Obezite Cerrahisi

Değişen yaşam şeklimiz ve beslenme alışkanlıklarımız sağlığımızı etkilemekte obeziteyi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sık rastlanan önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkarmaktadır.Obezite, vücutta sağlığı bozacak şekilde anormal ve aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmaktadır. Vücuttaki yağ oranı yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30’un üzerine çıktığında obezite söz konusudur.

Obezite düzeyinin tespit etmek için Beden Kitle İndeksi (Body Mass Index-BMI)’nden yararlanılmaktadır. Kişinin kilogram cinsinden ağrılığının metre cinsinden boyunun karesine bölünmesi ile Beden Kitle İndeksi değeri bulunmaktadır. BMI ( kg/m2): Vücut ağırlığı (kg) / Boy2(m)

Obezitenin genetik nedenleri olabileceği gibi beslenme, hareketsizlik, çevresel, kültürel faktör de etkili olabilir, obezite tedavisi gören pek çok kişide bu nedenlerin hepsi birlikte görülmektedir. Bu nedenle Özel Ortadoğu Hastanesi Obezite Cerrahisi Bölümü’nde obezite sorunu yaşayanların tüm tetkikleri multidisipliner yaklaşımla ele alınmakta, hastaların takibi ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Obezitenin tedavisinde hastalara tüm süreçlerde psikolojik destek de verilmektedir. Son 10- 15 yıldır ülkemizde obezitenin tedavisinde cerrahi yöntemler sıklıkla tercih edilmektedir.  Obezite cerrahisi kapsamında yer alan ameliyatlar hastanemizin ileri teknolojik donanımlı ameliyathanelerinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Obezite cerrahisi, Beden Kitle İndeksi 40’ın ın üzerinde olup düzenli diyet ve egzersize rağmen kilo veremeyen hastalar ile Beden Kitle İndeksi 35- 40 arasında olup obeziteye bağlı hipertansiyon, diyabet veya uyku apnesi gibi ek hastalıkları olan ve düzenli diyet ve egzersize rağmen kilo veremeyen hastalar için uygundur.  Ancak bir hasta böyle bir ameliyata karar verip hastanemize başvurduğunda tüm tetkikleri ayrıntılı bir şekilde yapılmakta obezite nedenleri ve ameliyata uygunluğu araştırıldıktan cerrahi uygulanmaktadır.

Obezitenin çözümlenmesinde cerrahi yöntemler etkili olsa de ameliyat tek başına kilolardan kurtulmak ve sağlıklı olmak için yeterli değildir. Ameliyat sonrasında ciddi bir takip süreci yaşanmakta hastanın tüm beslenme alışkanlıklarını sağlığını koruyacak şekilde yeniden yapılandırması ve sağlığına zararlı şeylerden kaçınması gerekmektedir. Ameliyat sonrası hedeflenen kiloya inmek aylarca devam edebilecek bir süreç olduğu unutulmamalıdır.

Obezite tedavisinde uygulanan cerrahiler:

  • Mide içi balon yerleştirilmesi
  • Mide kelepçesi
  • Tüp mide ameliyatı
  • R-Y Gastrik bypass
  • Mini Gastrik bypass