Radyoloji – Görüntüleme Tetkikleri

Birçok bölümde tanı hizmetinin en önemli ayaklarından biri olan Ortadoğu Hastanesi Radyoloji birimimizde bir çok hizmet vermekteyiz.

Dijital Röntgen Cihazları: Ankara Özel Ortadoğu Hastanesinde en son teknoloji cihazlarımız sayesinde radyografi çekimleri yapılmaktadır. Ayrıca görüntü kalitesinden ödün vermeden düşük dozlarda radyasyon ile görüntüler elde edilmektedir. Radyoloji birimimizde görüntüleme işlemleri hastaların film tekrarlarından dolayı gereksiz radyasyon dozu almasını engelleyen güvenli düşük doz, yüksek kalite röntgen çekimleri, GE cihazlar ve Fuji Dr sistem ile yapılmaktadır. Görüntüler çekimden hemen sonra PACS sistemine yüklenmekte ve klinisyenler görüntüleri görmektedir. Filmelerini isteyen hasta ve yakınlarına görüntüler CD olarak verilebilmekte ve her türlü rutin grafiler çekilmektedir.

Dijital Mamografi İncelemeleri: Ankara Özel Ortadoğu Hastanesinin Radyoloji Biriminde kullandığımız cihazımız GE Heolt Cre ile mamografi çekimleri yapılmaktadır. Meme görüntülemesinde yeni bir teknoloji olan Dijital Mamografi artık meme hastalıklarının teşhisinde ve meme kanseri taramasında temel tanı yöntemi olmuştur. Klasik mamografiden farklı olarak, elektronik algılayıcı kullanılarak dijital ortamda görüntü elde edilir. Daha sonra bu görüntüler yüksek çözünürlüklü özel monitörlerde incelenir. Büyütme, ölçüm ve kullanılan-ışınının dozuna bağlı olmadan kontrast ayarı gibi post processing işlemleri yapılabilir. Dijital mamografinin üstünlükleri:

  • İnceleme süresi kısadır. Çekimden sonraki bir dakika içerisinde görüntüler ekrandan işlenebilir. Görüntülerin yetersizliği konusunda bilgi sahibi olunur.
  • Radyasyon dozu klasik mamografiden daha düşüktür.
  • Kontrast çözünürlüğü normal mamografiye göre daha yüksektir. Mikrokalfikasyon ve küçük lezyonlar daha kolay ayırt edilebilir. Bu özellikle değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır.
  • Görüntüler dijital ortamda arşivlenmekte ve fibrokistik meme dokusunun değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır.

 

Kemik Dansitometri: Kemik yoğunluk ölçümüdür. Başka bir deyişle kemiğin kırılganlık riskini belirleyen ölçüm yöntemidir. Osteoporoz saptanırsa kişinin aldığı ilaçtan faydalanma oranı için ilaç takibidebelirli aralıklarla bu cihaz ile yapılmaktadır. Ortadoğu Hastanesi olarak bu ölçümler için kullandığımız cihaz: GE DRY LUNAR ‘ dır.

Panoramik Röntgen Ünitesi: Hastanemizde bu görüntüleme VAT ECH model dijital panoromik röntgen cihazı ile gerçekleştirilmektedir. Cihazın yüksek frekans jeneratörü sayesinde maruz kalınan radyasyon miktarından en az %40 azalma sağlanmaktadır. Bazı yazılımlar sayesinde ağız ve diş sağlığı kliniğimiz ile cihaz arasındaki görüntü aktarımları hızla ve zahmetsizce yapılabilmektedir. Görüntüler üzerinden detaylı ölçümler dijital olarak alınabilmektedir.

Portabl Cihazı: GE DMX Plus cihazımız ile hastanemizin tüm yataklı bölümlerinde, yoğun bakım ve acilde çekimler dijital olarak yapılabilmektedir. Görüntüler çekildiği andan itibaren sistemimize düşmekte, böylelikle hasta ve doktorlarımız bekletilmemektedir.

Tomografi: Ünitede 128 kesitli, multi dedektörlü bir cihaz olan GE Optima CT660 ile hizmet verilmektedir. Cihaz odası tomografi eşliğindeki girişimsel işlemlere izin verecek şekilde geniş bir zeminde konumlandırılmış olup ferah alan algısını arttıran özel iç aydınlatmalar ile desteklenmiştir. Cihazda bulunan ASİR teknolojisi, tüm tetkiklerin daha az radyasyon maruziyeti ile gerçekleştirilebilmesine olanak vermektedir. Cihazın sınıf öncülerinden olduğu multidedektör BT sayesinde kısa nefes tutma süreleri içerisinde istenen vücut bölgeleri çok ince kesitler şeklinde taranabilmekte, damarların detaylı haritalarının anjiyografik tetkikler büyük damar kateterşzasyonuna ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Kalp damarlarında oluşan, kalp krizi ve kalp yetmezliğinin en sık sebeplerindendir.

Dünya standartlarında gerçekleştirdiğimiz bir tetkik olan Koroner BT Anjiografi incelemesi ile, kasıktan girişine gerek duyulmadan, beş dakika süren bir çekimle kalp damarlarının haritası çıkarılarak bu darlıklar görüntülenebilmektedir. Yine multidedektör BT teknolojisi sayesinde mümkün olan sanal kolonoskopi incelemesiyle 1 günlük hafif diyet sonrasında 10 dakika sürenağrısız bir tetkik ile tüm kalın bağırsağın 3 boyutlu haritası çıkarılarak, klasik kolonoskopi tetkiki ile eşdeğer başarı oranları ile kanser öncülü olan bağırsak polipleri sasptanabilmektedir.

Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Ünitesi: Bu görüntüleme alanında hastanemizde GE SIGNA Explorer kullanılmaktadır. Hareketli kalp incelemeleri, beyin ileti yollarının haritalanması gibi birçok ileri yazılım sistemi bünyesinde bulunmakta olup, çekim protokolleri dünyanın ileri gelen sağlık merkezlerinde kullanılan protokoller üzerinden geliştirilmiştir. Bu şekilde, tetkiklerde elde edilen veri kalitesinin dünya standartlarına uygunluğu temin edilmektedir. MR görüntülemede kuşkusuz en önemli gereklilik, görüntülerin yeterli çözünürlük ve kalitede elde edilmesidir. Ünite yüksek teknoloji ürünü bir cihaz ve incelemeler için gerekli olan sürelerden ödün verilmeden çalışan protokoller ile klinisyen ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap verecek tetkik kalitesini sunmaktadır.