Uzm. Dr. Fatma KUMBARA BOZER

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: 2000 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi  Aldığı Yer ve Yılı: Ankara Fizk Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 2015

 Mesleki Deneyim: 2005-2006 Özel Uzmanlar Tıp Merkezi

                                   2006 Başkent  Konya Hastanesi

                                   2006-2007 Özel Ada Tıp Merkezi

                                    2007-2009 Özel Bahar Ftr Merkezi

                                    2009-2016 Özel Ftr Merkezi

                                    2016-2019 Özel Enerji Ftr Merkezi

Tıbbi İlgi Alanları: Ağrı

                                Hemipleji  Rehabilitasyon

                                 Kırık Rehabilitasyonu

Özellikli İşlemler: Akupunktur

                               Nöralterapi

                               Hacamat

                               Ozon

                               İntraartiküler Enjeksiyon

Bilimsel Yayınlar:

• Ersöz M, Atalay N, Kumbara F, Atasu S. Sağlıklı Olgularda Ayak Bilek Evertör/İnvertör Kas

Gücü Oranlarının Yaş Gruplarına Göre Değişiminin İncelenmesi. Poster: 2.Uluslararası

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Prag, Çek Cumhuriyeti,18 – 22 Mayıs 2003.

Tartışmalı Poster Sunumu: 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi , Antalya,

Türkiye, 4 – 8 Ekim 2003

• Selçuk B, Kumbara F, Kurtaran A, Ersöz M, Akyüz M. Genç Erişkinlerde İnme. Sözel Sunum:

5. Akdeniz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Türkiye. Eylül 30–Ekim 04, 2004 

• Kurtaran A, Kumbara F, Selçuk B, Atasü S. Serebral Palsili Çocuklarda El Fonksiyonları.

Poster Sunumu: 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi , Antalya, Türkiye, 4 – 8

Ekim 2003

• Selçuk B, Kumbara F, Kurtaran A, Ersöz M, Akyüz M. Genç Erişkinlerde İnme. Türkiye

Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 2004; 15(4): 267-274. 

• Selçuk B, Kumbara F, Kurtaran A, Ersöz M, Akyüz M. Neoplaziye Bağlı Gelişen Omurilik Hasarlı Hastaların Demografik Özellikleri. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2005; 51(2);62-64.

• Selçuk B, Kumbara F, Kurtaran A, Ersöz M, Akyüz M. İnmeli Hastaların Rehabilitasyon

Merkezinde Yattıkları Döneme Ait Maliyet Analizi. Türkiye Fiziksel Tıp Dergisi 2005; 8(2):

89-94.

• Selçuk B, Kumbara F, Kurtaran A, Ersöz M, Akyüz M. Omurilik Yaralanmalı Hastaların

Rehabilitasyon Merkezinde Yattıkları Döneme Ait Maliyet Analizi. Türkiye Fiziksel Tıp

Dergisi 2005; 8(2): 95-101. 

• Atalay N, Ersöz M, Eser F, Kumbara F, Akyüz M. Serebrovasküler Olaya Bağlı Hemipleji

Gelişen Hastalarda El Bilek Eklem Pozisyon Duyusunun Bilgisayarlı İzokinetik Sistemlerle İncelenmesi. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2008; 54(2):46-50.