Hasta – Hasta Adayı Açık Rıza Metni

HASTA/HASTA ADAYI/HASTA YAKINI KİŞİSEL VERİ AÇIK RIZA FORMU

Büyük Ortadoğu Sağlık Eğitim Turizm San. Tic A.Ş. (Özel Ortadoğu Hastaneleri, “Veri Sorumlusu” / “Şirketimiz”) ile aranızda bulunan ticari iş ilişkisi kapsamında Şirketimize sunmuş olduğunuz kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesi söz konusu olduğundan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca sizden açık rızanızı talep ediyoruz.

Açık Rıza Metni

Kanun kapsamında, hasta/hasta adayı ve hasta yakınlarına yönelik hazırlanan ve tarafınıza iletilen aydınlatma metninde ve Şirketimiz Kişisel Verileri İşleme ve Saklama Politikasında; hangi kişisel verilerinizin hangi amaç ile işlendiğine ve hangi durumlarda paylaşıldığına ayrıntıları ile yer verilmiştir. Bu AÇIK RIZA metnini imzalamakla

Şirketimize sunmuş olduğunuz, kimlik bilgileri (ad-soyad, doğum tarihi doğum yeri), iletişim bilgileri (telefon, e-mail, adres) ile sağlık bilgilerinizi İş sürekliliğinin sağlanması / – Ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgilendirme amacıyla SMS, MMS, e-posta ve her türlü ticari elektronik ileti ve diğer iletişim araçları aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi / – İş akışının sağlanması, iletişimin kurulması ve kolaylaştırılması amaçlarıyla sınırlı olarak, mesajlaşma uygulamaları vasıtasıyla yurtdışı hizmet sağlayıcıları ile paylaşılması, amaçlarıyla sınırlı olarak alma, saklama ve yurtiçi ve gerektiğinde yurtdışına aktarma işlemleri de dâhil olmak üzere, işleme yetkisini vermektesiniz. Sağlık bilgileriniz Şirketimizin meşru menfaatinin korunması, hukuki sorumluluklarının ve tarafınızla olan sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; kimlik ve iletişim bilgileriniz ise ilgili amaç doğrultusunda hizmet satın aldığımız tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır. Bu AÇIK RIZA metnini imzalamasanız dahi Şirketimize sunmuş olduğunuz kişisel verilerin Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddesi çerçevesinde işlenmesinin söz konusu olabileceğini hatırlatmak isteriz.

Açık Rızanın İptali

Açık rızanızı geri almak, bilgi değişikliği yapmak veya belgenizin imha edilmesini istemeniz halinde, talebinizi Şirketimizin İvedik Caddesi No:61 Yenimahalle/Ankara adresine fiziken yahut noter kanalıyla iletebilir, kvkk@ortadoguhastaneleri.com.tr adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz

  • Son Güncelleme Tarihi : Kasım 1, 2021 .