Op. Dr. Olcay Şahin

Göz Sağlığı

1992-1999 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İNG)
2000-2004 İstanbul Beyoğlu Göz Eğt. ve Arş. Hastanesi Göz Hast. Uzmanlık Eğitimi
2005-2007 İstanbul Şişli Memorial Hastanesi Göz Merkezi
2007-2008 Ümraniye Özel Atlas Hastanesi
2008-2016 İstanbul Ataşehir Memorial Hastanesi
2016-2017 Ankara Keçiören Göz Hastanesi
2017- Ankara Özel Ortadoğu Hastanesi
Genel Göz Muayenesi
Çocuk Göz Muayenesi
Katarakt
Glokom
Pterjium – Şalazyon – Kapak Hastalıkları
Yayınlanmış 3 yurtiçi ve 3 yurtdışı makaleler
Yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde çok sayıda bildiri ve poster sunumu
Frederick Hampton ROY oküler Tanı ve Tedavi kitabı çevirisi
TOD: Türkiye Oftalmoloji Derneği
AAO: America Academy of Ophtalmology
TTB: Türk Tabipler Birliği
ESCRS: European Society of Cataract and Refractive Surgeons