Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kalite Yönetim Birimi

Son Güncelleme Tarihi : Temmuz 1, 2024

Hastanemizdeki kalite çalışmaları, yönetimin ve bölüm kalite sorumlularının desteği ile “Kalite Geliştirme Birimi” tarafından; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane doğrultusunda yürütülmektedir.

Sağlıkta Kalite Standartlarına göre her bir bölüm için kalite sorumluları görevlendirilmiştir. Bu bölümler aşağıdaki gibidir;

1. Kurumsal Hizmetler

Kurumsal Yapı
Kalite Yönetimi
Doküman Yönetimi
Risk Yönetimi
Güvenlik Raporlama Sistemi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Eğitim Yönetimi
Sosyal Sorumluluk

2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler

Hasta Deneyimi
Hizmete Erişim
Yaşam Sonu Hizmetler
Sağlıklı Çalışma Yaşamı

3. Sağlık Hizmetleri

Hasta Bakımı
İlaç Yönetimi
Enfeksiyonların Önlenmesi
Sterilizasyon Hizmetleri
Transfüzyon Hizmetleri
Radyasyon Güvenliği
Acil Servis
Ameliyathane
Yoğun Bakım Ünitesi
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Doğum Hizmetleri
Biyokimya Laboratuvar
Mikrobiyoloji Laboratuvarı

4. Destek Hizmetler

Tesis Yönetimi
Otelcilik Hizmetleri
Bilgi Yönetim Sistemi
Malzeme ve Cihaz Yönetimi
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
Atık Yönetimi
Dış Kaynak Kullanımı

5. Gösterge Yönetimi

Göstergelerin İzlenmesi
Bölüm Bazlı Göstergeler
Klinik Bazlı Göstergeler

Komitelerimiz

Bölüm kalite sorumlularının katılımıyla yıl içinde belli periyotlarla aşağıdaki komitelerimiz toplanmaktadır:
1. Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Komitesi
2. Radyasyon Güvenliği Komitesi
3. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi (İGS Kurulu)
4. Eğitim Komitesi
5. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
6. Antibiyotik Kontrol Ekibi
7. Hasta Güvenliği Komitesi
8. Hasta ve Çalışan Şikayetleri Değerlendirme Komitesi
9. İlaç Komitesi/Akılcı İlaç Kullanım Ekibi
10. Nutrisyon Destek Ekibi
11. Organ ve Doku Nakli Komitesi
12. Temizlik Komitesi
13. Tesis Yönetimi ve Güvenliği Komitesi/Bina Tur Ekibi
14. Transfüzyon Takip Komitesi

Güvenlik Raporlama Sistemi

Hastanemizde;
Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak
Bu olayları izlemek
Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerinalınmasını sağlamaya yönelik Güvenlik Raporlama Sistemi kurulmuştur.

Gösterge Yönetimi

Hastanede ölçüm sistematiği ve kültürünü geliştirmek ve uluslararası alanda kullanılan ortak göstergeleri takip etmek suretiyle, kıyaslama ve işbirliği imkânlarını oluşturarak, kalitenin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Gösterge Yönetimi Sistemi kurulmuştur. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan Klinik Bazlı ve Bölüm Bazlı olmak üzere tüm göstergeler, hastane bilgi yönetim sisteminin de desteğiyle takip edilmektedir.

Fiziksel Alan Denetimleri

Hastanemizde; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.
Hastane yönetimince oluşturulan ekip, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.
Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Özdeğerlendirme Süreci Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında, hastanemizde yılda 2 defa özdeğerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.

Özdeğerlendirme ekibi; Kalite Biriminin belirleyeceği bölüm kalite sorumlularından oluşur.
Özdeğerlendirme (iç denetim), yılda 2 defa yapılır.
Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.
Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm bölümler, denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile bilgilendirilir.

*Yukarıdaki metin hazırlanırken Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane Setinden yararlanılmıştır.

El Hijyeni Politikamız

El Hijyeni Politikamızı Görüntülemek için tıklayınız.