Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kardiyoloji
Son Güncelleme Tarihi : Kasım 22, 2023

Kardiyoloji

Hastanemiz bünyesinde Kardiyoloji alanında hastalarımıza farklı hizmet seçenekleri sunulmaktadır. Kardiyoloji hizmetleri hem poliklinikte, günübirlik yatış ile sunulurken, gerektiğinde hastanede yatırılarak da verilmektedir.

Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Hizmetleri

Poliklinik: Poliklinik hizmetleri kapsamında hasta muayeneleri ve tedavileri düzenlenmektedir.

Kardiyoloji Tanısal Testler:

 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Eforlu EKG
 • İki ve üç boyutlu Ekokardiyografi (EKO)

Kardiyoloji İleri Tanısal Testler:

 • Üç Boyutlu BT Koroner anjiyografi (sanal koroner anjiyografi)
 • 24-saatlik ritim Holter kaydı
 • Ayaktan kan basıncı takibi (ABPM)

Ayaktan Hasta Takibi ile (Poliklinik Hizmetleri):

 • Hipertansiyon
 • Koroner kalp ve damar hastalıkları
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Lipid bozuklukları
 • Ritim bozuklukları (aritmi)
 • Kalp yetmezliği

Hastanemiz, Kardiyoloji Bölümü ile yatan hastalar için kapsamlı hizmetler sunmaktadır, bu hizmetler hem koroner yoğun bakım ünitesinde hem de yataklı servislerimizde 24 saat boyunca verilmektedir. Ayrıca, tüm yatak odalarımız merkezi monitör sistemleri ile donatılmıştır.

Koroner Yoğun Bakım ve Klinik Servis Tıbbi Takip Hizmetlerimiz:

Kalp ve damar hastalığı nedeniyle acil müdahale gerektiren hastaların (kalp krizi, kalp blokları, hayatı tehdit eden ritim bozuklukları, ciddi kapak hastalıkları) takibi ve tedavisi, koroner yoğun bakım ünitesinde yapılır. Ayrıca, yoğun bakım gerekmeyen kalp yetmezliği ve diğer kalp hastalıklarının izlemi klinik servisimizde gerçekleştirilir.

Tedavi ve uygulamaların en iyi sonuçları elde edebilmesi için hasta takibi son derece önemlidir. Hem girişimsel hem de medikal tedavi alan hastalar, belirli aralıklarla kontrol amaçlı muayeneye gelmelidir. Bu kontrollerde ilaçlar gözden geçirilir ve hastaların sağlık durumu izlenir.

Hastalıkların tedavi edilmesinden önce önlenebilmesi gerekmektedir. Birçok damar hastalığı, uygun olmayan beslenme, fiziksel aktivite eksikliği ve yanlış davranışlarla ilişkilidir. Sağlığınızı korumak ve uygun tedavi planlarını oluşturmak için beklemeyin.

Kardiyoloji

Kliniğimizde uyguladığımız kardiyoloji tanı ve tedavi yöntemlerinden girişimsel olmayan yöntemler şunlardır:

EKO (Transthoracic Echocardiography): EKO ile kalp kapak hastalıkları, kalp içi basınçlar, kalp içi boşluklardaki pıhtılar gibi hastalıkların tedavisi yapılır. EKO, kalp hareketleri ve kapakları hakkında önemli bilgiler sunar. Ayrıca EKO, hastalar için ağrısız ve zararsızdır; iğne, radyoaktif elementler gibi unsurlar içermez. İlaçlar kullanılarak yapılan “Stress Echocardiography” ile kalp kasının canlılığı ve koroner damarlar hakkında bilgi edinmek mümkündür. “Doppler Echocardiography” ile kapak yetmezlikleri ve kalp basınçları hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir. Bazı durumlarda, yemek borusu (transesophageal) EKO (TEE) ile daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulabilir, bu da kardiyoloji bölümümüzde araştırmaların gerekliliklerine bağlı olarak yapılmaktadır.

Elektrokardiyografi (EKG):

Elektrokardiyografi, insan kalbinin aktivitelerini kaydeden bir işlemdir. Bu süreçte elektrotlar, kişinin bacaklarına, göğüsüne ve koluna takılır. EKG cihazları, genellikle kalp krizi teşhisi, ritim bozukluklarının izlenmesi gibi durumlar için kullanılır.

Efor Testi (Kardiyovasküler Stres Testi):

Efor testi, kalp-damar rahatsızlıklarının teşhisinde yaygın olarak kullanılır. Özellikle göğüs ağrısının kalp-damar hastalıkları ile ilişkili olup olmadığını belirleme, koroner by-pass ameliyatı geçirmiş kişilerde, kalp krizi geçiren hastalarda, ritim bozukluklarının teşhisinde kullanılır.

Ritm Holter (Ritim Holter Monitörizasyonu):

Holter cihazı, kardiyoloji bölümünde kullanılan bir yöntemdir ve kalp ritim bozuklukları, tansiyon sorunları ve kalp hastalıklarının teşhisi için kullanılır. Holter EKG yöntemi, çarpıntı, ani halsizlik, kalp ritim bozuklukları, bayılma gibi hastalıkların teşhisinde etkilidir.

Tansiyon Holter:

Bu cihaz, 24 saat boyunca sürekli tansiyon ölçümü yapar. Hasta bu cihazı üzerinde taşır ve 24 saat boyunca tansiyon değerlerini kaydeder. Bu süreçte cihaz, tansiyon analizi yapar.

Kardiyoloji Tedavi Hizmetleri

Kardiyolojik tanısal testler arasında şunlar bulunur:

Eforlu EKG (Treadmill Test): Bu test sırasında, kalp yükünü artırabilecek egzersizler yapılırken EKG sürekli izlenir.

EKO (Transözofageal Ekokardiyografi – TEE): Kalbin yapısını ve fonksiyonlarını ultrasonla incelemek için kullanılır.

2-3 Boyutlu EKG’ler

İleri Tanısal Testler:

3 Boyutlu Kroner Anjiyografi: Kardiyoloji bölümümüzün sunduğu bir diğer yöntem 3 boyutlu anjiyografidir. Bu prosedür, kalp-damarlarını üç boyutlu görüntülerle inceleme imkanı sunar.

24 Saatlik Holter Kaydı: Çarpıntı, bayılma, göz kararması ve ritim bozukluklarının araştırılması amacıyla kullanılır.

Ayaktan Kan Basıncı Monitörizasyonu (APMB): Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon) şüphesi veya mevcut hipertansiyonun ilaçlarla kontrol edilemediği durumlarda takip işlemi yapılır. Bu süreç, 24 saat boyunca her yarım saatte ve her saat başında kan basıncı ölçümleri alarak gerçekleşir.

Poliklinik Hizmetleri: Poliklinik hizmetleri çerçevesinde, ayaktan hasta takibi, aritmi (ritim bozuklukları), kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, lipid bozuklukları ve kalp pili takibi gibi hizmetler sunmaktayız.

Kardiyoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Odaklanır?

Kardiyoloji, başlıca kalp ve damar hastalıklarıyla ilgilenen geniş bir tıp dalıdır. Kardiyoloji bölümü, hastalara tedavi seçenekleri sunmanın yanı sıra sağlıklı bireyler için koruyucu yaklaşımlar da sunar. Kardiyoloji bölümünün ilgilendiği hastalıklar şunlarını içerir:

 1. İskemik Kalp Hastalıkları:
  • Akut Kroner Sendrom: Ani kan akımı değişikliklerine bağlı olarak gelişen durumlar, genellikle kalp damarlarında yağ birikintilerinin neden olduğu sorunlarla ilişkilidir. Bu sendromun türleri arasında kararsız angina, NSTEMI (kalp krizi veya Non-ST segment eleve miyokard infarktüsü) ve STEMI (ST segment eleve miyokard infarktüsü) bulunur.
  • Aterosklerotik Kroner Arter Hastalığı
  • Miyokard İnfarktüsü
  • Anjina Pektoris
 2. Kapak Hastalıkları:
  • Mitral Kapak Yetmezliği
  • Mitral Kapak Prolapsusu
  • Mitral Kapak Darlığı
  • Pulmoner Stenoz
  • Pulmoner Yetmezlik
  • Trisküspit Stenozu
  • Trisküspit Kapak Yetmezliği
  • Aort Yetmezliği
  • Aort Darlığı
 3. Kalp Yetmezliği: Kalbin kanı vücuda yeterince pompalayamadığı durumlar.
 4. Hipertansif Kriz: Yüksek tansiyonun yaşamı tehdit eden komplikasyonlarla birlikte bulunduğu bir durum.
 5. Hipertansiyon: Yüksek tansiyon.
 6. Endokart Hastalıklar (İnfektif Endokardit)
 7. Kardiyak Tümörler: Primer tümörler, örneğin atriyal miyksoma.
 8. Wolf Parkinson White Sendromu (WPW Sendromu): Kalpte doğuştan gelen iletim yolları sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık.
 9. Hasta Sinüs Sendromu: Sinüs düğümünün işlev bozukluğu sonucu gelişen bir durum. Belirtiler arasında sersemlik, çarpıntı ve halsizlik yer alır.
 10. Kardiyomiyopati: Restriktif kardiyomiyopati, hipertrofik kardiyomiyopati gibi hastalık türlerine odaklanır.

Kardiyoloji bölümü, bu hastalıkların teşhisi, tedavisi ve takibi konularında uzmanlaşmıştır.

Özel Ortadoğu Hastanesi‘nin Kardiyoloji Bölümü olarak sizlerin kalp ve damar sağlığı için modern tıbbın sağladığı imkanları kullanarak tanı ve tedavi hizmetleri vermekteyiz. Kardiyoloji kliniğimizde kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisi için gerekli muayene, inceleme ve laboratuvar tetkikleri yapılabilmektedir. Her gün verilen poliklinik hizmetinin yanı sıra EKG, renkli doppler ekokardiyografi, efor testi (treadmill stress testi), ritim holter ve tansiyon holter yöntemleriyle teşhise yönelik incelemeler uygulanabilmektedir. Bölümümüz bünyesinde ayrıca hipertansiyon ve hiperlipidemi üniteleri de mevcut olup toplumumuzda sık görülen yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol hastalıklarının erken teşhisi, tedavisi ve uzun dönem takibi yürütülmektedir.

Dünya da ve Türkiye de ölümlerin en sık nedeni olan kalp damar hastalıklarının tanısında tüm imkanlarımızla hizmet vermekteyiz.

Renkli Doppler Ekokardiyografi: Kalp damar hastalıkları, doğuştan olan kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, romatizmal kalp hastalıkları tanısında kullanılan bir tetkiktir. Ses dalgaları kullanılarak yapıldığından gebelikte dahi güvenle kullanılabilmektedir.

Kardiyovasküler stress test (Efor testi): Kalp damarlarının tıkanıklığının tanısınında kullanılan en temel testtir. Kalp damar tıkanıklığının tanısında kullanıldığı gibi aynı zamanda bazı ritm bozuklarının tanısında da kullanılmaktadır.

Ambulatuar kan basıncı ölçümü (Tansiyon holter): Tansiyon yüksekliği ve düşüklüğü tanısında kullanılan bir tetkiktir. Hastanın bir gün boyunca kan basıncında meydana gelen değişikliklerin takibinde kullanılmaktadır.

24 saat EKG Holter: Nabız yüksekliği, nabız düşüklüğü, bayılma gibi şikayetlerde alta yatan ritim bozukluğunun tanısında kullanılan bir tetkiktir. Bir gün boyunca hastanın kalp atımlarının kaydedilmesi esasına dayanır.

Koroner BT: Radyoloji bölümüzde yapılan bu tetkik sayesinde; normal kalp anjiyosundan farklı olarak kalp damarları tomografi tetkiki sayesinde görüntülenmektedir.

Kalp ve damar hastalıkları, dünyada ve ülkemizde en sık görülen ölüm nedenidir. Türkiye`de her 2 kişiden 1`i kalp ve damar hastalıkları yüzünden hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ve dünyada yapılan birçok çalışmaya göre kalp krizi riskini artıran faktörler şu şekilde sıralanabilir: Sigara, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol…