Sünnet

Ankara Özel Ortadoğu Hastanesi – Sünnet İşlemi :

Ankara Özel Ortadoğu Hastanesi genel cerrahi birimimizde tüm sünnet operasyonları ağrısız, ameliyatsız olacak şekilde çocuğun sağlık durumuna göre lokal veya genel anestezi ile uzman ve deneyimli cerrahlarımız tarafından yapılmaktadır.

Bu alanda hizmet veren cerrahımız:

  • * Prof. Dr. Mehmet Kaya
  • * Op. Dr. Ertuğrul Genç

Hastanemizdeki tüm operasyonlarımız gibi sünnet de sağlıklı ve steril ameliyathane ortamında gerçekleştirilmektedir.

Sünnet öncesi dikkat edilecek hususlardan bazıları: Kundak ve bezli çocuklarda bölgenin yıkanmış ve temizlenmiş olması yeterlidir. Konuşan veya okula giden çocuklarda sünnet hakkında olumsuz hikayeler çocuklara anlatılmamalı, şaka bile olsa abartılı, aslı olmayan anlatımlardan kaçınılmalıdır.

Sünnet her kişiye her mevsimde ve yaşta yapılabildiğı gibi yeni doğanlarda veya ilkokula başlamadan önce yapılması daha uygundur. Sünnetin ülkemizde daha çok yaz aylarında yapılması gelenek halindedir. Eğer çocuk okula gitmiyorsa ve sosyal gerekçeler yoksa kış-sonbahar ilkbahar aylarında daha serin bir ortamda sünnet yapılmalıdır. Sünnet mutlaka uzman tarafından yapılmalıdır.

Çocuklar genelde ağrı duymasalar da huzursuz olabilirler. Bu huzursuzluklar genellikle kendisine daha önce anlatılan olumsuz hikayeler, yabancı bir ortam, kollarının ve ayaklarının tutulması gibi nedenlerle oluşan korkulardır. Bu huzursuzluk sünnet esnasında bazen kısa sürmekte, bazen de sünnet boyunca ve sünnetten sonrada devam etmektedir.

Sünnet sonucu oluşan istenmeyen sonuçlar ise en çok çocuğu, ailesini ve doktoru korkutan sünnet sonu kanamalarıdır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar ise, sünnet yapılacak çocukta bir kanama bozukluğu varmı yokmu öncelikle onu araştırmaktır. İkinci önemli hususta sünnet esnasında kanama kontrolünü iyi yapmaktır. Bu her iki durumda doktoru veya sünnet yapanı yakından ilgilendirmektedir. Diğer bazı istenmeyen durumlar ise, sünnet derisinin fazla bırakılması, simetrik olarak sünnet yapılmaması hususudur.

Bu durumlarda erken yapışmalar, yamukluk ve eğrilikler söz konusu olabilir. Böyle sonuçların olmaması için sünneti yetkili bir kişinin yapması gerekir, çünkü; sünnet mutlaka uzman tarafından zaman ayrılarak dikkatli bir şekilde yapılması gereken bir işlemdir. Toplu sünnetlerden ziyade aceleye getirilmeden uzmanlar tarafından yapılan sünnetler tercih edilmelidir.

Sünnet Yönünden Erkek Çocuklarda Anatomik Farklılıklar:

Erkek çocuklarında doğuştan genetik olarak daima farklılıklar vardır. Nasıl insanlarda, dünyada ne kadar insan varsa, kadın – erkek parmak izleri ve diğer organ yapıları farklı ise, erkek çocuklarında da penis ve deri yapıları, parmak izinde olduğu gibi daima farklıdır.

“Erkek çocuklarında, penis ve derisinin anatomik, genetik ve metabolik nedenlerle yapılanması farklılık göstermesi nedeni ile, sünnet mutlaka bilimsel olarak, cerrahi olarak, ölçerek ve düşünerek diplomalı cerrahlarca yapılmalıdır.”

Sünnet Çeşitleri

Sünnet yukarıda da anlatıldığı gibi tarihden bu yana çeşitli şekillerde yapılmıştır.

Cerrahi yöntemle yapılan sünnet:

Cerrahi tekniklerin gelişmesine paralel olarak bilimsel anlamda, görülerek, ölçülerek sünnet sonrası oluşması muhtemel olumsuzlukların en az olduğu teknik, uzman cerrahça yapılan “Cerrahi sünnet tekniğidir.”

Metal halka yüzükle, koterle, lazerle yapılan sünnetlerde istenmeyen yan etkiler daha sık olabilmektedir. Şöyleki; gömük penisde, derisi uzun penisde ve yarık penislerde metal aletlerin yerleştirilmesinde penis derisi geriye doğru katlanmakta yapılan sünnet derisi uzun kalmakta ve cerrahi sünnet tekniği ile düzeltilmektedir.

Sünneti Kimler Yapar ve Yapmalıdır?

Günümüzde sünnet birçok kişi tarafından yapılmaktadır. Bunlar doktorlar, sağlık memurları, fenni sünnetçiler, ameliyathanede çalışan personeller gibi insanlarca farklı metodlarla, farklı ücret uygulamaları ile, açık alanlarda, evlerde, hastanelerde, polikliniklerde, toplu sünnet çadırlarında yapılmaktadır.

Çeşitli şartlarda rastgele sünnet yapılması birçok istenmeyen durumlara sebebiyet vermektedir.

“Sünnette en doğru işlem: Doktor diploması olup cerrahi uzmanlık belgesi olan kişilerce ameliyathane şartlarında yapılan sünnettir.”

Neden cerrahi uzmanlarca yapılmalıdır?

  • • Sünnet sonrası kanama oldu, cerrah değilse dikiş atmasını bile bilmiyorsa ne olacak?
  • • Sünnet yapıldı çocuğa ağrı kesici bir ilaç bile yazamıyorsa, yani reçete yazma yetkisi yoksa ne olacak?
  • • Toplu sünnet uygulaması ile sünnet yapıldı, kanama oldu, sorumlu kim, sünnet yapılan çadır sökülmüş sünneti yapan kişi kim belli değil nasıl olacak?

“Sünnette uzmanlık tercihimiz: Sünnet 0-6 ay aralığında ve yılın serin aylarında yapılmalıdır.”

Görülüyor ki en iyi sünnet ameliyathane koşullarında uzman cerrahlarca yapılan sünnettir. Çok değer verdiğimiz çocuklarımızın, ömründe bir defa yapılacak sünnetinin cerrahi uzmanlarınca yapılması en doğru olandır.