Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Eğer bebeğinizin erken doğma riski varsa doğumunuzu koşulları uygun, yani yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan bir hastanede gerçekleştirmelisiniz. Ancak acil bir olay oldu ise en kısa zamanda uygun taşıma koşullarının bulunduğu bir taşıma sistemi ile bebeğinizin yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan bir merkeze sevki planlanmalıdır. Normal şartlarda en doğal ve iyi taşıma yöntemi anne karnıdır.

Eğer yoğun bakım ünitesi olan bir hastanede doğum gerçekleştirilmişse zaten bir sorun olmayacak ve ihtiyaç halinde bebeğiniz hemen bu bölüme alınabilecektir. Genellikle 34 haftanın altına inildikçe yoğun bakıma ihtiyaç olması olasılığı artacaktır. Ancak bunun tersinin de mümkün olabileceği aklınızın bir köşesinde bulunmalıdır.

Bebeğinizin erken doğum ile dünyaya gelmesi durumunda karşılaşabileceğiniz sıkıntılar, bir sonraki aşamada yapılacaklar ve gerekli olan / olabilecek tedavi yöntemleri hakkında çocuk doktorunuz sizi bilgilendirecektir. Her erken doğan bebek de bir bireydir ve ne kadar sağlıklı olduğu belirlenirken, anne karnında geçirdiği zamanın ve bebeğin ölçülerinin yanında başka birçok durumda da göz önüne alınmalıdır. Özellikle organlarının ne kadar geliştiği veya başka bir sağlık problemi olup olmadığı (mikrobik hastalıklar, doğum sakatlıkları vb.) araştırılır. Erken doğan bebekler çok küçük olmasalar bile, bir kısmının erken veya geç dönemde hafif ya da ağır derecede sağlık problemleriyle karşı karşıya olabilecekleri akılda tutulmalıdır. Bebek ne kadar ufak ve az gelişmişse o kadar problem yaşama olasılığı artacaktır.

Solunum cihazına bağlı şekilde oksijen desteği alan prematüre bebeğinizin antibiyotik tedavisi alması da genellikle gerekmektedir. Çünkü mikrobik hastalıklar erken doğumların en sık rastlanan sebeplerindendir. Yoğun bakım doktorunuzun yapacağı bazı testler ve size soracağı bazı sorularla antibiyotik ihtiyacı olup olmadığı en kısa sürede belirlenmelidir. Aynı zamanda da bebeğiniz solunum problemleri geçene kadar bir süre beslenemeyeceği için damardan alacağı bazı sıvılara ihtiyaç duyacaktır. Yoğun bakımda kullanılacak diğer aletlere gelince, bebeğinizin vücut ısı ve nemini dengeleyecek kuvöz, kanın oksijen düzeyini-kalp ve solunum hızlarını gösteren monitörler, erken doğanlarda daha erken ve sık görülen sarılığın tedavisi için fototerapi cihazlarını(ultraviyolelambaları) sayabiliriz.

Özel Ortadoğu Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakım ihtiyacı olan bebeklere hizmet vermektedir.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Özelliklerimiz:

Ünitemiz, yenidoğan alanında güçlü sağlık kadrosu, özel eğitimli hemşireleri, teknik donanımı ve geniş mekanı ile 24 saat hizmet vermekte ve ailelerin bilgilendirilmesi ile eğitiminde gerekli olanakları sağlamaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz, 7 yatak ve 1 izaloasyon yatağı sayısıyla 3. basamak yoğun bakım hizmeti vermektedir. Ünitemizde bebeğin doğum haftası ve kilo girişi yapıldığında otomatik yatak ısısı veren göstergeli 8 kuvöz, 1 radyant ısıtıcılı açık yatak, 1 ventilatörlü transport kuvöz, 4 mekanik ventilatör, 4 LED ışık veren fototerapi cihazı, 8 monitör, portable röntgen, USG ve EKO cihazı bulunmaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireleri
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz 24. gebelik haftasından itibaren; prematüre (erken) doğan, mekanik solunum desteği ihtiyacı olan, düşük doğum ağırlığı olan, çoğul gebelik sonucu doğan, gebelik haftasına göre doğum ağırlığı düşük veya fazla olan, zor doğum sonucu oluşan organ hasarı riski yüksek olan bebeklere, yenidoğan sarılığı ve enfeksiyonu olan bebeklere gelişmiş düzeyde bakım sağlamaktadır. Ünitemiz, hastanemizde doğan bebeklerin yanı sıra dış merkezlerde doğup yoğun bakım ihtiyacı olan yenidoğan bebeklere de sağlık hizmeti vermektedir. Bu amaçla hava ve kara ambulans sistemleri ile işbirliği içinde hizmet sağlanmaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde; solunum desteği (ventilatör tedavisi), kan değişimi, fototerapi (ışık tedavisi), perkütan katater uygulamaları (kol ve bacakta yer alan ince damarlardan kalbe uzanan ince damar yolu), total parenteral nutrisyon (tamamen damar yolu ile beslenme) uygulamaları, toraks tüpü takılması (akciğer hava kaçağı tedavisi), hasta başı EKO (Kalp ultrasonu), hasta başı USG (beyin ve diğer iç organların değerlendirilmesi için ultrason), retinopati muayenesi (erken doğan bebeklerin göz muayeneleri) de yapılmaktadır.

Yenidoğan bakımında yenidoğan uzmanı yanında yeterli sayıda yetişmiş hemşire bulunması çok önemlidir. Ankara özel Ortadoğu Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde en fazla üç bebeğe bir hemşire bakmaktadır. Hastaların girişim ve tedavileri yenidoğan uzmanı tarafından yürütülmektedir.

Ankara Özel Ortadoğu Hastanesi olarak tüm bebeklerimize ve anne – baba adaylarına sağlıklı günler dileriz.