İnsan Kaynakları Politikamız

Hastanemizin vizyon, misyon ve kurumsal değerleri doğrultusunda kaliteli insan gücü istihdam etmek; İnsan Kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmektir. Bu politikamızın etkin şekilde uygulanabilmesi için; tüm yöneticilerimizin birer “İnsan Kaynakları Yöneticisi” olması gerektiğini temel felsefe olarak benimsemiş bulunmaktayız. Ankara Özel Ortadoğu Hastanesi olarak, bireysel başarıyı değil; kurumsal başarıyı hedeflemekteyiz. Hedeflerimize de ancak; bilgili, deneyimli, mesleğini seven, hizmet odaklı düşünen çalışanlar ile ulaşacağımıza inanıyoruz.

Vizyon

Kaliteli sağlık hizmetini toplumun çoğunluğuna ulaştıran, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan, her zaman tercih edilen öncü sağlık kuruluşu olmak.

Misyon

Hasta memnuniyeti odaklı, güvenilir, güler yüzlü, sağlıkta teknolojinin ulaştığı en üst düzeyde, kaliteli hizmet sunmak

Seçme ve Yerleştirme

Uygun olan pozisyona doğru kişileri yerleştirebilmek için Ortadoğu ailesi olarak seçim süreçlerimizi titizlikle gerçekleştirip , sizlerden almış olduğumuz başvurular doğrultusunda kişilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini değerlendirmekteyiz.

Belirlenen niteliklere uygun olan adaylar ön görüşmeye davet edilerek kişilerin bilgi, beceri ve yetenekleri konusunda görüşmeler sağlanır. Görüşmeler sonucunda pozisyona uygun olan kişiler mülakata davet edilir.

İşe alımda kişilerde aranan özellikler;

1-Eğitim Düzeyi

2-İşe Uygunluk

3- Kurum Kültürüne Uygunluk

Oryantasyon ve İş Başı Eğitim Sistemi

Hastanemizde işe başlayan tüm personelimiz için uyum sürecini daha kolay geçirebilmesi amacıyla oryantasyon ve iş başı eğitim programları düzenlenmektedir.

Bünyemizde katılan arkadaşlarımıza hastane binası tanıtılmakta, fiziki mekan ve oryantasyonumuzla birlikte ekip arkadaşlarımızla tanışmaları sağlanıp hem işe hem de kurumumuza adaptasyonlarını kolaylaştırmaktayız.

Oryantasyon eğitimlerimiz de ise ; hastanemizin misyon, vizyon ve değerlerimizi, çalışma ilkelerimizi, kurum kültürümüzü, iş sağlığı ve güvenliğini, el hijyenini, acil eylem planlarımızı, hastane işletim sistemi, çağrı merkezi , kalite yönetimini ve kurumsal iletişim faaliyetlerimizi çalışanlarımıza aktarmaktayız.

Eğitim ve Gelişim Süreçleri

Çalışanlarımızın performansları değerlendirilerek kişilere bu yönde eğitimler verilmektedir. Bunun amacı kişilerin kurum içinde ilerlenmelerini sağlamaktır.

İş ailesi modeli ile tüm pozisyonların yetkinliklerini ortaya koyup iş yüküne göre performans değerlendirmeleri yapılarak kariyer planlamaları yapılmaktadır.

Performans Yönetimi

Performans yönetimi ile personelimizin yıllık kurum içindeki süreçleri değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda kurumun organizasyonel yapısının gelişmesi sağlanır . Performans değerlendirmeleri sonucunda kişilere kariyer yönetimi, ücret yönetimi ve eğitimler temel veri olarak kullanılmaktadır.

Ücret Yönetimi

Kurumumuzun ücret yönetimi yetkinlikler, hizmet verilecek görev tanımı ve alacağı sorumluluklara göre değerlendirmeler yapılarak ücret skalası oluşturulur. Kişilerin işe başlangıçlarında bunlar göz önünde bulundurularak ücret skalası belirlenir. Kurumumuz da yılda bir kez ücret artışı uygulanır. Ücret artışı enflasyo, piyasa ücret verileri ve hedeflediğimiz konumlanma ile kişilerin performans düzeyleri ve ücret skalası içindeki düzeylerine göre belirlenir.

Sosyal Faaliyetler

Özel Ortadoğu Hastanesi kültür ve değerlerinin çalışanlar arasında yaygınlaştırılması ve çalışanlarımızın motivasyon düzeylerinin artırılması için yıl içerisinde belirli zamanlarda aktiviteler yapılmaktadır.

Bunun yanında çalışanlarımızın ve ailelerin katılacağı piknik ve gezi turları başta olmak üzere gelecek önerilere karşı sosyal etkinlikler planlanmaktadır.

  •  E-posta: ik@ortadoguhastaneleri.com.tr

 

  • Son Güncelleme Tarihi : Kasım 7, 2017 .