Uzm. Dr. Mükerrem TEKOLUK

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Hacettepe Universitesi 2014

Uzmanlık Eğitimini Aldığı Üniversite ve Yılı : Ankara Diskapi Yildirim Beyazit E. A. H.

Mesleki Deneyim (Çalıştığı Eski Kurum veya Kurumlar) :

2014- Merzifon Karamustafa Pasa D. H.
2014-2019: Ankara Diskapi Yildirim Beyazit E. A. H.
2019- Amasya Suluova D. H.
2019-2021: Ankara Diskapi Yildirim Beyazit E. A. H.

İlgi Alanları :

-Tiroid Hastaliklari
-Diyabetes Mellitus
-Karaciger sirozu
-Akut bobrek hasari
-Kronik bobrek hastaligi
-Kalp yetmezligi
-Anemiler

Bilimsel Faaliyetler :

-6. Türk Tibbi Onkoloji Kongresi – Poster sunumu- Oxaliplatin extravazasyonu olan Rektum ca ‘li olgu
-36. Ulusal Nefroloji Kongresi-Poster sunumu-Hemodiyaliz Hastalarinda Kuru Agirlik Tayininde Serum Ozmolaritesinin Rolü
-J Clin Exp Med 2019;12(1):989-996
www.ijcem.com /ISSN:1940-5901/IJCEM0079349
Incidence and risk factors of port related infections in
patients with hematological malignancy
-43. Ulusal Hematoloji Kongresi- Poster sunumu – Hematolojik maligniteli hastalarda port enfeksiyonu insidansi ve risk faktorleri
-33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi – 2016-YÜKSEK DOZ ATORVASTATİN KULLANIMI SONRASI RUTİN
HEMODİYALİZ PROGRAMINA ALINAN RABDOMİYOLİZE BAĞLI
BÖBREK YETMEZLİĞİ: OLGU SUNUMU

  • 3. Ankara Hipertansiyon Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 2019- Sozlu sunum- Hiponatreminin nadir bir nedeni: Panhipopituiterizm

  • Son Güncelleme Tarihi : Ekim 31, 2021 .