Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Genel Cerrahi
Son Güncelleme Tarihi : Ekim 19, 2023

Genel Cerrahi

Genel cerrahi, vücutta meydana gelen sistematik ve bölgesel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisini sağlayan ve aynı zamanda yaralanmalara bağlı vücudun verdiği tepkileri inceleyen tıp bilim dalına denilmektedir. Bu bölüm pek çok tıp alanını etkileyip gelişmesini sağlamıştır. Genel cerrahi, hastaların tıbbi olarak geçmişte yaşadığı olayları inceleyerek tanı koyar. Hastaya tanı koymadan önce bazı testler, taramalar ve muayeneler sonucuna göre ameliyat yapılıp yapılmayacağına karar verir. Ameliyat olan kişide ise ameliyat sonrası kullanılacak olan ilaçlar ya da diyet gibi kullanılacak olan yöntemlerin kontrollerini sağlar. Hastanın bedensel işlevini en kısa zamanda ve sağlıklı bir şekilde geri kazanmasını sağlar. Genel cerrahi daha çok yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları dahil olmak üzere karın içerisinde meydana gelen sorunları çözmeye odaklanan bir tıbbi bilim dalıdır. Bunun yanı sıra hemoroit, tiroit, periferik damarlar, meme, yaralanma, yumuşak doku, deri ve fıtıklar üzerinde de çalışmaktadır.

Genel cerrahi aşağıda bulunan alanlardan biri ya da daha fazlasında uzmanlık yapabilir.

 • Travma Cerrahisi
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Cerrahi Onkolojisi
 • Harp Cerrahisi
 • Tiroit Cerrahisi
 • El Cerrahisi
 • Vasküler Cerrahi
 • Meme Cerrahisi
 • Hepatobiliary Cerrahi
 • Gastroenteroloji Cerrahisi
 • Kolorektal Cerrahi
 • Yoğun Bakım

Genel Cerrah Hastalara Nasıl Tanı Koyar?

Öncelikle genel cerrahi uzmanı hastanın hastalığı hakkında hastayı dinler ve süreç başlar. Daha önce geçirmiş olduğu hastalık olup olmadığını öğrenir, daha sonrasında fiziksel olarak hastayı muayene edip gerekli görürse biyokimyasal, radyolojik tetkiklerin yapılması ve gerekirse nükleer tıp olanaklarından yararlanarak hastalık tanısı konulur ve hastalığı tedavi etmek için süreç başlar. Genel cerrah uzmanı ameliyat gerektiğini hastaya söylerse hem hastayı hem de aile yakınlarını bu süreçle alakalı bilgilendirir hasta ameliyat olduktan sonra iyileşme sürecini yakından takip eder ve ilaçlarını kontrol eder.

Genel Cerrahi Uzmanı Sorumlulukları Nelerdir?

Genel cerrahi uzmanının sorumlulukları şunlardır;

 • Hastaların tıbbi geçmişini inceler ve hastalığını teşhisin eder.
 • X-ışını, CT, MR vb. taramaları yorumlamak,
 • Hastaya yaptırdığı test ve muayeneler sonucunda ameliyata gerek duyup duymadığına karar verir.
 • Doktor hastayı ve hasta yakınlarını ameliyat sırasında olabilecek olası risklerden dolayı bilgilendirir.
 • Hastanın alerjisi varsa ya da başka kronik rahatsızlıkları varsa bunları dikkate alarak ameliyat prosedürünü planlar.
 • Hemşireler, anestezi uzmanı ve diğer ameliyathane personeli ile beraber koordine halinde çalışarak ameliyatı planlar.
 • Doktor ameliyat öncesi ya da sonrası hastanın kullanacağı antibiyotik, diyet listesi uygulaması veya yatıştırıcı ilaç gibi tedavileri reçete etmek ve hastanın bedensel işlevlerini en kısa zamanda geri kazanmasına yardımcı olur.
 • Hastayı ameliyat ya da tedavi ettikten sonra hastanın sağlık durumunu takibe alır.
 • Doktor ameliyattan önce sterilizasyonu denetlemek için ameliyathaneyi ve ameliyat ekipmanlarını inceler.
 • Doktor hasta mahremiyetine sağlık kalmalıdır.

Genel Cerrahi Uzmanının Yaptığı İşler Nelerdir?

Genel cerrahi, alanında özel bir eğitime sahip olan bir tıp uzmanıdır. Uzman doktor, ameliyatlar, cerrahi tedavi, hastaların yakından takibi ve bakımı, cerrahi girişimler ve cerrahi hastalıkların tedavisini içeren çeşitli görevleri yerine getirmektedir. Genel cerrahi uzmanı, cerrahi müdahaleler ve gerekli durumlarda ameliyatlar yapabilir. Bu müdahaleler arasında; karın, göğüs, diyafram, gastroskopi, kol ve bacak ameliyatları, karaciğer, böbrek ve üriner sistem ameliyatları, kafa travması, omurga ameliyatları, akciğer ve solunum sistemi ameliyatları, endokrin cerrahi, kanser cerrahisi ve laparoskopik cerrahi sayılabilir. Genel cerrahi uzmanı, aynı zamanda hasatlarında tıbbi müdahale gerektiren durumlarda yakından takip eder. Bu hastalıklar arasında akut hastalıkları, kronik hastalıklar, şeker hastalığı, tansiyon, böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları ve metabolik hastalıklar da sayılabilir. Uzman genel cerrahi hastanın durumuna bakarak, uygun tedavi yöntemini belirler.

Genel cerrahi uzmanlarının yaptığı işler oldukça fazla risklidir. Her tıbbi alanda olduğu gibi bunda da riski vardır. Her cerrahi işlem gibi, hastanın anesteziye alınması ve cerrahi işlem uygulama sırasında kullanılan aletlerden dolayı komplikasyon oluşma riski vardır. Çok nadir de olsa bu komplikasyonların oluşma ihtimali azdır ancak bu saydıklarımız arasında enfeksiyon, kanama, tıkanıklık, karın ağrısı, düşük kan basıncı, kanama veya kanama sonrası kötü huylu semptomlar gibi ciddi sonuçlar da olabilmektedir. Bunlara ek olarak yapılan cerrahi işlem sonrasında kullanılan ilaçların bazı yan etkileri olabilir.

Genel Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakmaktadır?

Goiter (Guatr), Hipertiroidi (Zehirli Guatr) gibi tiroit bezi hastalıklarına ve göğüs (Meme) kanseri ve göğüste (Memede) bulunan iyi huylu hastalıklar ile genel cerrahi bölümü ilgilenir. Bunlara ek olarak:

 • Yemek borusu kanseri
 • Özofagusta görülen iyi huylu kitleler
 • Mide Kanseri
 • On iki bağırsakta olan tıkanmalar
 • Kolon- rektum tümörleri
 • İltihaplı hastalıklar
 • Anorektal hastalıklar
 • Hemoroit hastalık
 • Anal fissür (makatta çatlak oluşması)
 • Anal apse
 • Anorektal apse
 • Pilonidal sinüs (Kıl dönmesi)
 • Karaciğerde meydana gelen enfeksiyonlar
 • Karaciğerde bulunan iyi veya kötü huylu tümörler
 • Safra kesesinde ve yollarında oluşan taşlar ve tümörler
 • Pankreasta oluşan kistler ve tümörler
 • Akut ve kronik pankreatitler
 • Dalakta cerrahi işlem gerektirecek hastalıklar
 • Karın duvarı ve kasık fıtıkları
 • Ameliyat sonrasında vücutta oluşan fıtıklar
 • Çeşitli yumuşak doku enfeksiyonları
 • Travmalar ve acil cerrahi işlemler

ile ilgilenmektedir.

Genel Cerrahi Uzmanı Hangi Ameliyatları Yapar?

Bir genel cerrah obezite ameliyatı, mide küçültme ameliyatı, tiroit ameliyatı, meme ameliyatı ve mide ameliyatı gibi ameliyatlar yapabilir. Bunların yanı sıra:

 • Yemek borusu ameliyatı
 • Karaciğer ameliyatı
 • Pankreas ameliyatı
 • Dalak ameliyatı
 • Bağırsak ameliyatı
 • Karın içi kitle ameliyatı
 • Kasık ameliyatı
 • Sünnet ameliyatı
 • Anal apse ameliyatı
 • Apandisit ameliyatı

da yapabilmektedir.