP K: Kolesistektomiye Bağlı Safra Yolu Yaralanmalarında Endoskopik Tanı ve Tedavi. Gülhane Tıp Dergisi 2002; 44(4):415-422.
 10. 10.BAĞCI S, AYTA H, TÜZÜN A, ATEŞ Y, ERÇIN N, UYGUN A, GÜLŞEN M, KARAEREN N, DAĞALP K: Sirozlu Hastalarda Spontan Assit Enfeksiyonunun Görülme Oranı ve Risk Faktörleri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2003;2(2):69-75.
 11. 11.BAĞCI S, TÜZÜN A, ERGÜN H, ATEŞ Y, UYGUN A, GÜLŞEN M, ERDİL A, KARAEREN N, DAĞALP K: Jukstapapiller Duodenal Divertiküllerin Bilio-Pankreatik Hastalıklarla İlişkisi Ve ERCP İşlemine Etkisi. Endoskopi 2005;16(1):15-19.
 12. 12.BAĞCI S, GÜLŞEN M, UYGURER C, ÇETİN C, ÖZEL Y, KARAEREN N, DAĞALP K, ALPER A: Safra Taşı Hastalığı Düşünülen Olgularda Mikrolitiyazis Saptanmasının Tanı ve Tedaviye Katkısı. Endoskopi  1996;2:76-79.
 13. 13.BAĞCI S, GÜLŞEN M, UYGURER C, KARAOVA S, ÖZTÜRK H, KARAEREN N, DAĞALP K, ALPER A: Karaciğer Hidatik Kisti Nedeniyle Gelişen Bronko Biliyor Fistül. Endoskopi 1996;4:183. 1996.
 14. 14.BAĞCI S: Nonülser Dispepsi ve HP. T Klin J Gastroenterohepatol 2002;13(3):161-157. 
 15. 15.BAĞCI S: Akut Pankreatitin Sistemik Komplikasyonları. Turk J Gastroenterol 2004;15(Suppl 2):36-39.
 16. 16.BAĞCI S: Özofageal Disfaji. T Klin J ENT 2004;4(3):152-159.
 17. 17.BAĞCI S: Karaciğer Fibrozisinde Tanı Metodları. T Klin J Gastroenterohepatol 2005; 1(16):29-43.
 18. 18.BAĞCI S: Karaciğerin Granülomatöz Hastalıkları. T Klin J Microbiol-Infec 2003;2(3) :208-212.