Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Yenidoğan Yoğun Bakım
Son Güncelleme Tarihi : Temmuz 1, 2024

Yenidoğan Yoğun Bakım

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli desteği sağlamaktadır. Güncel bilgiler ışığında, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede taburcu etmekte, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde gerekli kaynakları sağlamaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz, 7 yatak ve 1 izaloasyon yatağı sayısıyla 3. basamak yoğun bakım hizmeti vermektedir. Ünitemizde bebeğin doğum haftası ve kilo girişi yapıldığında otomatik yatak ısısı veren göstergeli 8 kuvöz, 1 radyant ısıtıcılı açık yatak, 1 ventilatörlü transport kuvöz, 4 mekanik ventilatör, 4 LED ışık veren fototerapi cihazı, 8 monitör, portable röntgen, USG ve EKO cihazı bulunmaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz 24. gebelik haftasından itibaren; prematüre (erken) doğan, mekanik solunum desteği ihtiyacı olan, düşük doğum ağırlığı olan, çoğul gebelik sonucu doğan, gebelik haftasına göre doğum ağırlığı düşük veya fazla olan, zor doğum sonucu oluşan organ hasarı riski yüksek olan bebeklere, yenidoğan sarılığı ve enfeksiyonu olan bebeklere gelişmiş düzeyde bakım sağlamaktadır. Ünitemiz, hastanemizde doğan bebeklerin yanı sıra dış merkezlerde doğup yoğun bakım ihtiyacı olan yenidoğan bebeklere de sağlık hizmeti vermektedir. Bu amaçla hava ve kara ambulans sistemleri ile işbirliği içinde hizmet sağlanmaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde; solunum desteği (ventilatör tedavisi), kan değişimi, fototerapi (ışık tedavisi), perkütan katater uygulamaları (kol ve bacakta yer alan ince damarlardan kalbe uzanan ince damar yolu), total parenteral nutrisyon (tamamen damar yolu ile beslenme) uygulamaları, toraks tüpü takılması (akciğer hava kaçağı tedavisi), hasta başı EKO (Kalp ultrasonu), hasta başı USG (beyin ve diğer iç organların değerlendirilmesi için ultrason), retinopati muayenesi (erken doğan bebeklerin göz muayeneleri) de yapılmaktadır.

Yenidoğan bakımında yenidoğan uzmanı (neonatoloji uzmanı) yanında yeterli sayıda yetişmiş hemşire bulunması çok önemlidir. Özel Ortadoğu Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz bir yenidoğan uzmanı ve işinde oldukça deneyimli yenidoğan hemşireleri ile hizmet vermektedir. Hastaların girişim ve tedavileri yenidoğan uzmanı tarafından yürütülmektedir.

Özel Ortadoğu Hastanesi olarak tüm bebeklerimize ve anne – baba adaylarına sağlıklı günler dileriz.

Doç. Dr. Semra KARA

Doç. Dr. Semra KARA

Yenidoğan Yoğun Bakım