Psk. Gizem ARSLAN

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: Ufuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Ana Bilim Dalı-2011
Uzmanlık Eğitimi ve Aldığı Yer ve Yılı: Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gelişimsel Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı-2014

Mesleki Deneyim:

 • Özel Büyük Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi(Ekim 2011-Mayıs 2015)
 • Özel Büyük Ortadoğu Hastanesi(Şubat 2016-)

Tıbbi İlgi Alanları

 • Çocuk ve Ergen Psikolojisi
 • Duygu Durum Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Kaygı Bozuklukları
 • Fiziksel ve Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Topluma Kazandırılması ve Aile Rehberliği
 • Aile Danışmanlığı
 • Oyun Terapisi
 • Psikolojik Testlerin Uygulanması

Özellikli İşlemler (Uzmanı Olunan İşlemler)

 • Moxo Dikkat Testi (Aralık-2019)
 • Emdr (Temmuz- 2017)
 • Oyun Terapisi(Mayıs- 2016)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi(1.aşama)
 • Aile Danışmanlığı( Eylül- 2015)
 • Çocuk Değerlendirme Paketi
 • İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama

Bilimsel Yayınlar
ZİHİNSEL ENGEL TANISI ALMIŞ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN, ENGEL TÜRLERİNE GÖRE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ VE SOSYAL DESTEK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ( 2014-ANKARA)