Uzm. Dr. Doğan Şimşek

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : GATA 2000

Uzmanlık Eğitimini Aldığı Üniversite ve Yılı : GATA 2003-2007

Mesleki Deneyim (Çalıştığı Eski Kurum veya Kurumlar) :

2000-2001 GATA Stajyer Birlik Komutanlığı
2001-2003 Özel Kuvvet Komutanlığı Pratisyen Hekim
2003-2007 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2007-2014 TSK Eskişehir Asker Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2014-2017 GATA Çocuk Romatoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi
2017-2019 Dr.Sami Ulus Çocuk Hast. EAH Çocuk Romatoloji

İlgi Alanları : Çocuk Romatoloji

Bilimsel Faaliyetler :

Juvenil Artrit Çok Boyutlu Değerlendirme Raporu’nun (JAMAR) Türkçe Versiyonu.

Ailesel Akdeniz ateşi olan pediyatrik videoda bir ve iki kez kolşisin dozajının etkinliğinin karşılaştırılması