İSST SCHROTH SKOLYOZ TEDAVİSİ

Skolyoz, omurganın radyolojik olarak sağa veya sola 10 derece üzerindeki lateral eğriliği olarak tanımlanır .Skolyoz omurga, omuz kuşağı ve pelvisin de etkilendiği üç boyutlu kompleks bir ortopedik deformitedir. Skolyozda etyopatogenez halen belirsizdir ve %80 olguda neden tam ortaya konulamaz ve idiyopatik skolyoz olarak isimlendirilir

Skolyozun genellikle genç erişkinlerde ortaya çıktığı ve etkilediği yaş grubu düşünülecek olursa, oluşan deformiteye bağlı sağlık, kozmetik, sosyal ve psikolojik sorunlar oluşturması bakımından önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu ortaya konulmuştur.

Skolyoz tedavisinde ana amaç, eğrilik progresyonunu engellemektir. Skolyozda konservatif tedavi kriteri skolyozun derecesi, yeri, kişinin maturasyonudur ve hastanın ve ailenin kompliyansı ile seçimine göre de tedavi algoritması değişiklik gösterir. Konservatif tedavinin bileşenleri, erken dönemde korse kullanımı ve skolyoza bağlı değişmiş olan lokomotor sistemi normalize etmeye yönelik fiziksel terapi ve egzersiz yöntemleridir.

Skolyozda omurga yanında omuz kuşağı ve pelvis hatta alt ekstremiteler de bu patolojik durumdan etkilenir ve postüral problemler ortaya çıkar. Bu nedenle skolyozlu bireylerde ayrıntılı bir klinik analiz ve tüm kas-iskelet sisteminin değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Schroth egzersizleri olarak literatüre geçen skolyozda üç boyutlu egzersiz kavramı son yıllarda daha fonksiyonel ve farklı yaklaşımlarla birleştirilerek gelişmektedir. Bu yaklaşımlar sensorimotor kognitif yaklaşım, sensorimotor-kinestetik yaklaşım, solunumla postüral kontrol fasilitasyonu ve postüral reflekslerin aktivasyonunu hedefler.

Normal ve sağlıklı vücut postürü üç düzlemde dengeli ve frontal planda omuz, göğüs kafesi ve pelvisin dizilimi tek hatta düzgündür. Skolyozda ise eğrilik nedenli postürde bozulma gelişir ve genellikle pelvis kuşağı ve göğüs kafesi birbirlerine karşıt rotasyondadır. Omurgadaki patoloji frontal, sagittal ve transvers planda vücutta sapmalara yol açar ve üç planda omuz kuşağı, göğüs kafesi ve pelvik kuşak etkilenerek kozmetik etkilenim belirginleşir. Bu üç planda bozulmayı Schroth metoduyla üç boyutlu egzersizle düzelterek yapmayı hedefliyoruz.

SCHROTH 3D EGZERSİZLE:

  • Progresyon(ilerleyiş) azaltılması hedeflenir.
  • Kişiye özel egzersizler verilir.
  • İsveç barı,silindirler,prinç yastıklar kullanılır.
  • Ev egzersiziyle takip edilir.
  • ISST Schroth Skolyoz uzamanı Fizyoterapistler tarafından yapılmalıdır.

Skolyozda spor aktivite ve hangi sporların yararlı olacağına ilişkin soru ise halen tartışmalıdır. Literatürde az sayıda araştırmada yüzmenin etkisi üzerine çalışmada zayıf kanıt vardır.

Kaynak: http://www.ftrdergisi.com/uploads/sayilar/288/buyuk/S31-S35.pdf

Detaylı bilgi ve randevu için:05419399050 den ulaşabilirsiniz.

Uzm.Fzt.Ayşenur Özeren  (ISST SCHROTH SKOLYOZ TERAPİSTİ)

  • Son Güncelleme Tarihi : Nisan 29, 2022 .