Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

MANUEL TERAPİ
Doktor ve Fizyoterapistler tarafından yapılan ve “el ile tedavi” anlamına gelen bir tedavi yöntemidir. Yüz yılı aşkın süredir tıp dünyasında uygulanmaktadır. Bel, boyun, sırt ağrıları ve daha birçok kas iskelet sistemi problemlerinde el ile uygulanan manuel terapi; etkili ve ağrısız bir yöntemdir. Eklem, kas, yumuşak doku ve birçok miyofasyal yapılara el ile uygulanan, kendine özgü spesifik tekniklerden oluşan bir tedavi yaklaşımıdır. Fizik tedavi içerisinde özel bir yeri olan bu yöntem pek çok kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında ve omurga ağrılarında etkili ve emniyetli bir uygulamadır.

Spazma giren adele, blokaja giden eklem, basıya maruz kalan sinir, gerginleşen ve sertleşen her miyofasyal yapı vücutta ağrı oluşturabilecek ve kişiyi günlük yaşamında ciddi derecede rahatsız edebilecek sebeplerdendir.

Manuel terapide; vücuttaki anatomik ve fizyolojik işleyiş dikkate alınarak, bu yapıların işleyişindeki bozukluklar giderilmeye çalışılır. Yani vücuda herhangi bir ilaç verilmeden dokuların yeniden sağlıklı çalışması hedeflenir. Kendine özgü; mobilizasyon, manipulasyon, germe, gevşetme ve kas-enerji teknikleri ile dokulara fonksiyonları yeniden kazandırılır. Etkili, ağrısız ve herhangi bir yan etkisi olmayan bu yöntem,

Saç Ekimi Ortadoğu Hastanesi
• Bel ve boyun fıtıkları
• Omurganın kas ve faset kaynaklı eklem ağrıları
• Donuk omuz, impingement sendromu, rotator cuff yırtıkları
• Kol ve bacakta görülen sinir sıkışmaları
• Kalça ve sakroiliak eklem ağrıları
• Dizin menisküs ve bağ yaralanmaları
• Kırık sonrası gelişen eklem kısıtlılıkları
• Boyun kaynaklı baş ağrıları gibi pek çok durumda güvenle uygulanabilir.
ORTOPEDİK REHABİLİTASYON
Temelde bir manuel terapi işlemidir. Şu durumlarda uygulanır;

• Kırık sonrası hareket kısıtlılığı olan durumlarda hareket genişliğini tekrar sağlamak için
• Kalça, diz, omuz, dirsel, ayak bileği, el bileği bölgesi ortopedi ameliyatları sonrası hızlı bir şekilde iyileşerek günlük yaşam aktivitelerine ve işe tekrar dönüş ağlamak için
• Spor sakatlıkları sonrasında hızlı bir şekilde iyileşerek tekrar spora dönmek için.
NÖROLOJİK REHABİLİTASYON
Beyin veya omuriliğin hasarlandığı/hastalandığı durumlarda yapılan bir tedavi yöntemidir. Kazalar, enfeksiyonlar, yapısal ve doğumsal bozukluklar ve dolaşım problemi ile ortaya çıkan tam veya kısmi felç ve kazalar sonucu ortaya çıkan omurilik felci gibi nörolojik hastalıklarda, nörolojik rehabilitasyon mutlaka yapılmalıdır. Amaç hastanın fonksiyonel hareketini sağlamaktır. Nöroloji ve beyin cerrahi uzmanları ile işbirliği halinde gerçekleştirilen nörolojik rehabilitasyon şu durumlarda uygulanır;

• Omurilik yaralanmaları
• Beyin kanamaları
• Serebral Palsi (CP)
• Multipl Skleroz (MS)
• Parkinson hastalığı
• Polio sekeli (çocuk felci)
• İş kazası sonucu oluşan yaralanmalar
• Polinöropati
• Periferik sinir yaralanmaları
• Karpal tünel sendromu, tarsal tünel sendromu, torasik outlet sendromu ve ulnar nöropati
• Fasial paralizi (yüz felci)
PULMONER (AKCİĞER) REHABİLİTASYON
Pulmoner rehabilitasyon (PR) kronik solunum hastalığı olan olgularda, egzersiz toleransı ve günlük yaşam aktivitelerinde azalma, nefes darlığı gibi yakınmalarda artış ya da sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde bozulma olduğunda standart tedavi ile bütünleşmesi gereken yaklaşımları içerir.

Göğüs hastalıkları kliniği ile işbirliği içerisinde fizik tedavi uzmanı doktor ve fizyoterapistten oluşan bir ekip ile planlanır ve uygulanır. Multidisipliner, kapsamlı pulmoner rehabilitasyon programında aşağıdaki başlıklar ve uygulamalar yer almaktadır:

• Kişiye özel egzersiz programı.
• Akciğer sağlığı, hastalıkları ve tedavileri ile ilgili hasta ve aile eğitimi.
• Nefes darlığı ile baş edebilme yöntemleri
• Beslenme danışmanlığı, tedavisi.
• Psikososyal değerlendirme ve destek tedavileri
Göğüs hastalıları uzmanı ile işbirliği halinde gerçekleştirilen pulmoner rehabilitasyonu aşağıdaki hastalıklarda ve durumlarda uygulanabilmektedir;

• KOAH
• Astım
• İnterstisyel hastalıkları (Bağ dokusu hastalıkları)
• Bronşektazi
• Kistik fibrozis
• Göğüs duvarı hastalıkları
• Nöromüsküler hastalıklar
• Ventilatöre bağımlı hastalar
• Cerrahi öncesi ve sonrası
• Akciğer transplantasyonu önce ve sonrası
• Volüm azaltıcı cerrahi
• Akciğer kanser hastaları
• İstirahat ya da egzersiz dispnesi
• Egzersiz toleransında azalma
• Günlük yaşam aktivitelerinde yetersizlik
• Sağlık durumunda bozulma
• Mesleki performansda azalma
KARDİYAK REHABİLİTASYON
Kalp ve damar hastalığı olan kişilerin maksimal fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılması amacı ile uygulanan ve aşağıda sıralanan işlemlerin tamamıdır.

• Kişiye özel ve tıbbi gözetim altında yapılan egzersiz programı
• Kalp damar sağlığı, hastalıkları ve tedavileri ile ilgili hasta ve aile eğitimi
• Beslenme danışmanlığı, tedavisi.
• Psikososyal değerlendirme ve destek tedavileri.
Kardiyoloji uzmanı doktor, fizik tedavi uzmanı doktor ve fizyoterapistten oluşan bir ekip ile planlanır ve uygulanır. Kardiyak rehabilitasyon ile kalp hastalığı yada cerrahisi nedeni ile fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak kısıtlanan hastanın işine ve sosyal hayatına geri dönebilmesi, fonksiyonel düzeyinin geliştirilmesi, iyileşmesinin hızlandırılması ve hastanın yaşam süresinin uzatılması amaçlanır. Şu hastalıklarda uygulanır;

• Koroner arter hastalığı
• Miyokard infarktüsü sonrası(kalp krizi sonrası)
• By-pass ameliyatı sonrası
• Kalp yetmezliği ve hipertansiyon varlığında
• Kalp pili sonrası
Kardiyak rehabilitasyonu gerekli olduğu durumlar şunlardır:

• İstirahat ya da egzersiz göğüs ağrısı
• Egzersiz toleransında azalma
• Günlük yaşam aktivitelerinde yetersizlik
• Sağlık durumunda bozulma
• Mesleki performansda azalma
LENFÖDEM TEDAVİSİ-LENFATİK DRENAJ
Vücutta lenf sıvısının birikmesi nedeniyle oluşan ödemin giderilmesi için özel eğitim almış fizyoterapistler tarafından elle yapılan bir tedavi şeklidir. Özellikle meme kanseri gibi bazı kanser türleri sonrasında, lenf damarlarını etkileyen travma ve enfeksiyonlar sonrasında lenfödem tedavisi gerekli olabilir.

GEBELİK ÖNCESİ VE SONRASI REHABİLİTASYON
Burada gebelerde özel uygulanan egzersiz programları ile gebelik öncesi annenin doğuma hazırlanması, gebelik sonrasında ise idrar kaçırma gibi sorunların oluşmaması ve hızla toparlanarak forma girmesi esas amaçtır. Gebelik boyunca bozulan duruşun (postür) düzeltilmesi, bel karın ve pelvis kaslarının güçlendirilerek doğumun kolaylaştırılması, solunum egzersizleri ile annenin doğum sırasındaki performansının artırılması için gerekli olan egzersizler gebelik aylarına göre ayrı ayrı olup fizyoterapistler eşliğinde uygulanmaktadır.

NÖRALTERAPİ
Saç Ekimi Ortadoğu Hastanesi
İç ve dış etmenler vücutta elektriksel iletişime etki ederek hastalık meydana getirebilir. Nöralterapi bozulan bu elektriksel iletişime etki ederek, vücudun kendi kendini iyileştirme ve denge sağlama sistemini aktive etmeye yarayan bir yöntemdir. Tedavi lidokain ve prokain adı verilen lokal anestezik maddeler kullanılarak yapılır. Başlıca aşağıda listelenen hastalıklarda kullanılmakla birlikte genel sağlığın korunmasına ve savunma sisteminin güçlendirilmesine olan etkileri nedeniyle de tercih edilen tedavi metodlarından biridir.

• Bel, boyun ve sırt ağrıları
• Bel ve boyun fıtıkları
• Fibromiyalji( yumuşak doku romatizması)
• Eklem ağrıları
• Sinir sıkışmalarında güvenle kullanılır.
MÜDAHELE VE ENJEKSİYONLAR
Ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğinde aşağıdaki müdahele ve enjeksiyonlar da hastaların ihtiyaçlarına göre yapılmaktadır.

• PRP (Platelet Rich Plazma) tedavisi: Hastanın kendi kanından yoğunlaştırılan onarım fonksiyonu yüksek hücrelerin hasarlı eklem yada tendon bölgelerine verilmesidir.
• Kuru iğneleme tedavisi
• Eklem içi enjeksiyonları
• Tendon enjeksiyonları
• Kinezyo bantlama
• Traksiyon
• Elektrik stimülasyonu
• ESWT
TEDAVİSİ YAPILAN DİĞER HASTALIKLAR
• Osteoartrit (eklemlerde kireçlenme)
• Disk hernileri (bel ve boyun fıtıkları)
• Kol, dirsek, el ve bilek ağrıları (tuzak nöropatiler, tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu…)
• Ayak, ayak bileği ağrıları (hallux valgus, düz tabanlık…)
• Osteoporoz (kemik erimesi/zayıflığı.)
• Fibromiyalji,
• Romatoit artrit,
• Skolyoz
• Fibromyalji
• Topuk dikeni
• Menisküs yırtığı ve bağ yaralanmaları tedavisi
• Yürüyüş bozuklukları tedavisi
• Tenisçi dirseği tedavisi
• Ankilozan spondilit
• Tendinit,
• Kemik, kas, ekleme ağrıları.
TAMAMLAYICI VE GELENEKSEL TIP TEDAVİ YÖNTEMLERİ:
Günümüzde modern fizik tedavi uygulamaları yanında geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış bazı tamamlayıcı ve geleneksel tıp uygulamaları da fizik tedavi kliniklerinde sertifikalı hekimler tarafından uygulanmaktadır. Özel Ortadoğu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniğinde de aşağıdaki alternatif tıp uygulamaları yapılmaktadır.

AKUPUNKTUR
Akupunktur 3000 yıldan fazladır uygulandığı bilinen bir tedavi metodudur. Derin doku ve organlardaki bozuklukları vücuttaki belirli noktalara çok ince iğneler uygulayarak deri üzerinden tedavi etmeyi amaçlar. Temelinde tanıyı ve tedaviyi kişiye özelleştiren güçlü bir tıp felsefesi yatar. Vücuttaki meridyenler üzerinde yapılan uygulamalar ve kulak başta olmak üzere vücudu sembolize eden daha küçük alanlarda (mikrosistem) yapılan uygulamalar mevcuttur.

Sağlık bakanlığının da onayladığı bazı akupunktur uygulama alanları şunlardır:

● Kas iskelet sisteminin mekanik ağrıları
● Migren, gerginlik tipi ve organik olmayan diğer başağrıları
● Nöropatik ağrılar
● Fonksiyonel gastrointestinal sistem bozuklukları; kabızlık, karında şişkinlik, reflü
● Dismenore, premenstual sendrom
● Organik nedene bağlı olmayan uyku bozukluğu
● Eksojen obezite tanısı almış hastada diyete uyum
● Alerji ve cilt kuruluğuna bağlı kaşıntı
● Sigarayı bırakma sırasında oluşan anksiyete
● Organik nedeni olmayan baş dönmeleri
● Genel iyilik halinin oluşması ve sürdürülmesine yardımcı olmak.
KUPA UYGULAMASI VE HACAMAT
Kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan kuru kupa uygulaması ve belli vücut noktalarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel cilt kesikleri oluşturarak kanın alındığı yaş kupa (hacamat) uygulaması en bilinen geleneksel vetamamlayıcı tıp yöntemlerindendir.

Kupa uygulamasının son yıllarda yetkili olmayan ellerde artan kullanımı bir halk sağlığı riskini ortaya çıkarabilir. Sağlık Bakanlığının 2014 yılında yayınladığı yönetmelikle onaylanan, sertifikalı doktorlar tarafından sağlık kuruluşlarında yapılabilen uygulamalardır.

Uygulanabilecek Durumlar
• Organik bir rahatsızlığı tanımlanmayan hastalarda immün sistemi güçlendirme
• Fibromiyalji sendromu
• Romatizmal hastalıklara ait kronik ağrı, eklem hareket kısıtlılığı, sabah tutukluğu, yorgunluk gibi durumlar
• Kas-iskelet sistemi mekanik ağrıları
• Diz ağrısı (osteoartrit vb)
• Migren ve gerilim tipi baş ağrısı gibi organik olmayan baş ağrıları
• Organik olmayan uyku bozuklukları
• Sindirim sistemi hastalıklarına ait bulantı, kusma, kabızlık gibi durumlar