Son Güncelleme Tarihi : Ağustos 11, 2023

Uzm. Dr. Hatice Ağır

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR)

Eğitim:

 • 2008-2014 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2016-2020 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mesleki Deneyim:

 • 2014-2015 Artvin Toplum Sağlığı Merkezi
 • 2016-2020 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2020-2023 Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2023- Ortadoğu Hastanesi

Uzmanlık Alanları:

 • Geleneksel ve tamamlayıcı tedavi uygulamaları (GETAT)
 • Nöralterapi
 • Mezoterapi
 • Akapunktur
 • Ozonterapi
 • Ultrason eşliğinde girişimsel enjeksiyon tedavileri
 • Ağrı tedavisi

Makaleler:

Uluslararası Makale
1) Hatice Ağır, Müyesser Aras, Esra Dilek Keskin, Hafsa Feyza Özer, Gülten Karaca, Ufuk Ergün, Serap Yörübulut (2021) VALIDITY AND RELIABILITY OF THE FULL CUP TEST IN PATIENTS WITH CHRONIC LOW BACK PAIN.TheTurkıshSociety of Algology

2) Osteoma in the Lumbar Spinal Canal as a Rare Cause of Sciatica: A Case Report and Literature Review,Hatice Ağır, Turkiye Klinikleri J Case Rep.doi: 10.5336/caserep.2021-86083
Ulusal Makale
1) Say, B., Ergun, U., Agir, H., Karaca, G., & Keskin, E. D. (2020). Full cup test (FCT) forsymptomseverityassessment in carpaltunnelsyndrome/comparingscoreswithclinicalandneurophysiologicalfindings. Annals of MedicalResearch, 27(4), 1263-1267.

2) Kültür, T., Şimşek, G., &Hatice, AĞIR. (2020). THE EFFECT OF CERVICAL MANIPULATION TREATMENT IN BENIGN PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO PATIENTS WITH NECK PAIN. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 22(1), 113-120.

Kitap Bölümü:

 • İç Hastalıklarında Temel Semiyoloji, Postür Analizi,
 • İç Hastalıklarında Temel Semiyoloji, Lökomotor Sistem Muayenesi
 • Nörorehabilitasyon Kitabı, nörolojik disabiltede fonksiyonel değerlendirme
 • Nörorehabilitasyon Kitabı, Editörlük

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü sunumlar
1) SPİNAL KORD YARALANMALI HASTADA ‘PUSH UP’ İLE YAPILAN TEKERLEKLİ SANDALYE TRANSFERİNİN NADİR BİR KOMPLİKASYONU, SS-172,1.AHİ EVRAN ULUSLARARASI TIP VE SAĞLIK BİLİMLER KONGRESİ

2) FULL CUP TESTİ / DOLU BARDAK TESTİ (FCT)’ NİN KRONİK BEL AĞRILI HASTALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, SS-079, 1.AHİ EVRAN ULUSLARARASI TIP VE SAĞLIK BİLİMLER KONGRESİ

3) TURKISH ADAPTATION, VALIDITY AND RELIABILITY OF THE SUBJECTIVE INDEX OF PHYSICAL AND SOCIAL OUTCOME (SIPSO) ,22nd EuropeanCongress of PhysicalandRehabilitationMedicine (ESPRM 2020) in Belgrade, Serbia.

4) PES PLANUS VE VENÖZ YETMEZLİK İLİŞKİSİ [SS-83], ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2020

5) QUALITY OF LIFE IN WOMEN WİTH FIBROMYALGIA SYNDROME, INTERNATIONAL HARRAN HEALTH SCIENCES CONGRESS-III October 1-3, 2021,HarranUniversity, Şanlıurfa

6) KIRSAL LOKALİZASYONDA BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE GÖĞÜS CERRAHİSİ BRANŞINA YAPILAN POLİKLİNİK BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, International Harran HealthSciencesCongress – II May 6-8, 2021 / Harran University, Sanliurfa, Turkey

Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda poster sunumlar
1) Cousin SENDROMLU BİR OLGUNUN REHABİLİTASYON SONUCU, NADİR BİR olgu sunumu 26.ulusal Ftr kongresi ,25-29 nisan 2017 ,Antalya
2) Nadir Bir Siyatalji Nedeni LomberSpinal Kanalda Osteom: Olgu Sunumu PS-075, ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2018
3)Reiter Sendromu Tanısı Alan Etanercept ile İndüklenenPsöriyatikArtrit Olgu Sunumu P-113,ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2019
4)RomatoidArtrit Tanılı Bir Hastada Düşük Doz Metotreksat Kullanımına BağlıGelişen Cilt Erüpsiyonu: Nadir Bir Olgu Sunumu, P-178, ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ 2019
5) FULL CUP TEST/DOLU BARDAK TESTİ (FCT)’NİN KARPAL TÜNEL SENDROMU SEMPTOM/ ELEKTROFİZYOLOJİK DEĞERLENDİRMEDE KULLANIMI, BP-30, ULUSLARARASI KATILIMLI 54. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 • Türkiye FTR Uzman Hekimler Derneği
 • El Hastalıkları ve Rehabilitasyonu Derneği
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği SerebralPalsi Çalışma Grubu
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Geriatrik Rehabilitasyon Çalışma Grubu
 • Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği